MENU

Dagsorden

 

Punkt 2. Revision

Opsummering. Revision 2017

Revisionsbemærkninger

Revisionsprotokollat
 

Punkt 3. Kistevogn. Voer
Menighedsrådet skriver: Hermed ansøgning.

Tilbud, Dan Sand

Menighedsrådet skriver: Hermed tilbud nr. 2 på katefalk.

Har hørt revisoren om vi kunne få moms hjem på denne, men det siger de nej til, da det ikke er en direkte momsbelagt indtægt den skal bruges til.

Vi kunne nok bedst tænke om kistevogne fra Spangilde som har været brugt til demo på messe da den har kryds hejs og det tro vi vil holde længst og kan holde til den største vægt.
Tilbud. Sprangilde

 

Punkt 4 Badeværelse. Hellevad.

Ny projektbeskrivelse

Økonomisk overslag

Kommentar fra Lars Balle

 

 

Punkt 5. Agersted
Ansøgning


Punkt 6. Varmepumpe. Øster Brønderslev

Tilbud ny varmepumpe

Tilbud Bosch

Tilbud Øster Brønderslev Smed

Tilbud Jysk Varmeservice

Tilbud Jysk Varmeservice II

Tilbud Jysk Varmeservice III

 

Punkt 7. Revnedannelse. Asaa

Svar AXA-Forskring

 

Punkt 8 Træer og låge. Hallund

Ingen bilag.

 

Punkt 9. GIAS. Takster for 2019.

I lighed med tidligere år er der foretaget en pristalsregulering af Gias taksterne, og i år udgør stigningen 1,1 procent. 
Jf. den seneste vejledning om beregning af kirkegårdstakster er dette dog sket  tidligere i år, så der efter ønske, er bedre tid til evt. ny kostprisberegning.
Ingen bilag.
 

Punkt 10. Kirketællinger på formandsmøde
Ingen bilag.

 

Punkt 11. Kvartalsrapport. PUK, Visionsionprojekt og skolekirke
Ingen bilag.

 

Punkt 12. Provstikonference. Invitation.

Konference

Se https://www.menighedsraad.dk/kurser/2018/provstiudvalgskonference-2018/

 

Punkt 13. Fælles møde for provstiudvalg

Fælles møde

 

Punkt 14. Fredning. Øster Brønderslev

Referat

 

Punkt 15. Kvartalsrapport. De 4 kirker

Rapport

 

Punkt 16. Kvartalsrapprt. Hellevad

Rapport
Bemærkninger

 

Punkt 17. Kvartalsrapport. Ørum

Rapport

 

 

Punkt 18. Beholdningsopgørelse

Beholdningsopgørelse

 

Punkt 19. Synsrapport. Øster Hjermitslev

Synsrapport,

 

Punkt 20. Synsrapport. Tise

Synsrapport

 

Punkt 21. Synsrapport. Tolstrup

Synsrapport

 

Punkt 22. Synsrapport. Stenum

Synsrapport

 

Punkt 23. Synsrapport. Kirkeladen. Stenum

Synsrapport

 

Punkt 24. Rådgivningsaftale. Dronninglund-Dorf

Rådgivningsftale

 

Punkt 25. Låneudbetaling. Brønderslev

Udbetaling

Punkt 26. Stenum Kirke. Foto

Foto

Foto II

 

Punkt 27. Samarbejde om præsteopgaver i forhold til psykiatri

Ingen bilag.

 

Punkt 28. Tilsagn om frigivelse af midler. Asaa

Tilsagn

 

Punkt 29. Hjertestartere

Oversigt

 

Punkt 30. Referat Unge udvalg

Referat

 

Punkt 31. Referat Diakoni udvalg

Referat

 

Punkt 32. Kirkebemanding

Præsentation

 

Punkt 33. Samarbejde. Kirkegårde

Notater

Tilsagn

Punkt 34 - 39
Ingen bilag.

 

 

 


 

 

 

Ultimate Web A/S