MENU

Provstiudvalg den 10. februar 2022

BILAG

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Voer. Historiske sten
Anmodning.

Punkt 3. Brønderslev. Kirkegårdsvedtægter og -takster
Kirkegårdsvedtægter.
Takster. 

Punkt 4. Øster Brønderslev. Præstegården
Ansøgning.
Faktura fra tidligere tilsvare opgave
Foto.

Punkt 5. Brønderslev. Tjenestebolig
Henvendelse fra menighedsrådet om finansiering

Punkt 6. Serritslev. Våbenhus
Projektoplæg.

Bilag 7. Klimaregulering i kirker 
Brev om klimaregulering.  

Punkt 8. Kommuneplantillæg Solenergianlæg Tagmarksvej
Se https://dokument.plandata.dk/12_10925087_1641292542658.pdf 

Punkt 9. Høring Boligområde Bøgevangen, Dronninglund 
Se https://dokument.plandata.dk/85_10944098_1643021780293.pdf

Punkt 10. Kommunikationsudvalg. Ny hjemmeside
Indstilling.
ChurchDesk præsentation 

Punkt 11. PUK. Årsregnskab 2021
Årsregnskab. 

Punkt 12. Hellevad menighedsråd
Ingen bilag. Indhold fremgår af dagsordenen.

Punkt 13. Voer menighedsråd
Ingen bilag. Indhold fremgår af dagsordenen.

Punkt 14. Brønderslev. Præstebolig, Bredgade
Skrivelse.
Svar fra Stiftet med status i forhold til afklaring af tinglysning. Salg af præstebolig, Bredgade

Punkt 15.  Dronniglund-Dorf. Syn
Notater.

Punkt 16. Asaa-Melholt. Syn
Notater.

Punkt 17. De 4 Kirker. 
Bemærkninger

Punkt 18. Brønderslev. Digerenovering 
Notater fra Mogens Andersen. 

Punkt 19. Forsikringsenheden. 
Grundlag for beregningen.
Forsikringsbidrag 2022.

Punkt 20. Kommunikationsgruppen
Referat.

Punkt 21. Diakoniudvalg
Referat. 

Punkt 22. Akademirådet
Orientering om udgivelse. 

Punkt 23. Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter. Differentieret vedligeholdelse
Nyhedsbrev. 

Punkt 24. Sparekassen Danmark. Kundeinformation
Fusionsbrochure.
Informationsbrev.

Punkterne 25 - 29
Ingen bilag. 

Ultimate Web A/S