MENU

Nyt spil skal få gang i samtalen

samtalespil.jpg
25-08-2021

En kirkegænger har efter gudstjeneste fortalt en fra menighedsrådet, at han, efter der er kommet sygdom i nærmeste familie, er på vej ud i et alkoholmisbrug’.

Hvorfor tror du, han fortæller én fra kirken om sit alkoholmisbrug? Hvad er kirkens opgave i denne situation?

’En nydansker er begyndt at komme regelmæssigt til gudstjeneste og deltager også under altergangen, men skynder sig altid hjem umiddelbart efter.’

Hvordan har I som menighedsråd besluttet at byde nye kirkegængere velkomne? Hvad skal der til, så man som nydansker falder til i den danske folkekirke? Hvordan kan kirken bidrage til integration - og bør den det?

Sådan lyder to af spørgsmålene i et nyt samtalespil, som Stiftsudvalget for diakoni i Aalborg Stift har lavet.

I spillet skal man tage stilling til en række tænkte cases og reflektere over kirkens konkrete rolle i situationen.  

Spillet skal få menighedsråd til at tage stilling

Annelise Skjerning Hejlskov er formand for Stiftsudvalget for diakoni. Hun siger, at det er vigtigt, at menighedsråd støttes til at tage stilling til kirkens rolle i det lokale, sociale arbejde.

- Med de nye samtalekort ønsker vi at kickstarte og stimulere det eksisterende diakonale arbejde i stiftets kirker. Kortene skal skærpe fokus på diakoniens forpligtelse og berettigelse, siger hun.

Annelise Skjerning Hejlskov siger, at det er håbet med det nye spil, at man netop blive bevidst om de situationer, hvor man som kirke har mulighed for at hjælpe sine medmennesker.

Biskoppen kommer med opfordring

Biskop Henning Toft Bro er begejstret for det nye samtalespil, som han har skrevet forord til.

Han kommer samtidig med en opfordring til alle menighedsråd i Aalborg Stift:

- Diakoni har været et af kirkens kerneområder i 2000 år. Kirken har altid drevet diakoni. Jeg hilser initiativet med DIA-kortene meget velkommen og håber, menighedsrådene vil afsætte tid til at få en dialog om, hvordan vi som kirke kan drive diakoni til gavn og glæde for vores menigheder.

Læs mere om DIA-spillet på Aalborg Stifts hjemmeside

 

Ultimate Web A/S