MENU

PU møde den 10. august

Mødematerialer

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bilag.

Punkt 2. Agersted. Vedtægter for kirkegården
Forslag til reviderede vedtægter.

Punkt 3. Ørum. Vedtægter for kirkegården
Ændringer

Punkt 4. Hjallerup. Renovering af kirketag mm. 
Udbetaling fra Fælles Anlæg i forhold til nettoudgiften. 
Byggeregnskab.

Punkt 5. Brønderslev. Minitraktor
Ansøgning.
Tilbud I
Tilbud II 

Punkt 6. Brønderslev. Præsteskifte 
Ansøgning.

Punkt. 7. Ørum. Kirkebygning 
Våbenhus

Punkt 8. Ørum. Kirkegårdne 
Adgangsforhold
Oversigtskort.

Punkt 9. Agersted. Kirkebygning 
Ansøgning. Fuger

Punkt 10. Jerslev-Hellum-Mylund. Hellum Kirke 
Oplæg til finansiering.

Punkt. 11. Budget 2022 
Udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022
Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2022. 
Udmelding om stiftsbidrag 2022

Punkt 12. Agersted. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt. 13. Asaa-Melholt. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 14. Brønderslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 
Forklaring fra menighedsråd

Punkt 15. Dronninglund-Dorf. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget.

Punkt 16. Hallund. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 17. Hellevad. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 18. Hjallerup. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget.

Punkt 19. Jerslev-Hellum-Mylund. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 20. Serritslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 21. De 4 kirker. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 22. Voer. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 23. Ørum. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 24. Øster Brønderslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 25. Asaa-Mleholt. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021. 
Bemærk: Der er bogført ligning for 7 måneder. 

Punkt 26. Agersted. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021
Bemærk: Der er bogført ligning for 7 måneder. 

Punkt 27. Hallund. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.
Bemærk: Der er bogført ligning for 7 måneder. 

Punkt 28. Hjallerup. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 29. Jerslev-Hellum-Mylund. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 30. Øster Brønderslev. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 31. PUK. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.
Formålsfordeling. 

Punkt 32. Høring "Fordebat Varmeværk og energioptagere", Jerslev
Ingen bilag; er tidligere behandlet via mails. 

Punkt 33. Høring "Fordebat og forslag til Midtbyplan for Hjallerup" 
Se https://dokument.plandata.dk/85_10832873_1624956632463.pdf

Punkt 34. Fælles kalkning 
Ingen bilag. 
Der skal indkaldes til et møde med de menighedsråd, der er har benyttet fælles kalkning.
Hvilke vilkår skal fremadrettet tilbydes?

Punkt 35. Budgetsamråd 
Forslag til dagsoorden.

Punkt 36. Jerslev-Hellum-Mylund. Syn 
Hellum Kirke og krikegård.
Jerslev Kirke og kirkegård.
Mylund Kirke og kirkegård.

Punkt 37. PU valg og valg af repræsentant til Stiftsråd 
Bekendtgørelse. 
Blanket. Kandidatliste til valg af læge medlemmer
Blanket. Kandidatliste til valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 
Tidslinje

Punkt 38. Kursusdag for nyansatte 
Indbydelse.
Program for den 9. september.

Punkt 39. Nyt Aalborg Unidversitetshospital. Folkekirkeligt kirkerum 
Godkendelse. 

Punkt 40. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 
Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende adfærd.

Punkt 41. Kirkeministeriet. Adfærdskodeks 
Adfærdskodeks.

Punkt 42. Formandsmøde 
Referat. 

Punkterne 43 - 48
Ingen bilag. 

Lukket mødedel
Ansættelseskontrakt Trine Nørgaard. 

Ultimate Web A/S