MENU

Mange sagde farvel til Yvonne

IMG_0676_-_Kopi.JPG
21-11-2016

Se billeder fra dagen her og Nordjyskes omtale her

Provst på tværs
Efter 12 år som præst og knap 6 år som provst har Yvonne Alstrup valgt at opsige sin stilling. 

Om sin fratræden siger Yvonne Alstrup: ”Det har ikke været nogen let beslutning.  Men efter min skilsmisse og da børnene er flyttet hjemmefra, så er mit nære netværk og familie på Sjælland, og kæresten bor i Bjerringbro. Jeg vil gerne tættere på dem”.  Samtidig understreger Yvonne, at hun jo stadig har venner heroppe, og hun vil også frem over følge med og kigge ind og siger derfor på gensyn! Den 53-årige provst begrunder også sin opsigelse med alder: ”Hvis der skal ske noget andet i mit arbejdsliv – er det nu”!

Sjællænderen har lagt sit hjerte i Vendsyssel
Det kan være en kulturomvæltning at flytte fra Sjælland til Vendsyssel – men til det siger Yvonne Alstrup: ”Jeg har nydt at være her og jeg har fået de bedste betingelser for at falde til og jeg har følt mig båret både i sogn og provsti – det har været en fornøjelse at være kirke med de gæve Vendelboere”. Siger den afgående provst, som har lagt sit hjerte heroppe, bl.a. fordi vendelboerne i sogn og provsti har taget imod hende som Yvonne, som hun er. Hun har ikke skullet lave sig om!

Tre sogne blev til fire
Ved kommunesammenlægningen blev Thise sogn føjet til pastoratet, som i forvejen bestod af Tolstrup, Stenum og Øster Hjermitslev. Yvonne Alstrup oplever, at det er lykkedes at skabe helhed og fælles identitet i de fire sogne, som i daglig tale kaldes De4kirker.
Hun fortæller, at det har været godt for hende som præst, fordi sognene har villet samarbejde – med ét menighedsråd med 13 valgte medlemmer og én gudstjeneste i én af kirkerne hver søndag. ”Jeg ser at vi har fået et rigere gudstjenesteliv, både på antal besøgende og med hensyn til udvikling af gode ideer: De har alle villet det og det har gjort vi kunne rykke hurtigt”.

Yvonne Alstrup fortæller, at fordi bevægelsen fra tre til fire sogne lykkedes og i kraft af det blomstrende kirkeliv i sognene, havde hun mod til at søge provstearbejdet i marts 2011. Hun fik også lov at tage en lederuddannelse – og blev med den klædt på til opgaven: ”Min motivation til blive provst var et ønske om at være med til at få Folkekirken ind i nyt årtusind. Folkekirken er MIN kirke, og jeg ville gerne være med til at give den de bedste vækstbetingelser” – fortæller Yvonne.

Provst på tværs
Da Yvonne blev provst i 2011 var det et forholdsvist nyt provsti, som efter kommunesammenlægningen geografisk dækker Brønderslev Kommune. Yvonne var med til at igangsætte visionsprojektet ”Kirker på tværs”, hvor hovedsigtet er at binde Folkekirken i Brønderslev Kommune sammen. Der var og er forskellige kulturer og traditioner mellem øst og vest – men visionerne lever, fordi folk i provstiet ville det. Det er blevet til Kirker på tværs, som har etableret en vi-følelse i provstiet.

 En af målsætningerne er at få endnu mere kirkeliv for pengene. ”Vi må altid flytte os fremad som kirke ellers går vi tilbage”, siger Yvonne Alstrup. Hun er stolt af at have været med til at udvikle nye opgaver som kan løses i fællesskab, på tværs af sognegrænserne, fx skolekirke-tjenesten og ungegudstjenesterne På Herrens Mark. Hun nævner også kirkens sociale arbejde, diakonien, hvor der nu blandt meget andet er tilbud om sorggrupper tre steder i kommunen og familiearbejde er i gang. Yvonne er stolt af det, ”fordi vi som kirke gør noget vigtigt for vore medmennesker”. 

Vorherre ved vej…
Hvad skal der så ske i fremtiden? Yvonne Alstrup vil forsøge at finde det sted hvor hun kan gøre bedst gavn for Folkekirken –  og det må gerne være med visionsarbejde, gudstjenesteudvikling, menighedsarbejde. Hun tror på, at Vorherre placerer hende der, hvor hun kan gøre en positiv forskel. Hun fortæller frimodigt, at hun hele sit liv har ladet sig føre og tror på, at det også vil ske i forhold til hendes fremtidige arbejdsliv.

Glæde og taknemmelighed præger provstens farvel: ”Tak fordi I er som I er – Brønderslev Provsti og De4kirker er et fantastisk sted at være -  både i provsti og sogn”.

Der er afskedsgudstjeneste 20. november

 

Ultimate Web A/S