MENU

100 skal findes på tirsdag

191014_mr-valg-valgforsaml-kimbrostrom-160420.jpg
09-09-2020

100 skal findes på folkekirkernes ”generalforsamling” 
Danmarks mest lokale demokrati er på dagsordenen den 15. september. I Sognene i Brønderslev Kommune indbyder menighedsrådene til Valgforsamling. Her skal vælges medlemmer til de nye menighedsråd, som tiltræder til advent. 


Tidligere på året udtalte Kåre Gade, redaktør for Kirke.dk: ”… Den bedste nyhed er, at der er rigtigt mange, der gerne vil stille op. Ifølge to forskere fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter er der hele 280.000 personer, som er opstillingsparate – hvis de vel at mærke bliver spurgt. Så det er bare om at komme i gang". Omregnet til lokale tal, betyder det, at der i Brønderslev Kommune er 2048 potentielle menighedsrådsmedlemmer. Er du ét af dem, så mød op i din lokale kirke den 15. september.
I sognene i Brønderslev Provsti skal der vælges mellem 5 og 15 medlemmer. Antallet afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Nogle steder er flere sogne gået sammen om et fælles menighedsråd. Tilsammen skal i alt vælges 100 personer.
Hvad er en valgforsamling?
Valgforsamling er en slags generalforsamling og er en ny måde at afvikle menighedsrådsvalg på - og det er meningen, at de fremmødte skal kunne opstille og vælge de kandidater, de ønsker.
Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast dagsorden, som bl.a. består af: 
•    Beskrivelse af menighedsrådets opgaver
•    Opstilling og præsentation af kandidater
•    Debat og mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne
•    Skriftlig hemmelig afstemning og stemmeoptælling
Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Dog er der også mulighed for at lave en ekstra liste og dermed bliver det endelige valg til et afstemningsvalg i november. 
For at stille op til menighedsrådet og evt. blive valgt, skal man være mindst 18 år gammel, være medlem af folkekirken og bo i sognet eller have løst sognebånd. 
Find dit sogn, tid og sted for din lokale valgforsamling nedenfor. Læs mere om Valgforsamling og Læs alt om valg her

Søg på din bopæl og find ud af hvilket sogn du tilhører her


 

Ultimate Web A/S