MENU

Provstiudvalgsmøde 8. november 2022

BILAG 

Punkt 1. Godkendelse af dagsoden
Ingen bilag.

Punkt 2. Hellevad. Træer på kirkegården
Ansøgning.
Tilbud I.
Tilbud II.
Oversigtskort.
Foto af træerne.

Punkt 3. Brønderslev. Klokkespil
Ansøgning.
Tilbud fra Kirkeklokken ApS
Oogørelse. 

Punkt 4. Dronninglund-Dorf og Brønderslev. Kirkegårdene
Ansøgning og tilbud. Ansøgning side 1. Tilbud fra side 2.

Punkt 5. Brønderslev. Ny præstebolig I
Ansøgning.
Byggebudget.
Plantegning.
Facader.
Situationsplan.

Punkt 6. Dronninglund-Dorf. Kopimaskine 
Ansøgning.
Beskrivelse.
Tilbud.

Forslag til nyt punkt:
Punkt 7. Hallund. El

Ansøgning.

Forslag til nyt punkt: 
Punkt 8. Hellevad. Viser på Tårnur
Ansøgning.
Tilbud I.

Forslag til nyt punkt: 
Punkt 9. Dronninglund-Dorf. Energiudgifter
Ansøgning
Oversigt.

Punkt 10. Agersted. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 11. Asaa-Melholt. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 12. Brønderslev. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 13. Dronninglund-Dorf. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 14. Hallund. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 15. Hjallerup. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 16. Jerslev-Hellum-Mylund. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 17. Serritslev. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 18. De 4 Kirker. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 19. Øster Brønderslev. Budget 2023
Endeligt budget 2023.

Punkt 20. Dronninglund-Dorf. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport 3. kvartal.

Punkt 21. Voer. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport 2. kvartal. 

Punkt 22. Hallund. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport 3. kvartal.

Punkt 23. Asaa-Melholt. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport 3. kvartal. 

Punkt 24. De 4 Kirker. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 3. kvartal.

Punkt 25. PUK. Budget 2023
Endeligt budget

Punkt 26. PUK. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 3. kvartal.
Bemærkninger.

Punkt 27. Logo
Forslag.

Punkt 28. MitID Erhverv. Tilslutning
Registrering.

Punkt 29. DRØFTELSE. PUs visioner 2021 - 2025BI
Visionsprojektet Kirken på tværs. Side 1 - 2: oversigt. Side 3: refleksionsspørgsmål.

Punkt 30. Nyt fra formand 
Ingen bilag.

Punkt 31. Nyt fra provst
Ingen bilag.

Punkt 32. Nyt fra provstikontor
Ingen bilag.

Punkt 33. Hallund. Syn
Synsrapport. 

Punkt 34. Voer. Syn
Synsrapport. 

Punkt 35. Ørum Syn 
Synsrapport. 

Punkt 36. Kalkning. Samarbejde
Tilbud, opdelt på kirker.
Tilbud. Melholt Kirke.

Punkt 37. Øster Brønderslev. Varmeforsyning
Informationsbrev.  

Punkt 38. Serritslev. Midler fra arv
Frigivelse. 

Punkt 39. Brønderslev Kommune. Budget 2023
Godkendelse. 

Punkt 40. / 41 Formandsmøde
Referat.

Punkt 42. Pilgrims- og retræegruppen 
Referat.

Punkt 43. Diakoniudvalg
Referat.
Invitation til juleaften. 

Punkt 44. Provstiudvalg. Stiftsarrangement
Program

Ultimate Web A/S