MENU

Bøn for genindvielsen af Brønderslev Ny Kirke

broenderslev_ny_kirke.JPG
21-05-2019

Brønderslev Kirke indvies efter alle kunstens regler søndag 2. juni

Når Brønderslev Kirke og sognegård efter mere end et års lukning og renovering og tilbygning genåbner sker det med en hel festuge. 

Festen begynder med festgudstjeneste søndag 2. juni, hvor biskoppen over Aalborg Stift genindvier kirken. Der findes et særligt ritual til kirkeindvielser, som skal foregå på en søndag og begynder med at biskoppen går forrest i en procession med præster. De bærer dåbsfad og altersølvet kande, kalk og disk og alterbøger ind i kirken under orglets præludium eller under korsang.

Bøn for Brønderslev Kirke i alle provstiets kirker

I ritualet for kirkeindvielser lægges der bl.a. op til at der søndagen før (altså den 26. maj) i alle provstiets kirker skal bedes om: ”at Gud vil give sin nåde til den forestående handling og lade det nye kirkehus tjene til hans navns ære og hans menigheds opbyggelse”.

Aftenen før indvielsen finder sted, ringes der en time med kirkens klokker. Og på selve indvielsesdagen bedes ligeledes en bøn: "Vi beder dig, at du vil være hos os med din velsignelse i dag, og hver gang din menighed samles her, så dette hus må være et helligt sted for os og kommende slægter, bygget til din ære.

Festuge med et væld af arrangementer

Genåbningen af Brønderslev Kirke markeres med en hel uges arrangementer for alle aldre og af forskellig slags. Se hele festprogrammet på de fire kirkesider i Oplandsavisen (fra side 31-34). Her er kunstudstilling, spis-sammen-arrangementer, foredrag med Nis Boesdal og Salmeskabet (Henrik Strøm og Anne Marie Johansen), Koncert med Thomas Buttenschön og Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor og en familie-festaften med Tante Andante til Gud og Guf.
Festugen slutter med pinsen, hvor der er pinsehøjmesse pinsedag den 9. juni og International Pinsegudstjeneste med optog og kirkefrokost mandag 10. juni. 

I øvrigt kan man møde op hver eftermiddag kl. 16.00 i festugen og få en guidet rundvisning i det renoverede og ombyggede kirkerum og sognegård. 

Se mere om de enkelte arrangementer her, i Oplandsavisen eller på Facebook (kræver ikke profil).

Velkommen - fra hele provstiet og omegn til at komme forbi og se det flotte resultat og gør brug af de mange festlige tilbud!

Ultimate Web A/S