MENU

PU møde 29. november

Dagsorden

2. Udviklingsplaner på kirkegårde
Bilag:
Eksempel fra Hornborg Kirke

3. Fældning og oprydning på kirkegården. Øster Brønderslev
Bilag:
Anmodning om fældning af træer mod vest

4. Fældning af træer på kirkegården. Øster Hjermitslev
Bilag:
Fældning af træer. Udtalelse fra Mogens Andersen

5. Kirkegårdsvedtægt. Ansøgning om ændringer. Øster Brønderslev
Bilag:
Kirkegådsvedtægt

6. Ansøgning. Digerenovering. Melholt
Bilag:
Beskrivelse
Dige tegning
Tilbudsliste
Ansøgning
Følgebrev

7. Ansøgning om midler til ny kontorindretning. Hellevad.
Bilag:
Ansøgning om 5% midler.

8. Ansøgning om frigivelse af konto til opsparing
Bilag:

Oversigt over konto

9. Ansøgning om dækning af ekstra omkostninger på præstegård
Bilag:
Oversigt over indkøb

10. Ansøgning om kistehåndteringsvogn. Serritslev.
Bilag:
Ansøgning
Tilbud
Tekniske specifikationer

11. Forespørgsel om møde. Vestervig Kirkemusikskole
Bilag:
Henvendelse

12. Kirketælling
Ingen bilag.

13. Brandsikkerhed
Bilag:
Bilag om brandsikkerhed Side 1 ”Husk planer for brand og evakuering til julens gudstjenester” udarbejdet af Landsforeningen 2015.
Side 2 ”Beredskabsplan” hos os som oplæg til menighedsrådene 2018.
Side 3 – 4 ”Opsætning af brandmateriel i gamle kirker” udarbejdet af Nationalmuseet 2014.

14. Status på visioner
Bilag:
Plan for visioner for PU 2017 - 2021

15. Konstituering. Voer menighedsråd
Bilag:

Konstituering

16. Konstituering. Asaa menighedsråd
Bilag:
Konstituering

17. Konstituering. Øster Brønderslev menighedsråd
Bilag:
Konstituering

18. Personale. Øster Brønderslev
Bilag:
Ansættelsesbevis 
Dette er ikke en ny ansættelse, men der er ændret i punkt 6. Løn og tillæg.

19. Udskridning af gavl. Stenum Kirke
Bilag:
Skrivelse fra Aalborg Stift
Udtalelse fra kgl. bygningssagkyndig
Udtalelse fra Nationalmuseet

20. Bevilling af lån. Hjallerup
Bilag:
Bevilling af lån

21. Arealerhvervelse. Hjallerup
Bilag
Bemyndigelseserklæring
Ændringskort
Koordinatliste

22. Syn. Brønderslev
Bilag:
Rapport

23. Besigtigelse. Brønderslev Gl. Kirke
Bilag:
Bemærkning fra Aalborg Stift
Bemærkning, kgl. bygningssagkyndige
Bemærkning, Nationalmuseet
Blytage, rapport fra Nationalmuseet 2002
Blytage. Svensk artikel

24. Kvartalsrapport. De 4 kirker
Bilag:
Kvartalsrapport

25. Kvartalsrapport. Øster Brønderslev
Bilag:
Kvartalsrapport

26. Kvartalsrapport. Serritslev
Bilag:
Kvartalsrapport

27. Kvartalsrapport. Brønderslev
Bilag:
Kvartalsrapport

28. Kvartalsrapport. Hellevad
Bilag:
Kvartalsrapport

29. Kvartalsrapport. Ørum
Bilag:
Kvartalsrapport

30. Rådgivningsaftale. Dronninglund
Bilag:
Bemærkninger fra stiftet

31. Udbetaling af lån. Brønderslev
Bilag:
Anvisning af 4. rate
Opgørelse fra menighedsrådet

32. Kirkegådssamarbejde.
Bilag:
Notater fra møde den 22. november

33. Annullering af gravstedsaftale. Brønderslev
Bilag:
Kreditnota
Brev fra stiftet

34. Repræsentantskabsmøde. Visionsprojekt
Bilag:
Referat

35. Unge-udvalg
Bilag:
Referat

36. Gudstjenesteudvalg
Bilag:
Referat

37. Diakoniudvalg
Bilag:
Referat 

38. Repræsentantskabsmøde. Presse og kommunikation
Bilag:
Referat

39. Dåben under forandring. Konference. Kirkefondet.
Bilag:
Slides fra konferencen
Slides fra konferencen II
Program

40 - 45.
Der er ikke bilag til de sidste seks punkter.

Ultimate Web A/S