MENU

PU-møde den 5. oktober

Bilag. 
 

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Indkomne ansøgninger til mulig behandling:

a) Dronninglund-Dorf.
Varmestyrings software. 
Ansægning om kr. 64.000 til nyt system, da nuværende system ikke kan serviceres, da det er forældet.
Ansøgning

b) Dronninglund-Dorf i samarbejde med Asaa-Melholt
Afvanding på p-plads. Melholt kirke.
Efter afslutning af digeprojektet viser der sig massive oversvømmelser på parkeringspladsen. Det skyldes at dræningsrørerne fører ud i en lille grøft, der ikke er i stand til at tage vandet fra. Der bestilles herefter arbejde med at nedgrave faskiner til at opfange vandet. 
Ansøgning om dækning af udgifter hertil kr. 49.687,50.
Amsøgning.
 

Punkt 2. Folkekirkens Familiestøtte 
Ingen bilag. 

Punkt 3. Revision af årsregnskaber 2020 
Brev.
Opsumering.  

Punkt 4. PUK. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat.

Punkt 5. Ørum. Løvsuger 
Ansøgning. 

Punkt 6. De 4 Kirker. Kirkeladen 
Oversigt med udbygning / ombygning som menighedsrådet ansøger om forhåndsgodkendelse på. 
Intern notat: Vurdering fra Lars Balle vil en ud- og ombygning koste ca. kr. 2.500.000 inkl. arkitekt og uforudsete udgifter. 

Punkt 7. De 4 Kirker. Thise Kirke 
Notat af Lars Balle om taget.
Overslagsbudget. 

Punkt 8. Brønderslev. Konfirmandundervisning 
Ansøgning. 

Punkt 9. Hellevad. Præstegård 
Ansøgning. 

Punkt 10. Hellevad. Kapel
Skitse til ny indretning af kapel.
Beskrivelse af menighedsrådets ønsker.

Punkt 11. Kommuneplan. Idéer og forslag: "Temaplan for energianlæg i det åbne land"
Se https://dokument.plandata.dk/85_10887551_1631604221941.pdf

Punkt 12. Lokalplan: "Solenergi ved Pulsen, Voergård" 
Se https://dokument.plandata.dk/20_10886446_1631106011802.pdf

Punkt 13. Anlægsopgaver 
Oversigt. 

Punkt. 14. Byggesager
Ovesigt.

Punkt 15. Formandsmøde 
Oplæg til dagsorden. 

Punkt 16. Aalborg Stift. Reception den 15. oktober 
Invitation. 

Punkt 17. Agersted. Revisionsprotokollat 
Revisonsprotokollat.

Punkt 18. Asaa. Revisionsprotokollat 
Revisonsprotokollat.

Punkt 19. Brønderslev. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 20.  Dronninglund-Dorf. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 21. Hallund. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 22. Hellevad. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 23. Hjallerup. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 24. Jerslev-Hellum-Mylund. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 25. Melholt. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt  26. Serritslev. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 27. Tolstrup-Stenum-Øster Hjermitslev-Tise. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 28. Voer. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 29. Ørum. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 30. Øster Brønderslev. Revisionsprotokollat 
Revisionsprotokollat. 

Punkt 31. De 4 Kirker. Syn 
Kirkesyn, Stenum Kirke og kirkegård. 
Kirkesyn, Øster Hjermitslev Kirke og kirkegård. 
Kirkesyn, Tise Kirke og kirkegård. 
Kirkesyn, Tolstrup Kirke og kirkegård. 
Syn, Kirkeladen.

Punkt 32. Diakoniudvalg 
Referat fra 21. september. 

Punkt 33. Kontaktpesoner. ERFA gruppe 
Invitation. 

Punkt 34. Valg af provstiudvalg og repræsentant til stiftsråd 
Orientering til menighedsråd og præster.

Punkt 35. Kirkeministeriet og KAS 2.0 
Orientering.

Punkterne 36 - 41 
Ingen bilag. 

Ultimate Web A/S