MENU

To bliver til ét – Menighedsrådene i Asaa og Melholt lægges sammen fra 1. søndag i advent

IMG_2329.JPG
07-05-2020

To bliver til ét - menighedsrådene i Asaa og Melholt slås sammen fra 1. søndag i advent

I oktober måned indbød menighedsrådene i Asaa og Melholt til ”Stegt flæsk og sammenlægning”. I begge sogne var der et rigtig godt fremmøde og mange tog del i debatten og stemte for en sammenlægning af de to sognes menighedsråd fra og med næste valgperiode. 

En kold blæsende dag, allersidst i april mødtes formændene Karen-Marie Kristensen og Laurits Bak Jensen til en samtale i Asaa Kirke omkring processen og fremtiden for det nye menighedsråd.

Sammenlægning en naturlig udvikling

Idéen om sammenlægningen er vokset naturligt frem i denne menighedsrådsperiode, da de to sogne i forvejen har masser af samarbejde på kryds og tværs, og for et par år siden begyndte formændene og de to menighedsråd at tale om en sammenlægning.

Karen-Marie fortæller, grunden til, at beboere fra Asaa kommer i begge kirker og til arrangementer i Melholt skyldes, at de er født i Melholt, Smalby eller Gerå men nu bosiddende i Asaa og derfor stadig knytter til ved kirken i Melholt.

Bekymringen for sammenlægningen var fra medlemmer i både Asaa og Melholt: Hvad nu med kirken, bliver den glemt, hvad med forsamlingshuset, modtager det ikke bidrag fra kirken længere, hvis det ikke skal være sognehus. Som det blev sagt på mødet i oktober måned, så er der ingen grund til bekymring, da der er rigtig god kirkegang i Melholt, hvor det er kirken sammen med forsamlingshuset, der holder fast i lokallivet, da der ikke er lokale foreninger længere. Kirken arrangerer sogneaftener, hvor vi først går i kirke, derefter i forsamlingshuset hvor vi spiser og hører foredrag, der er spaghettigudstjenester, en enkelt gang har vi sammen med forsamlingshuset arrangeret en søndag eftermiddag, hvor ældre beboere fortalte om gamle dage, så lad det være slået fast: kirken i Melholt lukker ikke så længe der er opbakning, siger Karen-Marie. Blandt andet planlægger de at arrangere en markedsgudstjeneste til Gerå marked og i det hele taget tænker Laurits og Karen-Marie meget på at arbejde på tværs af sognene og ud i landsbyerne.

4+3 medlemmer

Hvordan sikrer man så, at både Asaa og Melholt sogne repræsenteres ligeværdigt i et nyt, fælles menighedsråd? Laurits fortæller, at de i løbet af processen havde kontakt til formand Britta Nielsen fra det fælles menighedsråd i Jerslev-Hellum-Mylund, hvilket var meget værdifuldt. Bl.a. hørte de om deres erfaringer med sammenlægning af menighedsråd. I Jerslev-Hellum-Mylund var det første fælles menighedsråd kæmpestort. Siden har de reduceret antallet, hvilke har skabt større smidighed i arbejdet. Denne erfaring bruger de i Asaa-Melholt, sådan at der fremover skal vælges fire personer fra Asaa og tre fra Melholt, dertil kommer sognepræsten, som er født medlem af rådet.

Frivilligliste

Ud over nyt menighedsråd, arbejder de to sogne på at knytte endnu flere frivillige til det kirkelige arbejde. I Asaa er mange i forvejen engageret omkring Fristedet (klubtilbud for byens skolebørn) og i Melholt er der en flok frivillige, som i den grad bærer med, når der er arrangementer i forsamlingshuset. I fremtiden håber de to formænd, at endnu flere – i alle aldre -  har lyst til at være med og at det bliver lettere at få folk til at være frivillige, end det er at få dem til at stille op til menighedsrådet. I stedet for et større menighedsråd, håber de, at mange vil føle ansvar og være med i arbejdet omkring sognene som frivillige.

Ikke en spareøvelse

Udover en sparet formandsløn, forventer de ikke de store økonomiske besparelser ved at lægge rådene sammen, og de vil naturligvis sørge for at midlerne fordeles ligeligt mellem de to sogne, fortæller Laurits. 
For præsten bliver der en tidsmæssig besparelse, idét der bliver færre møder. Hidtil har hvert menighedsråd arrangeret tingene hver for sig, med præsten som koordinator. I fremtiden bliver det lettere at aftale og planlægge arrangementer og man kan hjælpe hinanden.
Og de passer godt på deres aktive præst Jeanette Geller, som har en stor del af æren for, at der indtil nu har været liv og positivt samarbejde mellem sognene, da hun både er kreativ, initiativrig og lydhør over for sognenes idéer og ønsker.


Forventninger til fremtiden

Laurits glæder sig arbejdet i det nye fælles menighedsråd og ikke mindst til at være med til at gribe nogle af de bolde, som han har været med til at kaste i luften. Han oplever, at fordommene omkring kirken ikke er så store som de har været og Karen-Marie supplerer med at hun håber, at et fælles menighedsråd kan fortsætte med at nå ud til lokalsamfundet, så kirken opleves som en naturlig del af det lokal liv.

 

Plads i menighedsrådet og orienteringsmøde den 9. juni

Hvordan bliver det nye menighedsråd? Som det er nu, er rådet i Asaa bredere sammensat end tidligere, fortæller Laurits, som også ønsker sig yngre medlemmer i det nye menighedsråd, så det kan afspejle sognene bedre. Alle folkekirkemedlemmer er velkomne til orienteringsmødet og til valget.

I alle sogne er der orienteringsmøde den 9. juni, hvor alle interesserede er velkomne. Se mere om tid og sted på www.broenderslevprovsti.dk og læs mere om menighedsråd og valg på www.menighedsraad.dk/medlemsydelser/menighedsraadsvalg-2020/

 

Ultimate Web A/S