MENU

Landsbyudvikling = kirkeudvikling

IMG_1472_(2).JPG
08-03-2019

Landsbyudvikling = kirkeudvikling

En flok mennesker fra Asaa, Melholt, Agersted, Ørum og Jerslev fik en god snak og masser af inspiration ved workshoppen Kirken på landet. 
Det var en Kirken på landet-arbejdsgruppen, som er en del af Folkekirkerne i Brønderslev Kommune, som havde indbudt til workshop.  Og det var en veloplagt forsamling, som var mødt op. Vita Andreassen, som er sognepræst i fire små sogne på Fyn, kom med masser af input til hvordan kirken kan være en del af årets gang og livet i lokalsamfundene og deltagerne delte mange historier om deres oplevelser i kirken, praksis og visioner.

Min bedste kirkeoplevelse
Bl.a. blev deltagerne udfordret til at tale sammen på tværs af sognegrænserne og dele erfaringer og idéer fra det lokale kirkeliv. Præsentationsrunden var koblet på personlige fortællinger om den bedste oplevelse eller overraskelse i en kirke. 
Èn af deltagerne fortalte hvordan hun opdagede at hun kunne synge, da hun fik plads i kirkens kor – og nu arbejder som kirkesanger. ”What a wonderful world” – var den overraskende indledning til en bisættelse, som en af workshoppens andre deltagere deltog i. Og en lokal deltager fra Melholt fortæller, at han glæder sig over at kirken og forsamlingshuset ikke længere er konkurrenter, men i stedet samarbejder om spaghettigudstjeneste – og at det altså ikke længere er sådan, at folk enten kom i kirken eller i forsamlingshuset


Visioner kræver mod og prioriteringer
To og to skulle deltagerne tale om hvordan kirkerne kan finde lokale samarbejdspartnere, fx i foreninger og institutioner. Kirken er tilstede i alle små sogne og hvis kirken prioriterer bl.a. økonomi kan den i høj grad være med til at udvikle livet i landsbyen. Alle kirker har en musiker ansat og menighedsrådene kan vælge at deres organist skal være korleder for hele landsbyens kor, til gavn og glæde for korsangere, lokalsamfund og kirke. Desuden opfordrede Vita deltagerne til at tænke i ”Det lille kirkeår”. Altså prioritere nogle begivenheder og højtider i løbet af året, hvor man vil gøre noget særligt for at samle landsby og kirke. Fx til advent med kor, juletræstænding og æbleskiver. 


Slå jer sammen
Vita Andreassen udfordrede også menighedsrådene til at slå sig sammen. De fleste steder deler to sogne præst og her er det en gevinst for kirkelivet når menighedsrådene slår sig sammen i et fælles menighedsråd. Det frigiver økonomiske ressourcer, styrker organisationen og letter også præstens arbejde. Dette kunne folkene fra Jerslev-Hellum-Mylund bekræfte. Her har man i flere år haft et fælles menighedsråd for de tre sogne. Et fælles menighedsråd styrker kirkelivet på tværs af sognegrænserne.

En spændende aften, hvor deltagerne tog mætte hjem – både af god mad og ikke mindst masser af idéer og overvejelser til landsbyudvikling og kirkens bidrag hertil. 
 

Se flere billeder på Facebook (Kræver ikke facebook-konto!)

Ultimate Web A/S