MENU

Studiekredse, samtalegrupper og kristendomskursus

Bliv klogere på kristendommen og dyk ned i Bibelen. Flere steder tilbydes studiekredse med forskelligt tema. Velkommen på tværs af sognegrænserne!


Læsegruppe-pilotprojekt i Dronninglund

Det danske Bibelselskab har spurgt Rune Thomassen og 5 andre præster fra København og Århus om at udvikle og afprøve en ny og meget interessant metode til fælleslæsning af biblen.

Derfor søges  8 deltagere til dette spændende pilotprojekt, der skal afprøve og udvikle en engelsk metode til gruppelæsning, der på dansk har fået navnet ”guidet fælleslæsning”. Kort fortalt fungerer metoden på den måde, at man mødes i gruppen og læser en tekst, man ikke har fået udleveret inden.

Undervejs stopper oplæseren op på udvalgte steder, og alle har så mulighed for at dele med de andre, hvad det, som man lige har hørt, får en til at tænke på eller minder en om. Metoden er velegnet både for erfarne læsere og for dem, der ikke normalt læser noget, da alle er ligestillet.

Erfaringer og input fra gruppen skal indgå i arbejdet med at lave et vejledningsmateriale fra Det danske Bibelselskab, så eneste krav til at være med, er, at man gerne vil byde ind og kan begge datoer.

Foreløbig er der sat 2 datoer af, hvor vi skal læse ”Ruths bog”, der ikke er udgivet på nudansk endnu og som Dronninglund sogn er blevet udvalgt til at afprøve. Tiderne er:

·         Torsdag den 20. september kl. 17- 18

·         Torsdag den 4. oktober kl. 17-18

Vi mødes på det nye kontor, Slotsgade 8D. Tilmelding nødvendig og efter først-til-mølle princippet.

Spørgsmål og tilmelding til sognepræst Rune Thomassen på 24 87 11 89 eller mail rlt@km.dk.


Filmstudiekreds i Klokkerholm: 

Tre filmaftner med film som igangsættere og inspiration til samtale om nogle af de store livsspørgsmål. Arrangeret i samarbejde med Klokkerholms Aktive Kvinder – men er i samme grad for mænd! Deltagelse er gratis.
Tovholder: Hanne Callisen Larsen (telefon 61 33 46 48).
Hver aften fra kl. 19.00 i konfirmandstuen.


Studiekreds i Hjallerup

Studiekredsen mødes i Hjallerup Kulturhus, Nørre Allé 3. NB! Hver aften indledes med fællesspisning. Pris pr. gang: 50 kr.

Se programfolder her   Nærmere oplysninger hos tovholderne:

Ella Simonsen, tlf. 25375590, mail: info@nempr.dk

Torben Sanden, tlf. 98281890, mail: torben@sanden.dk


SAMTALEGRUPPE i Klokkerholm

Samtalegruppen vil mødes i konfirmandstuen, Bredkærsvej 22, Klokkerholm, Mandage kl. 10.00 til 12.00:

Efteråret 2018: 17.9.2018, 22.10.2018 og 19.11.2018

Vi vil samtale om temaer fra menneskelivet, litteraturen og kristendommen, krydret med sange, salmer, kunst og musik. Og der er kaffe/te på kanden.

Tovholdere for gruppen er:
Anna Lis Haase
Anna Marie Gregersen
Grethe Lindholmer, telefon 21 28 32 04.

Ingen tilmelding, alle er velkomne. Ring evt. og hør nærmere.


Læsekreds i Jerslev

Litteraturkredsen er opstået via et samarbejde mellem Jerslev Menighedsråd og Jerslev Samvirke. Formålet er at tilbyde læseglade personer et forum, hvor man på en uformel måde kan mødes og diskutere forfattere, bøger o.lign.

Litteraturkredsen mødes i konfirmandstuen på nærmere aftalte tirsdage. Det er gratis at deltage og sæsonen starter i september og slutter i marts måned.

De bøger, som deltagerne i fællesskab beslutter sig for at læse, bestilles på biblioteket.

Den første mødeaften ser deltagerne en film, hvorefter der uddeles bøger til næste møde. Senere drøftes hvilke bøger, der skal bestilles til næste gang. På den måde har biblioteket tid til at bestille bøger på andre biblioteker som fjernlån, så der er en bog til hver enkelt af litteraturkredsens deltagere.

Fra gang til gang fastsættes mødedatoer samt en frivillig turnusordning vedr. medbragt brød til en kop kaffe eller the, som menighedsrådet betaler.

Alle kan deltage – og vi vil gerne opfordre læselystne til at møde op i konfirmandstuen. Vi har et hyggeligt fællesskab, hvor der absolut er plads til flere, der er enige med os i  at bøgernes verden er bare skøn!

Kontaktperson: Karen Thomsen tlf. nr. 98 83 40 36

 

 
Ultimate Web A/S