MENU

Nyt provstiudvalg er på plads

Anders_B_Hummelmose_farve.jpg
12-11-2021

Det nye provstiudvalg i Brønderslev Provsti er nu på plads. Medlemmer til provstiudvalget vælges hvert fjerde år, og det nye udvalg har funktionsperiode fra 1. november 2021 til 1. november 2025.

Provstiudvalget har holdt det første møde og har konstitueret sig med Anders B. Hummelmose fra Brønderslev som formand (billedet) og Jørgen Nielsen fra Dronninglund som næstformand. De er begge genvalgt fra sidste periode.

Herudover har menighedsrådene valgt Michael Peter Hansen fra Brønderslev, Bodil Hemmingsen fra Thise og Niels Christian Aagaard fra Ørum til provstiudvalget. Præsterne har valgt sognepræst Rune Leo Thomassen fra Dronninglund, og Lise Lundgreen er som provst automatisk medlem af udvalget.

Provstiudvalgets arbejdsopgaver
Brønderslev Provsti dækker samme geografiske område som Brønderslev Kommune og er en del af Aalborg Stift. Provstiet er det administrative mellemled mellem stiftet og sognene. Der er 21 kirker fordelt på 20 sogne i provstiet, og provstiudvalget har primært en administrerende funktion og fører blandt andet tilsyn med de enkelte menighedsråds økonomi. Provstiudvalget har desuden det overordnede økonomiske ansvar for fordeling af kirkeskatten i provstiet.

NB: Billede af hele provstirådet kommer på hjemmesiden snarest muligt. 

 

Ultimate Web A/S