MENU

Provstiudvalget


Medlemmer til provstiudvalget (PU) vælges hvert fjerde år. Der vælges 4 - 8 personer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Ud over de valgte medlemmer er provsten født medlem.

Nuværende PU sidder til 31. oktober 2025.

Valgbar til provstiudvalget er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd.
Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er alle sognepræster, der er fastansat i provstiet.

 

 

Ultimate Web A/S