MENU

Ledigt job i Jerslev

wanted.jpg
04-01-2021

Vil du være vores nye kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger og sognevært?

Jerslev, Hellum og Mylund sogne i Brønderslev provsti søger en kreativ og dynamisk medarbejder, der skal varetage opgaver som kirke- og kulturmedarbejder, kirkesanger og sognevært. Du skal i samarbejde med præsten, organisten, graverne, menighedsrådet og øvrige i sognet udføre en lang række forskellige og spændende opgaver og vil få en central rolle i vores sogn.

Vi forventer, at du har interesse i og er fortrolig med den kristne tro og har gode formidlingsevner både i forhold til børn, unge og voksne.

Vi forventer, at du er musikalsk og har en god sangstemme. Du er formodentlig uddannet som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, musikpædagog eller lignende og interesserer dig for kommunikation.

Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner, og har omsorg for både små og store, unge og gamle, da vi har et rigtig godt samarbejde med den lokale skole og børnehave om gudstjenester og andre arrangementer i børnehøjde, ligesom vi har et godt samarbejde med det lokale foreningsliv.

Vi forventer, at du kan varetage bl.a. følgende opgaver:

  • Tilrettelægge og forestå undervisning af minikonfirmander
  • I samarbejde med organisten tilrettelægge og gennemføre babysalmesang
  • Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter og evt. indgå i samarbejde med andre kirker
  • Udvikle og varetage kontakt til skole, institutioner og lokale foreninger
  • Være tovholder og koordinator for frivillige og evt. igangsætter af et diakonalt arbejde i sognene
  • Have ansvar for kirkens sociale medier
  • Have kontakt til lokale medier mht. billeder og omtale af arrangementer
  • Medvirke som forsanger ved alle kirkelige handlinger i sognene og på plejehjemmet samt i kapeller
  • Sogneværtens rolle er at være praktisk hjælper og indkøber, samt klargøre til møder og arrangementer

Vi er desuden meget åbne overfor nye ideer og tiltag, som du måtte have lyst til at bidrage med.

Sognene er meget engagerede og synlige i lokalsamfundet, og det lokale islæt er vigtigt for os.

Stillingen er på 30 timer pr. uge og er ledig pr. 1. februar 2021. Bemærk at stillingen indeholder weekendarbejde, men der er naturligvis også fridage. Du er selv med til at tilrettelægge arbejdet. Ansøgningsfrist den 21. januar.

Vi ønsker stillingen besat snarest mulig, men vi er indstillet på at vente på den rigtige. Det er også muligt at søge dele af stillingen. Kirkesangerdelen udgør 9 timer om ugen, kirke- og kulturmedarbejder delen udgør 13 timer om ugen og sognevært udgør 8 timer om ugen.

Ansættelse sker ved Jerslev-Hellum-Mylund sognes Menighedsråd beliggende Serritslevvej 341, 9740 Jerslev.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.  

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner).

 

Der rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på
882,59 kr. (nutidskroner)

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

 

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og  Kirkekultur.nu

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen på telefonnummer 24 22 17 18 / mail 8416fortrolig@sogn.dk eller menighedsrådsformand Inge Bech Hansen på telefon 23 31 48 53 / mail 8416fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd via mail til 8416fortrolig@sogn.dk.

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. januar 2021.

 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4 - og vil evt. foregår virtuelt.

 

Ansættelsen sker med 3 måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.

Ultimate Web A/S