MENU

PU møde 11. marts

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Ny indretning af 1. sal, sognegården, Dronninglund
Overslag

Punkt 3. Nyt loft i våbenhus. Ørum Kirke
Ansøgning, Ørum

Punkt 4. Kirkegårdsudvikling.
Oplæg ved Mogens Andersen
Notater fra møde om kirkegårdsudvikling den 27. februar

Punkt 5. Udviklingsplan. Brønderslev kirkegård
Ansøgning til udviklingsplaner
Udviklingsplan. Brønderslev

Punkt 6. Tagreparation og skimmel i kælder. Hellevad Præstegård.
Denne er behandlet via mail, men kommer med på dagsorden, så beslutning kommer med i referatet.
I referat på mødet vil der stå: Med baggrund i beslutning på PU mødet i februar har I fået udarbejdet et overslag på reparation af tag ved badeværelse med udluftning og tag ved skorsten, hvor der er utætheder samt indhentet endnu et tilbud på
                 kælderrenovering i forhold til skimmelsanering.
                 PU godkender, at det omtalte arbejde på tag og kælder kan udføres.
                 Kældersanering kan påbegyndes, når der foreligger et svar fra Forsikringsenheden.
                 Betaling sker med menighedsrådets frie midler og med mulighed for supplering fra Fælles anlægskonto, hvis der er ikke er frie midler nok.

Punkt 7. Skimmelsvamp. Sognegården Brønderslev
Forsikringssag
Ansøgning og godkendelse

Punkt 8 Lokalfinasieret præst
Ansøgning.
 

Punkt 9. Budget 2020
Ingen bilag. Oplæg pved Anders.

Punkt 10. Budgetsamråd
Dagsorden + evt. et punkt med "nyt fra provstiet".

Punkt 11. Regnskab 2019. PUK.
Årsregnskab 2018

Punkt 12. Ændring. Asaa menighedsråd
Udmelding
Erklæring Annelise Nymann Sørensen

Punkt 13. Besigtigelse. Brønderslev Gl. Kirke
Notat
Arbejdsprocedure for håndtering af blyforurenet jord

Punkt 14. Godkendelse 2018. Fælles anlægskonto
Godkendelse.

Punkt 15. Rådgivningsaftale. Hjallerup kirketag
Bemærkninger.

Punkt 16. Rådgivningsaftale. Dronninglund Kirke
Bemærkninger.

Punkt 17. Fredning ved Øster Brønderslev Kirke
Afgørelse

Punkt 18. Låneanvisning. Kirkehus. Hjallerup
Anvisning.

Punkt 19. Låneanvisning. Ny kirke og sognegård. Brønderslev
Anvisning.

Punkt 20. Regnskab 2018.
Oversigt

Punkt 21. Tovholdermøde
Referat

Punkt 22. Gudstjenesteudvikling
Referat

Punkt 23. Ansættelse af konsulenter
Orientering.

Punkt 24. Presse og kommunikation
Budget 2020. Provstierne
Bestyrelsesmøde
Regnskab 2018 og budget 2019

Punkterne 25 - 30
Ingen bilag. 

Ultimate Web A/S