MENU

Bispestolen flyttes til Brønderslev

Henning_Toft_Bro1_(bispevielse).jpg
01-04-2021

Bispestolen flytter til Brønderslev

Siden Henning Toft Bro for et par uger siden meddelte, at han går på pension til efteråret, har et par kandidater meldt sig på banen som afløsere.

Ud over valgkampen, er der også påbegyndt en proces med at flytte bispegården fra Aalborg til Brønderslev. Det sker, fordi Aalborg Stift arbejder hen imod selvstyre og løsrivelse fra den kirkeministerielle administration i København. Det seneste år har kirkeministeren og ministeriet vist sig at arbejde meget, meget langsommere og endnu mere tavst og usynligt end selv gæve vendelboere gør. Derfor foreslår Aalborg stift i samarbejde med Brønderslev Provsti, at bispekandidaterne kæmper for selvstyre for Aalborg Stift.

Vendsyssels hjerte
Brønderslev har en optimal placering i Vendsyssels hjerte – og administrationen i Brønderslev Kirke har kompetente medarbejdere og effektive arbejdsgange, som sammen med provstiets medarbejdere kan danne grundlag for en stiftsadministration. Valget af placering begrundes med, at Brønderslev Provsti allerede med projektet Kirker på tværs, er gearet til fremtidens folkekirke.  Desuden ligger det i naturlig forlængelse af skiftende regeringers ambition om at flytte de statslige arbejdspladser ud fra de store byer.

Derfor skal menighedsrådsmedlemmer og præster i Aalborg stift forberede sig på et tillægsvalg til bispevalget: Ja til løsrivelse fra Kirkeministeriet i København og udstrakt selvstyre i forhold til økonomi, liturgi, ansættelser mm.  

Anden geografi og særlige ansvarsområder
I det nuværende Aalborg Stift er der geografisk set langt til Thy og Mors. Disse flyttes derfor til Viborg Stift, som de naturligt hænger sammen med. I stedet får den nye biskop i det nye Vendsyssel Stift ansvaret for en arbejdsgruppe om udviklingsplaner for fremtidens folkekirke i hele landet. Det er første skridt i en ny struktur, hvor landets biskopper hver især får særlige ansvarsområder.

Provst Lise Lundgreen fra Brønderslev Provsti glæder sig over forslaget om at flytte bispestolen til Brønderslev: ”Brønderslev Provsti er på flere måder helt centralt. Dels er det nemt at komme hertil med motorveje eller tog. Desuden har Brønderslev Provsti med visionsprojektet ”Kirker på tværs” gennem de sidste 10 år gået foran i forhold til at arbejde selvstændigt – og på tværs af sognegrænserne på vej mod fremtidens folkekirke. Vi har vist, at her er der ikke så langt fra tanke til handling, som der er i København”.

Om Lise Lundgreen selv er kandidat til bispeembedet vil hun ikke ud med. ”Men jeg overvejer det kraftigt, da jeg mener at mit indgående kendskab til kirkelivet i Vendsyssel, er oplagt i den sammenhæng”.

Valget til biskop og om løsrivelsen fra ministeriet foregår den 1.4.2021.

Foto: Casper Tybjerg/Aalborg Stift, Henning Toft Bros bispevielse

Ultimate Web A/S