MENU

PU møde 11. april

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Tag på Hjallerup Kirke
Overslag
Lønforbrug

Punkt 3. Orgelrenovering. Jerslev Kirke
Genansøgning fra menighedsråd
Udtalelse fra konsulent
Godkendelse fra stiftet

Punkt 4. Multimaskine. Voer kirkegård
Ansøgning fra menighedsråd
Tilbud

Punkt 5. Gavlrenovering. Hallund Kirke
Beskrivelse fra Nationalmuseet

Punkt 6. Folkekirkens Familiestøtte
Ansøgning om midler

Punkt 7. Budget 2020
Oversigt inkl. tillæg på 1% og med hensyn til GSK og renter

Punkt 8. Udviklingsplaner for kirkegårde. Mål og strategi
Oplæg til mål og strategi

Punkt 9. Formandsmøde
Dagsorden. Forslag

Punkt 10. Invitation. Forening for kirkegårdskultur
Invitation

Punkt 11. Årsregnskaber
Oversigt
Bemærkninger til årsregnskaberne
Agersted
Asaa
Brønderslev
Dronninglund-Dorf
Hallund
Hellevad
Hjallerup
Jerslev-Hellum-Mylund
Melholt 
Serritslev 
De 4 kirker
Voer
Ørum 
Øster Brønderslev

Punkt 12. Ændring i menighedsråd. Hjallerup Sogn
Ændring

Punkt 13. Ansættelse, Hellevad-Ørum
Ansættelsesbevis Lasse Christensen

Punkt 14. Ansættelser, Jerslev-Hellum-Mylund
Ansættelsesbevis, Bjarne Sørensen
Ansættelsesbevis, Lars Andersen
Ansættelsesbevis, Tenna Svensson

Punkt 15. Digerenovering mm. Jerslev kirkegård
Orientering om godkendelse

Punkt 16. Digerenovering. Melholt kirkegård
Udtalelse. Mogens Andersen  
Udtalelse. Kgl. bygningskonsulent 
Udtalelse. Nationalmuseet

Punkt 17. Fælles kalkning
Orientering fra Kalkjarl
Notat fra Nationalmuseet

Punkt 18. Belægning på sti. Voer Kirke
Notat

Punkt 19. Kvartalsrapport. Asaa
Kvartalsrapport

Punkt 20. Kvartalsrapport. Melholt
Kvartaltsrapport

Punkt 21. Syn. Hellum kirke og kirkegård
Syn

Punkt 22. Syn. Mylund kirke og kirkegård
Syn

Punkt 23. Syn. Jerslev kirke og kirkegård
Syn

Punkt 24. Konference om præsteboliger
Ingen bilag.

Punkt 25. Forsikringssag. Brønderslev sognegård
Bemærkning fra arkitekt
Resultat
Rapport

Punkt 26. Renovering. Dronninglund kirke. 
Status

Punkt 27. Fredning ved Øster Brønderslev Kirke
Justering

Punkt 28. Tise Kirke. Lokalplan
Udtalelse
Beskrivelse

Punkt 29. Fælles organist og kirkesanger. Asaa og Melholt
Vedtægter

Punkt 30. Låneanvisning. Brønderslev
9. anvisning

Punkt 31. Gravminder
Vejledning
Vejledning i afregistrering

Punkt 32. Forsikringsenheden
Vejledning

Punkt 33. Budgetsamråd
Referat

Punkt 34. Kirken på landet
Slides fra workshop

Punkt 35. Diakoniudvalget
Referat
Orientering om familieferier

Punkt 36. Personalekonsulenter
Regnskab 2018 
Referat

Punkt 37. Presse og Kommunikation
Provstibidrag. Revideret

Punkt 38. Kistehåndtering. Skrivelse fra Spangkilde.dk
Henvendelse

Punkterne 39 - 44
Ingen bilag.


 

 

Ultimate Web A/S