MENU

Kirken på landet: Workshop 7. marts

vita_An.jpg
07-02-2019

Samskabelse mellem landsbyer og landsbykirker

Kirken på landet-gruppen indbyder til samtale og workshop om hvordan den lokale kirke kan bidrage og være med til at skabe et aktivt landsbyliv. 

HENT INDBYDELSEN HER
Folkekirken i Brønderslev Kommune er præget af, at en stor del af de 21 sogne er landsogne, hvor 13 af dem har et befolkningstal og tilsvarende folkekirkemedlemstal på under 1000 personer. 7 af disse sogne har under 500 sognebørn.  
Torsdag 7. marts indbyder Folkekirkerne i Brønderslev Kommune til en fyraftensworkshop, hvor emnet er ”Kirken på landet”. Indholdet bliver oplæg og debat og Vita Andreassen, præst i landsogne på Fyn kommer og deler ud af sin erfaringer!  Aftenen finder sted i en landsby – i Melholt forsamlingshus
Kirke og landsby – fælles ressourcer
Kirken er en vigtig ressource i landsbyerne både socialt og økonomisk, men alt for ofte tages kirken ikke med til bords, når der tales om landsbyens fremtid.  Landsbyens skæbne er også kirkens skæbne.  12 % af Danmarks befolkning lever i sogne, hvis største by er mindre end 1000 indbyggere, det vil sige, at hver 8. dansker bor i små landsogne.
Disse sogne har ansvaret for 54 % af alle landets kirker. Det er en kæmpe udfordring for menighedsråd, frivillige og ansatte, men også en enestående chance.  
Vita Andreasen, der er aftenens oplægsholder og facilitator har i samarbejde med landsbyudvikler Tyge Mortensen gennemført projektet ’6xlandsby&kirke’ i 3 fynske provstier og med støtte fra Den Folkekirkelige udviklingsfond.  13 sogne var med i projektet, hvor der blev afprøvet flere forskellige metoder og processer, der havde til formål at skabe en mere udadvendt og proaktiv landsbykirke. De brugte ordet SAMSKABELSE mellem landsby og kirke.  
Brønderslev Provsti har gennem flere år arbejdet aktivt med de særlige vilkår, der er for kirkerne i landsbyerne. Bl.a. er der en visionsgruppe ”Kirken på landet”, som bidrager med inspiration og viden og som har arrangeret denne workshop. 
Alle er velkomne; menighedsråd, ansatte, frivillige og andre interesserede. Udgiften afholdes af Kirken på landet-gruppen i Brønderslev Provstis Visionsprojekt, så deltagelsen er gratis.


Info: 
Workshop om Kirken på landet
Tid og sted: Torsdag den 7. marts kl. 16.30-20.00, Melholt Forsamlingshus, Knirren 12, 9340 Asaa
Praktiske oplysninger: Tilmelding til provstikontoret, evr@km.dk, tlf. 24 25 00 78 senest den 1. marts.
I tilmeldingen gives der besked om evt. hensyn i forhold til mad
 

Ultimate Web A/S