MENU

Hurra for Lise!

Click-0542.jpg
28-02-2019

Herfra skal lyde et kæmpestort tillykke til vores provst Lise, som fylder 60 år! 

Dagen  bliver bl.a. fejret med brunch sammen med præstekollegerne og menighedsrådet i De4kirker, hvor Lise er præst ved siden af provstetjansen. 

Tillykke og Guds velsignelse over din dag og dit liv, Lise. 

-------------

 

Lise Lundgreen har siden 1. juni 2017 været præst i De4kirker (Tolstrup-Stenum-Thise-Øster Hjermitslev) og desuden provst for Brønderslev Provsti. 
Som provst er Lise Lundgreen daglig leder for de 14 præster som har deres daglige arbejde i Folkekirkerne i Brønderslev Provsti (som geografisk dækker Brønderslev Kommune). Som provst har hun ansvaret for at lede provstiet på vegne af biskoppen og sammen med provstiudvalget skal hun fordele kirkeskatten til de enkelte sogne ud fra menighedsrådenes budgetter. 
Før Lise Lundgreen kom til Vendsyssel, var hun siden 1987 præst i Romdrup-Klarup sogne sydøst for Aalborg. Lise Lundgreen var desuden tillidsrepræsentant for præsterne i Aalborg Østre provsti og blev i 2008 stiftsformand for Aalborg Stifts tillidsrepræsentanter, hvilket var et rigtig godt udgangspunkt for hendes opgave som daglig leder for præsterne. 
Lige nu er hun medlem af Strukturudvalget i Aalborg Stift, et udvalg, som arbejder med tiltag, der styrker kirkens liv og vækst på tværs af stiftet. En post som ganske godt matcher arbejdet i Brønderslev Provsti. Siden 2011 har menighederne i provstiet nemlig arbejdet med netværk og inspiration på tværs af sognegrænserne i Visionsprojektet Kirker på tværs. Et arbejde, som Lise har sat sig ind i og er med til at videreudvikle, bl.a. er hun med til at planlægge de årlige temadage, hvor mere end 100 mennesker mødes på tværs af sognegrænserne. 
I sin fritid nyder hun at gå til klassiske koncerter og se på kunst sammen med gode venner, og hun interesserer sig for natur og havebrug. 
På dagen har menighedsrådet i De4kirker inviteret Lise Lundgreens præstekolleger og provstiudvalget i Brønderslev Provsti til brunch. 
 

Ultimate Web A/S