MENU

PU møde den 15. januar

Dagsorden

Punkt 2, Kirkegårdsudvikling, Brønderslev
Ansøgning

Punkt 3, Kirkegårdsvedtægter, Øster Brønderslev
Ansøgning.

Punkt 4, Kirkegårdsindretning, Øster Brønderslev
Menighedsrådets accept af tilbud
Menighedsrådets fremsendelse af tilbud til accept
Bemærkninger fra Mogens Andersen
Tilbud fra Bannerlund
Tilbud fra Jysk Skov og natur
Tilbud Skovbygaard

Punkt 5. Nabohøring, Hjallerup
Bilag udsendt i forvejen.

Punkt 6. Kirkegårdsudvikling
Invitation

Punkt 7. Kursus i førstehjælp
Forespørgsel

Punkt 8. Konstituering, de 4 kirker
Konstituering

Punkt 9. Konstituering, Hjallerup
Konstituering

Punkt 10. Konstituering, Hallund
Konstituering

Punkt 11. Ansættelse, Jerslev-Hellum-Mylund
Ansættelsesbevis

Punkt 12. Ny ferielov
Orientering

Punkt 13. Kvartalsrapport, Dronninglund-Dorf
Kvartalsrapport

Punkt 14. Kvartalsrapport, Serritslev
Kvartalsrapport

Punkt 15. Kvartalsrapport, Voer
Kvartalsrapport

Punkt 16. Låneanvisning, Hjallerup
Anvisning

Punkt 17. Låneanvisning, Brønderslev
Anvisning

Punkt 18. Kirkegårdsindretning, Jerslev
Anbefaling fra Mogens Andersen

Punkt 19. Begravelsestakster
Aalborg Kommune

Punkt 20. Tillidsmand
Orientering

Punkt 21. Ansættelsestid
Oversigt

Punkt 22. Alsang
Orientering

Punkt 23. Dåbskonference
Ingen bilag.

Punkt 24. Personalekonsulenter
Referat

Punkt 25. Nyt fra formand
Ingen bilag.

Punkt 26. Nyt fra provst
Folkekirken 3.0

Punkt 27 - 30
Ingen bilag.


 

Ultimate Web A/S