MENU

PU møde 14. februar

Dagsorden

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Renoveringsønsker ved Hellevad kirke og kirkegård
Ingen bilag.

Punkt 3. Hjallerup Kirke. Udskifning af tag.
Ansøgning
Tilbudsliste
Tilbudsgrundlag
Forundersøgelsesrapport
Rådgivningsaftale

Punkt 4. Ny traktor og plæneklipper. Agersted kirkegård
Ansøgning
Multi One traktor. Beskrivelse
Forslag til leasing
Plæneklipper. Tilbud

Punkt 5. Renovering af diger og udskiftning af buskads. Jerslev kirkegård
Ansøgning
Overslag 
Udtalelse. Mogens Andersen
Ekstern tilbud

Punkt 6. Prioritering af anlægsopgaver. Hellevad præstegård
Prioritering
Overslag, kælder
Kloakering. Projekt.

Punkt 7. Renoveringsprojekt for Dronninglund Kirke
Ansøgning
Skitseforslag plan 1 og 2
Eksisterende tegninger
Forundersøgelser
Skitseforslag 3D

Punkt 8. Ny indretning af 1. sal på sognegården i Dronninglund
Ansøgning
Tegningsforslag

Punkt 9. Skab til messehagel. Asaa Kirke
Ansøgning
Foto I
Foto II
Foto III 
Tegning
Nagelfast

Punkt 10. Orgelrenovering. Jerslev Kirke
Ansøgning inkl. tilbud.

Punkt 11. Etablering af materialeplads. Øster Brønderslev kirkegård
Ansøgning
Arkitekttegninger
Ingeniørtegninger
Svar fra ing og ark på spørgsmål ang tilbud
Richart Thomsen mail for uddybning
Richart Thomsen tilbud materialeplads
2017 12 11 Kgl Bygningsinspektør
2017 12 20 Kirkegårdskonsulent
2018 01 04 Nationalmuseet
2018 02 13 Aalborg Stift principgodkendelse
2018 12 06 Fredningsnævnet

Godkendelse fra kommunen

Punkt 12. Forsikring af plæneklippere og traktorer.
Spørgsmål om ansvarsforsikring
Orientering fra Forsikringsenheden

Punkt 13. Tillægsansøgning. Ny Kirke og sognegård. Brønderslev
Ansøgning

Punkt 14. Vedtægter for kirkegårdene for Jerslev-Hellum-Mylund
Ansøgning
Vedtægter. Forslag

Punkt 15. Gratis begravelser. Drøftelse i Voer menighedsråd til vurdering i PU
Oplæg
Kirkegårdstakster i Vendsyssel

Punkt 16. Kirkegårdsudvikling. Dagsorden
Dagsorden
Biotop. Produktblad I
Biotop. Produktblad II
Biodiversitet. Notater fra telefonsamtale

Punkt 17. Presse og Kommunikation. Regnskab i PUK, Brønderslev provsti
Henvendelse

Punkt 18. Budget 2020
Ingen bilag.

Punkt 19. Ansættelsesbevis. Voer menighedsråd
Ansættelsesbevis. Mai Skytte

Punkt 20. Screeningsafgørelse. Øster Brønderslev Kirke
Screeningsafgørelse

Punkt 21. Frigivelse af midler. Dronninglund Kirke
Frigivelse af midler
Endelig godkendelse

Punkt 22. Låneudbetaling. Brønderslev Ny Kirke og sognegård
Anvisning af 6. rate 

Punkt 23. Kirken på landet. Workshop 7. marts
Invitation

Punkt 24. Skolekirketjenesten 
Møde. 14. januar. Referat

Punkt 25. Unge udvalg
Møde 16. januar 2019. Referat
KUL. Følgebrev
KUL. Invitation

Punkt 26. Kommunikationsudvalg 
Kommunikationsudvalg. Møde 17. januar. Referat

Punkt 27. Diakoniudvalg
Diakoniudvalg, februar 2019. Referat

Punkt 28. Repræsentantskab. Visionsprojektet
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

Punkt 29. Resultat 2018. PUK. Visionsprojekt. Skolekirke
Oversigt og bemærkning.

Resultat

Punkt 30 - 35
Ingen bilag.

 


 

 

 

 

Ultimate Web A/S