MENU

6 spørgsmål til Elly

Elly_Oernberg_(2).JPG
12-06-2020

6 spørgsmål til et menighedsrådsmedlem 

Elly Ørnberg
Menighedsrådsmedlem i  Dronninglund-Dorf 

1. Hvor længe har du siddet i menighedsrådet og hvilke titler/opgaver har du haft?
Jeg blev valgt for knap fire år siden ved sidste valg. Jeg sidder i børne- og familieudvalg, aktivitetsudvalg (herunder kunstudvalg), gudstjenesteudvalg, og desuden har jeg været i en del ad hoc udvalg.

2. Hvad kræver det at være menighedsrådsmedlem?
Det kræver først og fremmest et stort engagement og flid, og selvfølgelig en interesse for det kirkelige liv

3. Hvad er den vigtigste grund til at stille op til menighedsrådsvalget?
Min begrundelse for lysten til at arbejde i et menighedsråd, hænger nøje sammen med ovenstående, og desuden har jeg erfaring for, at man i en bestyrelse eller råd har mulighed for indflydelse både på bygninger og aktiviteter. Desuden har jeg stor erfaring med samarbejde i fællesskaber, og jeg synes, at det er spændende at løfte i flok og glædes over resultaterne.

4. Hvad har været det mest givende i din tid som menighedsrådsmedlem?
Det mest givende er absolut fællesskabet, og jeg har også lært nye mennesker at kende. Desuden har jeg lært meget om kirkeliv, økonomi og kirkelig kultur, ligesom arbejdet har givet mig en dejlig oplevelse af Folkekirkens rummelighed. Jeg har stor respekt for de mange tiltag og tilbud, som Folkekirken giver, og alt dette er en stor berigelse.

5. Hvad gør jer til et godt menighedsråd?
Vi har et godt samarbejde i menighedsrådet, selv om vi også har forskellige holdninger, og det er der plads til. Vi når til enighed om de fleste forslag og ændringer, og holder en god tone, og det giver tryghed.

6. Hvad er dit bedste råd til folk, som overvejer at stille op til valget?
Man skal selvfølgelig have en kristen holdning og interesse for kirkeligt liv, og så skal man kunne lide at være med i beslutninger. Det er vigtigt, at man er indstillet på samarbejde, og man skal også have interesse i at møde nye mennesker af mange forskellige slags, så bliver man beriget både åndeligt og socialt.
 

Ultimate Web A/S