MENU

Ny præst skal styrke kontakten mellem Folkekirken og psykiatriske patienter og i Kirkens Korshær

praest_41.jpg
14-11-2019

Ny præst skal styrke kontakten mellem Folkekirken og psykiatriske patienter og i Kirkens Korshær

En stilling som præst på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, i Kirkens Korshær Brønderslev og ved Brønderslev Kirke er netop blevet opslået.

Folkekirkerne i Brønderslev Kommune satser endnu mere på kirkens sociale arbejde (diakoni). Det sker med en helt ny præstestilling, hvor halvdelen af arbejdstiden skal deles mellem Psykiatrisk Sygehus i Brønderslev og Kirkens Korshærs arbejde i Brønderslev Provsti. De resterende 50 % af fuldtidsstillingen skal den nye præst arbejde i Brønderslev og Serritslev Kirker bl.a. med støtte til Brønderslev Kirkes diakonale arbejde. I forvejen har Brønderslev Provsti en halvtids diakonipræst ansat, og provstiudvalgsformand Anders Hummelmose glæder sig over, at det endnu engang er lykkedes at prioritere midler til, at kirken kan løfte sit sociale ansvar og styrke indsatsen!

Provst Lise Lundgreen er stolt af, at Brønderslev Provsti endnu engang vælger at opprioritere den diakonale indsats: ”Jeg glæder mig over, at vi nu kan formalisere et allerede eksisterende samarbejde mellem Folkekirken og Kirkens Korshær samt Psykiatrisk Sygehus. Og samtidig styrker vi det diakonale arbejde i sognene i provstiet”.

Den nye præst skal være en synlig del af det lokale arbejde i Kirkens Korshær. Både for brugere, frivillige og ansatte, og præstens arbejde er sjælesorg, kirkelige handlinger, gudstjenester, opsøgende arbejde og andet i relation til Kirkens Korshærs brugere både fra varmestuen (Fristedet) og i Børne- og Familiearbejdet.

Patienterne på Brønderslev Psykiatriske Sygehus kan møde præsten til gudstjenester og ved samtaler. Præsten skal være synlig og nærværende, og et ønske for fremtiden er et opsøgende arbejde i forhold til bosteder og psykiatriske dagtilbud.

Sognepræst Gitte Lykke Andersen glæder sig til at byde en ny kollega velkommen i præsteflokken i Brønderslev Kirke: ”Her i Brønderslev-Serritslev vokser det kirkelige fællesskab. Det gør det efter min mening, fordi vi her i pastoratet formår at være kirke på trods af forskelligheder, hvilket er til stor velsignelse for menigheden og vi, der er kaldet som menighedsråd og ansatte.
Jeg glæder mig meget til at hilse en ny kollega velkommen, fordi vi derved får flere kræfter til at løfte de vigtige opgaver, der særligt retter sig mod pastoratet og provstiets udsatte og sårbare del af menigheden”

Brønderslev-Serritslev Pastorat har i forvejen fire sognepræster i 3,5 stilling. Brønderslev Sogn er et af de største sogne i Aalborg Stift og har rigtig mange kirkelige handlinger og en vifte af forskellige gudstjenester og tilbud for børn, unge, voksne og ældre i den nyrenoverede kirke og sognegård.

Kender du en cand.teol. eller præst, som skal søge stillingen, kan hele stillingsopslaget findes på HER   Ansøgningsfristen er 2. december 2019.

 

Ultimate Web A/S