MENU

Sorggruppe bliver til netværk!

Sorggruppecafe_billede_3.JPG
  • Sorggruppecafe_billede_3.JPG
  • Sorggrupper_aabne_for_nye_deltagere.jpg
20-01-2020

Sorggruppen har givet mig nyt netværk

LÆS MERE OG HENT DEN AKTUELLE FOLDER HER.

En af sorggrupperne i Brønderslev Kommune har udviklet sig til at omfatte en café, hvor en gruppe af tidligere sorggruppemedlemmer mødes, fordi de ikke kan lade være. Gennem sorggruppen er venskaber og nyt netværk vokset frem. 

En rejse sammen i et åbent og fortroligt fællesskab

Det er fredag formiddag og der er linet op med frisk brød, hjemmelavet marmelade og lækker kage og deltagerne i formiddagens café fortæller, hvorfor de er så glade for sorggruppen – og muligheden for at fortsætte samværet i caféen her. 
Om bordet sidder syv deltagere, en del ældre, men også en kvinde omkring de 50 og ”vores unge pige” på 20, som de andre deltagere siger. Alle har været med i sorggruppen i omkring to år. 

Camilla på 20 oplever, at aldersforskellen ikke ændrer på, at oplevelsen af sorgen er den samme. Og det bedste ved gruppen har været at ”vi kunne spejle os i hinanden og grine sammen, samtidig med at vi kunne løfte hinanden og rykke og udvikle os sammen i processen”. 

”Åbenhed, forståelse, tålmodighed og respekt for hinanden” er noget af det, Alex sætter størst pris på ved at være med i gruppen, og et par deltagere fortæller, at gruppen har betydet nye venner, og at de er nogle, som ”har mere sammen”, som Elin siger og Knud mener, at ”det er godt at være sammen med ligestillede. Jeg har fået kontakt med flere af deltagerne til spontane og planlagt samvær”. 
Jette har nydt at dele sin situation, tab, sorg og savn med andre. I det hele taget taler gruppen om at det er den gode kemi imellem dem, som gør, at de ikke kan undvære hinanden og fortsat mødes!

Noget for dig, eller én du kender?

Sorggrupperne er åbne for nye deltagere. Det er gratis at være med og ud over i Brønderslev, er der grupper i Hjallerup og Dronninglund, alle mødes hver tredje uge. Det er Folkekirkerne i Brønderslev Kommune, som er et tilbud til sørgende om fællesskab og en hjælp til at leve videre med sorgen som en del af livet. 

-----

Læs mere om sorggrupper her!

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden. 
I Brønderslev kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere. 
Det er Folkekirken i Brønderslev kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper. 
Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

Sorggruppe udvikler café
I sorggruppen i Brønderslev Kirke, har der gennem lang tid været en fast gruppe mennesker, som bar hinanden gennem sorgen. ”Flere af dem ses stadig privat og et par stykker af deltagerne har endda taget på ferie sammen”, fortæller en af lederne, Else Hansen. Nogle deltagere havde lyst til fortsat at mødes, så derfor tilbød lederne af sorggruppen, at de kunne samles om en kop kaffe i et af Brønderslev kirkes andre lokaler, samtidig med sorggruppen. 

At være i en sorggruppe
"Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt."
Anne, deltager i sorggruppe

Om sorggrupperne
Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.
At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som f.eks. savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.
Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.
Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Hvad kan man tale om i sorggruppen?
Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som: 
•    Dødsfaldet, gravsted osv. 
•    Familiens historie
•    Traditioner omkring mærkedage
•    Hvordan er dit netværk?
•    Reaktioner på sorgen
•    Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?
•    Hverdagens problemer 
•    Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle


Information: 

Kontakt Diakonipræst Ivana Høgagard: tlf. 24 65 46 39, e-mail: ih@km.dk

Tid og sted:  
Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund, Hver tredje tirsdage kl. 10.00-12.00 
Gruppeledere: Familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen. 
Hjallerup Kulturhus, Gruppen aftaler fra gang til gang, hver tredje uge, kl. 15.30-17.30.
Gruppeledere: Sognepræst Marie Kirketerp og Lena Christensen
Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, hver tredje fredag kl. 10.00-12.00 
Gruppeledere: Sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og Else Hansen, tovholder i diakonigruppen.
 

Ultimate Web A/S