MENU

Skolekirketjenesten


Skoletjenesten i Brønderslev Provsti arbejder for at skabe kontakt mellem skoler og kirker i Brønderslev Kommune. Formålet er tilbyde inspiration og samarbejde på skolens præmisser gennem fx deltagelse i fælles projekter, gæstelærerbesøg, workshops, teatertilbud, udarbejdelse og fremskaffelse af undervisningsmateriale og meget andet.

Skoletjenesten blev vedtaget af alle menighedråd i 2013, og Pia Uth blev ansat som konsulent i oktober 2013. Trine Nørgaard afløste Pia Uth i stillingen i august 2021. 

Trine kan kontaktes på mail: trine@skolekirke-broenderslev.dk.eller tlf. 20 22 00 78 

Se Skolekirketjenestens hjemmeside her og følg med på Facebook

 

Ultimate Web A/S