MENU

Provstesyn


Mindst hvert fjerde år skal der holdes provstesyn over kirke og kirkegård. 

Formålet med synet er at få foretaget en grundig gennemgang af kirken og kirkegården. Synet skal derfor i hvert fald omfatte følgende:

  1. Kirkebygningens ydre.
  2. Kirkebygningens indre, herunder tårn- og loftsrum.
  3. Kirkens inventar og tilbehør. Tilbehør, der normalt opbevares uden for kirken, skal være til stede ved synet.
  4. Behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder.
  5. Kirkegården med tilbehør og bygninger til brug for kirke eller kirkegård.
  6. Kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap.
  7. Miljø- og energihensyn.

I synet deltager en bygningskyndig person, der er valgt af provstiudvalget. Provsten kan vælge at deltage i synet. Synsforretningen ledes af den af provstiudvalget valgte bygningskyndige eller af provsten, hvis denne deltager. Også den af menighedsrådet udpegede bygningskyndige deltager i dette syn.

Oversigt over kommende syn.

Skema til syn i menighedsråd
Dette skema benyttes når menighedsrådende årligt gennemfører syn. Skemaet indsendes til provstiudvalget til orientering.

 


 

Ultimate Web A/S