MENU

Nordjylland genåbner og vender tilbage til en mere normal coronahverdag

IMG_0656.jpg
19-11-2020

19.11.20: Læs biskoppens hilsen til et genåbnet Nordjylland: https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/faellesbrev-fra-biskop-henning-toft-bro-og-henrik-stubkjaer-restriktionerne-ophaeves?fbclid=IwAR2NSBtStql9iQou8lPEeGFSVDuN6CaERqFy9aJjrQFVWMq5V76kA10d4dE

18.11.20: Læs om kirkeministeriets retningslinjer her: https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/opdatering-om-restriktioner-i-forbindelse-med-nedlukning

Læs biskoppens nyeste brev 16. november her: https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/brev-fra-biskopper-delvis-genaabning-af-nordjylland 

Vedr. delvis genoplukning i 7 nordjyske kommuner

Kære alle

Fra og med mandag den 16. november lempes nogle af de restriktioner, som har været gældende i syv nordjyske kommuner siden nedlukningen i begyndelsen af november. 

Før opfordrede myndighederne til, at alle i de syv nordjyske kommuner opholdt sig inden for deres kommunegrænse. 

Nu åbnes der op for, at man godt må bevæge sig mellem kommunerne. Ligeledes genoptages den kollektive trafik for rejser på tværs af kommunegrænser. Desuden skal børnene i 5. – 8. klasse tilbage i skolen. 

På den baggrund genoptages derfor nu konfirmationsforberedelsen som fysisk undervisning. Der kan være en udfordring med blandede klasser, og hvis den fysiske undervisning ikke kan gennemføres på grund af blandede klasser, opfordres der til at fortsætte med fjernundervisning. 

Der kan opstå tvivlstilfælde med hensyn til de blandende klasser, og derfor bør sognepræsten tage kontakt til skolen for at se på mulighederne.

Vi afventer fortsat en udmelding vedr. spørgsmålet om de medarbejdere, som arbejder på kirkegården.

De bedste hilsner 

Henning Toft Bro


Første brev under nedlukningen: https://aalborgstift.dk/aktuelt/nyheder-og-nyhedsbrev/2020/brev-fra-biskopperne-i-aalborg-og-viborg-stift  

Fælles brev fra biskopperne i Aalborg og Viborg Stift
Biskop Henning Toft Bro og biskop Henrik Stubkjær har fredag sendtbrev ud til alle menighedsråd, præster og provster i Frederikshavn, Hjørring Nordre og Søndre, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted provstier. 

Som det er fremgået af medierne de seneste uger, politikeres pressemøder og Statsministerens pressemøde i går torsdag den 5. november iværksættes der nu en række lokale restriktioner i ovennævnte kommuner/provstier. 

Restriktionerne og tiltagene skal ses i sammenhæng med den ulykkelige situation, der er opstået i kølvandet på smitten i mange af områdets minkfarme. 

Restriktionerne betyder, at alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder aftenskoler, daghøjskoler, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kultur-, idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter. 

Indtil videre berører restriktionerne ikke folkekirken forstået på den måde, at vi fortsat kan afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, naturligvis med de restriktioner vi allerede kender og handler efter. Dog må der ikke arrangeres udendørsgudstjenester m.v. for mere end 10 deltagere, heller ikke selv om de foregår siddende. 

I folkekirken kan vi i princippet fortsat afholde arrangementer i sognegårde og kirkecentre efter de retningslinjer, vi allerede gør. Men i lyset af situationens alvor opfordrer vi som biskopper kraftigt til, at planlagte arrangementer af denne karakter aflyses eller udsættes indtil videre. 

Vi opfordrer desuden kraftigt til: 

At kirkelige arrangementer, som eventuelt gennemføres, sker med et begrænset antal deltagere og kun med de absolut nødvendige medarbejdere.
At overveje, om der skal ændres på større adventsgudstjenester, Santa Lucia gudstjenester m.v.
Med hensyn til arbejdspladser i de berørte provstier/kommuner opfordres der kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner. Denne opfordring videregiver vi hermed til jer.
Det kan give udfordringer for kirkefunktionærerne, da der også opfordres til, at man alene krydser kommunegrænser, hvis væsentlige og uopsættelige hensyn tilsiger det. Hvis kirkefunktionærer ikke kan møde på arbejde på grund af ovenstående, opfordrer vi til, at man i videst muligt omfang finder på måder, hvorpå man kan afløse hinanden. 

Situation er ganske alvorlig – med en dødelig virus som muterer på en måde, så den ikke kan rammes af de vacciner, der er ved at blive udviklet og testet. 

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at arbejde med på at smittespredningen forhindres, ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Men vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum, for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. 

Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation. Tak for jeres medarbejderskab på at vi kan være kirke også her under disse svære forhold. 

Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider der i frontlinjen. 

Tak, at I agerer som de myndighedspersoner, I også er og på den ene side sikre, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredningen.

Med venlig hilsen

Henning Toft Bro
Biskop Aalborg Stift

Henrik Stubkjær
Biskop Viborg Stift


 

Ultimate Web A/S