MENU

Visionsprojektet


Velkommen til provstiets legeplads, hvor der er plads til nye idéer og initiativer – også de vilde af slagsen!

Visionsprojektet har fokus på samarbejde, fællesskab og innovation.
 ***** Alle med tid og lyst kan være med til at præge det kirkelige liv. *****


Arbejdet i Visionsprojektet foregår primær i grupper, som koncentrerer sig om hvert sit område. Grupperne er altid åbne for nye medlemmer uanset om man er ansat i kirken, medlem af menighedsrådet eller har lyst til at være frivillig.

Hvert år afholdes der en temadag med fælles drøftelse.

 


 

Ultimate Web A/S