MENU

Provstiudvalg den 11. januar 2021

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden 
Ingen bilag.

Mulig ekstra punkt: Høring. Nyt boligområde, Brandur Allé, Brønderslev.
På Brandur Alle ligger et område, der indtil nu i Kommuneplanen har været udlagt til institutioner, men da der er ikke udsigt til, at der skal bygges flere institutioner og arealet ønskes derfor omdannet til et boligområde til tæt-lav boligbebyggelse. Arealet ligger som nabo til et botilbud på Brandur Allé, Nygårdsvej/Nygårdsvænget, Brønderslev Gymnasium og Nordjyllands Idrætshøjskole. For at området kan omdannes fra et institutionsområde til et boligområde kræver det, at udpegningen i Brønderslev Kommunes Kommuneplan 2021 ændres.
Man ønsker at bebygge arealet med en tæt-lav boligbebyggelse, nærmere bestemt 6 dobbelthuse, som danner 3 klynger med 4 huse i hver klynge. Boligerne forventes at blive ca. 95 m2 i et plan, hvor der til hver bolig er egen carport og p-plads. For enden af vejen er et mindre fælles friareal.
Inden der udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for det kommende byggeri skal forslaget om ændringen sendes i offentlig høring i 2 uger.

Se 85_10938584_1641821794950.pdf (plandata.dk)
 

Punkt 2.  Serritslev. Anlægsopgaver 
Henvendelse fra menighedsråd.

Punkt 3. Voer. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport Side 1efter 3. kvartal.
Kvartalsrapport efter 3. kvartal. Side 2 
Bemærkninger: Voer har budgetteret med udvendig kalkning i 2021; dette er ikke gennemført.

Punkt 4. Hjallerup. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport efter 3. kvartal. 

Punkt 5. Brønderslev. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport efter 3. kvartal.  
Bemærkninger: 
a) anlægsudgifter ved kirkegård (Fælles Anlæg) er budgetteret under drift
b) I Finansielle poster, gruppe 7 har menighedsrådet modtaget kr. 768.000, der skal bogføres som ekstra ligning.
c) forventing om balance for året.

Punkt 6. PU. Politiker 
Politik vedr. kirkeskat.
Politik vedr. anlæg og større driftsopgaver
Politik vedr. frie midler.
Politik  vedr. dækning af udgifter ved præsteskifte

Punkt 7. PU. Anlægsopgaver 
Oversigt.

Punkt 8. Hjallerup. Menighedsråd
Godkendelse fra biskop om suppleringsvalg.
Tidsplan for suppleringsvalg.

Punkt 9. Voer. Menighedsråd
Ingen bilag. Indhold fremgår af dagsordenen.

Punkt 10. Hallund. Kirkebygning 
Notater fra møde den 16. december.

Punkt 11. De 4 Kirker. Synsrapporter 
Stenum Kirke og kirkegård.
Øster Hjermitslev Kirke og kirkegård.
Tise Kirke og kirkegård.
Tolstrup Kirke og kirkegård.
Kirkeladen.

Punkt 12. Ørum. Kirkegård, Adgangsforhold
Stiftet har sendt til anlægsopgave til høring hos konsulenter.

Punkt 13. Jerslev-Hellum-Mylund. Tag, Hellum Kirke
Stiftet har sendt til anlægsopgave til høring hos konsulenter.

Punkt 14. Fredningsnævnet. Beplantning ved Serritslev Kirke 
Afgørelsen. 

Punkt 15. Boligbidrag. Peter Heises Kvarter 43, Brønderslev 
Boligbidrag. 

Punkt 16. Årsregnskab 2021. PUK 
PUK, Visionsprojekt og skolekirke
Fælles Anlæg
5% midler. 

Punkt 17. Fælles  Anlæg. Forsøgsordning
Kirkeministeriet har godkendt udfasning til ultimo 2023.

Punkt 18. Præsteforeningen. Præstegårde og skimmelsvamp
Materiale udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut.
Kursusmateriale. 

Punkt 19. Kirkeministeriet. Kampagnen "Folkekirken - En arbejdsplads helt nede på jorden"
Orientering. 

Punkt 20. PUK. Kvartalsrapport 
Stiftets bemærkning til 3. kvartal.

Punkt 21. Landsforeningen af menighedsråd. Kurser 
Kursustilbud. 

Punkterne 22 - 24 Formand, provst, kontor
Ingen bilag.

Punkt 25. F2 Touch. 
Se F2 Touch (kirkenettet.dk)

Punkterne 26 - 27 Næste møde og Eventuelt
Ingen bilag. 
 

Ultimate Web A/S