MENU

Der er sorggrupper i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund.


Sorggruppe for forældre, som har mistet et barn: Gruppen begynder igen i efteråret - og der er plads til flere forældre, som har mistet et barn. Klik på billedet for at hente indbydelsen. Der er plads til max 8 deltagere og gruppen mødes én gang om måneden. 

Hent folder med informationer her

 

»Min søn bliver tiet ihjel. Der er ingen ud over min kone og mine to børn, der taler om min søn. Der bliver en forlegen stemning omkring det, hvor folk bare kigger den anden vej.

Sådan fortæller en sorgramt far, der havde mistet sin 7-årige søn. 

For mange mennesker er det simpelthen for svært at tale om, at børn også kan dø. Men det sker jo – og desværre oplever nogle forældre en tabuisering og en ensomhed omkring dette at være mor eller far til en barn, der ikke lever mere.

Derfor kan det være meget vigtigt at mødes med nogen, som har stået i samme situation. For sorgen over at have mistet et barn, kan kun forstås af forældre, der selv har prøvet det. Faktisk kan mødet med andre forældre medvirke til, at man ikke føler sig som den eneste i verden, der har mistet. Her er pludselig nogle der måske kan forstå en, - nogle man kan identificere sig med, - nogle der har været der, hvor man selv er nu!
 

Måske er det i sorggruppen, der kan skabes glimt af håb og gives nyt livsmod.  I sorggruppen kan man se nogle i forskellige stadier af sorgen – og spejle sig i hinanden. Se nogle, som har levet længere med sorgen, og som er i gang med livet.
 

Sådan skriver Ann Sofi Lægsgaard Andersen, der i 12 år har været sognepræst i Jerslev, Hellum og Mylund kirker. Hun har gennem årene beskæftiget sig meget med sjælesorg og samtale – og har erfaret et behov for en sorggruppe for forældre, der har mistet et barn. At miste et barn siges at være den største sorg, et menneske kan opleve – og kan ikke sammenlignes med det, at miste en forælder eller en ægtefælle. 
 

I sin studieorlov først på året gennemførte Ann Sofi Lægsgaard Andersen efteruddannelsen ”Den medmenneskelige samtale” som ligger i krydsfeltet mellem sjælesorg, psykologi, sorg og coaching set i relation til hele mennesket, på Filadelfia Uddannelse i Dianalund. 

Alle er velkomne – uanset bopæl og kirketilhørsforhold. 


Sorggruppe i Brønderslev, Hjallerup og Dronninglund: 

Læs mere i folderen nedenfor! 

Henvendelse til sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard på tlf. 24654639 eller på mail Ih@km.dk. 

  Hent den aktuelle folder om sorggruppe her 

 Find også inspiration her: http://sorggrupperikirken.dk,

 som er en fællesside om de folkekirkelige sorggrupper i Danmark.

 Man kan også finde ud af hvor der er sorggrupper i lokalområdet. 

 

 

 

 

 

 

Nu er der plads til nye deltagere i sorggrupper 

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden. 
I Brønderslev kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere. 
Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper. 
Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

 

At være i en sorggruppe

"Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt."
Anne, deltager i sorggruppe

Om sorggrupperne

Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.
At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.
Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.
Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Hvad kan man tale om i sorggruppen?

Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som: 
•    Dødsfaldet, gravsted osv. 
•    Familiens historie
•    Traditioner omkring mærkedage
•    Hvordan er dit netværk?
•    Reaktioner på sorgen
•    Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?
•    Hverdagens problemer 
•    Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle


 

MÅ MAN GODT GRINE NÅR MAN SØRGER?

”Det er som at komme fra en mørk kælder og op på loftet til lyset igen - nu kan jeg se fremad og ser mere lyst på tilværelsen igen” - Sådan fortæller en deltager i en sorggruppe.   

Læs hele interviewet her: http://www.broenderslevprovsti.dk/nyheder/maa-man-godt-grine-naar-man-soerger.aspx og mød de tre kvinder på billedet i sorggruppen i Brønderslev.

 

Ultimate Web A/S