MENU

PU møde den 10. august

Mødematerialer

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bilag.

Punkt 2. Agersted. Vedtægter for kirkegården
Forslag til reviderede vedtægter.

Punkt 3. Ørum. Vedtægter for kirkegården
Ændringer

Punkt 4. Hjallerup. Renovering af kirketag mm. 
Udbetaling fra Fælles Anlæg i forhold til nettoudgiften. 
Byggeregnskab.

Punkt 5. Brønderslev. Minitraktor
Ansøgning.
Tilbud I
Tilbud II 

Punkt 6. Brønderslev. Præsteskifte 
Ansøgning.

Punkt. 7. Ørum. Kirkebygning 
Våbenhus

Punkt 8. Ørum. Kirkegårdne 
Adgangsforhold
Oversigtskort.

Punkt 9. Agersted. Kirkebygning 
Ansøgning. Fuger

Punkt 10. Budget 2022 
Udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022
Udmelding af landskirkeskat og udligningstilskud 2022. 
Udmelding om stiftsbidrag 2022

Punkt 11. Agersted. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt. 12. Asaa-Melholt. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 13. Brønderslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 14. Dronninglund-Dorf. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget følger.

Punkt 15. Hallund. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 16. Hellevad. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 17. Hjallerup. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget.

Punkt 18. Jerslev-Hellum-Mylund. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 19. Serritslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 20. De 4 kirker. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 21. Voer. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 22. Ørum. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 23. Øster Brønderslev. Foreløbigt budget 2022 
Foreløbigt budget. 

Punkt 24. Asaa-Mleholt. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021. 
Bemærk: Der er bogført ligning for 7 måneder. 

Punkt 25. Agersted. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021
Bemærk: Der er bogført ligning for 7 måneder. 

Punkt 26. Hallund. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 27. Hjallerup. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt. 28. Jerslev-Hellum-Mylund. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 29. Øster Brønderslev. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.

Punkt 30. PUK. Kvartalsrapport 
2. kvartal 2021.
Formålsfordeling. 

Punkt 31. Høring "Fordebat Varmeværk og energioptagere", Jerslev
Ingen bilag; er tidligere behandlet via mails. 

Punkt 32. Høring "Fordebat og forslag til Midtbyplan for Hjallerup" 
Se https://dokument.plandata.dk/85_10832873_1624956632463.pdf

Punkt 33. Fælles kalkning 
Ingen bilag. 
Der skal indkaldes til et møde med de menighedsråd, der er har benyttet fælles kalkning.
Hvilke vilkår skal fremadrettet tilbydes?

Punkt 34. Jerslev-Hellum-Mylund. Syn 
Hellum Kirke og krikegård.
Jerslev Kirke og kirkegård.
Mylund Kirke og kirkegård.

Punkt 35. PU valg og valg af repræsentant til Stiftsråd 
Bekendtgørelse. 
Blanket. Kandidatliste til valg af læge medlemmer
Blanket. Kandidatliste til valg af præsterepræsentant til provstiudvalg 
Tidslinje

Punkt 36. Kursusdag for nyansatte 
Indbydelse.
Program for den 9. september.

Punkt 37. Nyt Aalborg Unidversitetshospital. Folkekirkeligt kirkerum 
Godkendelse. 

Punkt 38. Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 
Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende adfærd.

Punkt 39. Formandsmøde 
Referat. 

Punkterne 40 - 45 
Ingen bilag. 

Lukket mødedel
Ansættelseskontrakt Trine Nørgaard. 

Ultimate Web A/S