MENU

Provstiudvalget


Medlemmer til provstiudvalget (PU) vælges hvert fjerde år. Der vælges 4 - 6 personer samt 1 repræsentant for provstiets præster. Ud over de valgte medlemmer er provsten født medlem.

Nuværende PU sidder til 31. oktober 2021.

Se oversigt over mødedatoer i 2018:  Mødedatoer i 2018

 

Valgbar til provstiudvalget er enhver, der opfylder betingelserne for at vælges til medlem af et menighedsråd i provstiet, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd.
Valgbar til provstiudvalget som repræsentant for provstiets præster er alle sognepræster, der er fastansat i provstiet.

 

 

Ultimate Web A/S