MENU

Konfirmandstue rives ned. Folkekirken fremskynder også anlægsopgaver efter Corona-krisen

IMG_2347_(2).JPG
26-05-2020

Konfirmandstue rives ned og kirken er en del af Samlingshuset, Øster Brønderslevs fælles hus. 

Den 26. marts suspenderede regeringen anlægsloftet i 2020, for at bl.a. Staten kan igangsætte anlægsopgaver i forlængelse af corona- pandemien. Dermed støtter man private erhvervsdrivende, som får flere opgaver i bogen, kan ansætte flere og dermed styrke økonomien. 
Provstiudvalget for Brønderslev Provsti vedtog derfor på deres seneste møde, at fremskynde en planlagt nedrivning af den gamle konfirmandstue ved Øster Brønderslev Præstegård. Der er hentet tilbud hjem fra forskellige firmaer, projektet er godkendt og nedrivningen begynder i løbet af en måneds tid.
I forbindelse med nedrivningen bliver gang og tekøkken ved konfirmandstuen ombygget, så det kan rummet et lille samtalelokale, hvor præsten kan mødes med pårørende ved begravelsessamtaler mm. 


Fælles om et nyt hus

Den slidte konfirmandstue, som ligger bag præstegården, bliver ikke længere brugt, da Øster Brønderslev Sogn er med i samarbejdet omkring byens Samlingshus. Her har kirken mødelokaler og afholder bl.a. konfirmandundervisning og forskellige sognearrangementer. 
Menighedsrådsformand Pia Christensen fortæller, at menighedsrådet kom med i arbejdet omkring oprettelsen og bygningen af Samlingshuset i 2008 og da huset var færdigt i 2012, flyttede kirken sine aktiviteter og konfirmandundervisning fra den nedslidte og stærkt varmeforbrugende konfirmandstue. 

Tærsklen er lavere

Man kunne selvfølgelig have overvejet, at renovere den gamle konfirmandstue. Men Pia fortæller, at der er mennesker, som oplever tærsklen til Samlingshuset som lavere – og som én udtrykte det, så var hun nok ikke kommet til mødet, hvis det havde foregået i kirken eller konfirmandstuen. Det giver mening at være en del af sognets fælles hus i Øster Brønderslev og menighedsrådet har de senere år tilbudt, at man kan holde begravelseskaffe i Samlingshuset. Overskuddet fra disse går til støtte af Samlingshuset. 
 

Ultimate Web A/S