MENU

KUL på de unge og diakoni. Indvielse i Brønderslev Kirke

147761052_1072265123242363_5495351737632027090_n.jpg
08-02-2021

Der er kul på de unge ledere. Diakonindvielse i Brønderslev Kirke

Søndag 7. februar afsluttede seks unge mennesker KUL - en lederuddannelse for unge.

KUL er en Kirkelig UngdomsLederuddannelse, som gennem flere år har givet unge mennesker gode redskaber, lederredskaber og mod på at træde frem og gå forrest, med i bagagen. KUL er for unge fra 7. klasse og op, og unge fra hele Brønderslev Kommune velkomne til også at tage lederuddannelsen. På årets hold var også et par deltagere fra Jerslev sogn.

En af årets nye KUL'ere, Oskar Hansen fortæller, at uddannelsen har givet ham nye bekendskaber og har lært ham noget om at kommunikere:

- Det bedste ved KUL er det, at man kan lære nye mennesker at kende. Jeg er personligt også blevet bedre til at kommunikere med andre.

Ud over nye venner, har Oskar også fået nogle gode redskaber og erfaringer med fra KUL:

- Jeg har igennem KUL lært meget omkring planlægning af arrangementer, og hvordan man kan blande leg og læring sammen. Man bliver også bedre til at få børn til at have det sjovere ved at lære, siger han.

 

Fremtidens unge ledere

Det er sognepræst Kristian Brogaard og kirke-og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen, der leder den kirkelige ungdomslederuddannelse.

Uddannelsen skal give de unge redskaber til at indgå i en aktiv lederrolle i kirkernes aktiviteter for den unge målgruppe. KUL er et tilbud til teenagere om at få en uddannelse, hvor de arbejder med at udvikle forskellige kompetencer, personlige kompetencer og kompetencer og kendskab til forkyndelse, bøn, andagter, bibelhistorier, gudstjenester. Desuden træner de deres organisatoriske kompetencer, så de kan lære, hvordan man planlægger og leder et møde.

Tidligere unge på KUL-uddannelsen har bl.a. brugt deres uddannelse som ledere i FDF, i kirkens børneklubber og til en række aktiviteter, hvor de unge har stået for planlægningen og gennemførelsen af arrangementer.

Derudover er grundtanken i uddannelsen også, at de unge skal lære at tage ansvar og stå frem og turde være sig selv og bruge de kompetencer, de har, i ledersammenhænge.

 

Nyt hold KUL sidst på foråret

Kristian Brogaard og Inge Bech Hansen håber på, at et nyt hold kan begynde sidst på foråret, hvis omstændighederne tillader det. De håber desuden på, at det igen bliver muligt at lave en fællesskabsweekend med besøg af en tysk KUL-gruppe, da det giver de unge udsyn og fællesskab at møde unge fra et andet land.

 

Diplomuddannelse i Ledelse og Diakoni markeres med indvielse som diakon

Kirke- og Kulturmedarbejder Inge Bech Hansen blev søndag 7. februar indviet som diakon.

Inge fortæller: ”Diako-hvad-for-noget? Ja det spørgsmål møder jeg ofte. Du er blevet diakon - men hvad betyder det? Ordet diakoni kommer af det græske diakonià og kan oversættes med tjeneste.

I Norge - hvor diakonien italesættes mere - er definitionen af diakoni denne:

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og udtrykkes gennem næstekærlighed, inkluderende fællesskab, værn om skaberværket og kamp for retfærdighed.

I januar 2020 afsluttede jeg en diplomuddannelse i diakoni og ledelse fra Filadelfia i Dianalund. Selvom der er blevet læst meget ledelseslitteratur på dette studie, har diakonien og det menneskesyn, at hvert enkelt menneske er af uendelig værdi og kan bidrage med noget ind i et fællesskab, gennemsyret hele studiet. Derfor er det også en stor glæde for mig, at menighedsrådet i Brønderslev Kirke lod mig blive indviet som diakon ved gudstjenesten den 7. februar.

At være en del af kirkens omsorgstjeneste ligger implicit i mange af kirkens aktiviteter, men det er mit håb, at jeg i fremtiden kan være med til, at diakonien får en tydeligere og mere fremtrædende plads”. Tillykke til Inge og Brønderslev Kirke med de nye kompetencer, de har fået i huset.

Fotograf: Susanne Riis Hansen

Ultimate Web A/S