MENU

Ny sorggruppe begynder i januar

Sorggruppe_for_18-30aarige.jpg
20-12-2018

Ny sorggruppe i Hjallerup

(Fra Midtvendsyssel Avis af Ella Simonsen) 


Sogne- og Diakonipræst Ivana Høgagard har taget initiativ til en sorggruppe i Hjallerup Efter ansættelse af sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard
ved Hjallerup Kirke og Brønderslev Provsti er der igen taget initiativ til oprettelse af en sorggruppe i Hjallerup.
Sorggruppen starter lige efter nytår den 3. januar og holdes i Hjallerup Kulturhus. 
I Brønderslev Provsti, som kirkerne i kommunen hører under, er der allerede oprettet sorggrupper i både Brønderslev og Dronninglund. Da der tidligere også har været en sorggruppe i Hjallerup, er tiden kommet til at tilbyde en sådan igen.

Sorggruppen er et sted, hvor man kan dele erfaringer og oplevelser med andre, der også har mistet. Sorggruppen danner et fællesskab, hvor der er
tavshedspligt, tillid til hinanden og trygge rammer. 


”Sorggruppelederen vil i sorggruppen sætte en ramme, som alle kan tilslutte sig. Det er de efterladte, der hjælpes ad med at dele historier med
hinanden og drage på hinandens erfaringer. Sammen kan de støtte hinanden i det forandrede liv,” udtaler sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard,
som man kan henvende sig til, hvis man ønsker at deltage. 


Praktiske oplysninger: 

Mødestedet bliver Hjallerup Kulturhus følgende datoer i 2019: 3. januar, 24. januar, 14. februar, 7. marts, 28. marts, 18. april, 9. maj, 30. maj og 20. juni. Mødetidspunktet er fra kl. 14-15.30, hvor der i programmet også indgår eftermiddagskaffe. 
Deltagere fra hele kommunen er velkommen i alle de tre sorggrupper. Læs mere her: http://www.broenderslevprovsti.dk/sorggrupper-(1).aspx

Henvendelse til sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard på tlf. 24654639 eller på mail Ih@km.dk. Tilmelding er nødvendig.

Ultimate Web A/S