MENU

Møde den 10. september

DAGSORDEN

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Dronninglund-Dorf. Farvearkæologiske undersøgelser
Ansøgning.

Punkt 3. De 4 Kirker. Gavlrenovering, Stenum Kirke
Ansøgning.

Punkt 4. Øster Brønderslev. Fælles kalkning 
Ansøgning.
Beskrivelse
Faktura.

Punkt 5. Brønderslev. Vedligehold af Ny Kirke
Ansøgning.

Punkt 6. Ørum. Udviklingsplan
Bemærkninger fra Mogens Andersen.

Punkt 7. Voer.  Udviklingsplan
Plan. Del 1
Plan. Del 2
Illustrationsplan med skov
Illustrationsplan uden skov
Tillæg.
Bemærkninger fra Mogens Andersen

Punkt 8. Øster Brønderslev. Brug af midler
Ansøgning. 
Beskrivelse af opgaven

Punkt 9. De 4 Kirker. Tillæg til kirkegårdsvedtægt
Tillæg til kirkegårdsvedtægter, Tise (placering på nordøst del af kirkegården).
Gældende kirkegårdsvedtæger
Gældende tillæg til §14 

Punkt 10. Øster Brønderslev. Kvartalsrapport
2. kvartal.
Status.

Punkt 11. Ørum. Kvartalsrapport
2. kvartal.

Punkt 12. Hellevad. Kvartalsrapport
2. kvartal.

Punkt 13. Serritslev. Kvartalsrapport
2. kvartal.

Punkt 14. Agersted. Kvartalsrapport
2. kvartal.

Punkt 15. Hjallerup. Kvartalsrapport
2. kvartal.

Punkt 16. De 4 Kirker. Kvartalsrapport
2. kvartal

Punkt 17. Jerslev-Hellum-Mylund. Kvartalsrapport
2. kvartal

Punkt 18. Voer. Kvartalsrapport
2. kvartal.
Status

Punkt 19. Budget 2021
Ansøgning fra Brønderslev.

Punkt 20. Høring. Lokalplan, Dronninglund   
Se https://dokument.plandata.dk/20_10250911_1599120282608.pdf

Punkt 21. Melholt. Digerenovering.
Aflevering.

Punkt 22. Serritslev. Midler fra arv til køb af kunst.
Godkendelse i stiftet.

Punkt 23. Budgetsamråd
Referat fra 27. august.

Punkt 24. Visionsprojekt. Repræsentantskab
Referat fra 27. august.

Punkt 25. Personalekonsulenter
Referat fra 20. august.
Fordeling af budget 2021.
Budget 2021.

Punkt 26. Befolkningsprognose
Prognose 2020 - 2034.

Punkt 27. Byggegruppen 
Nyhedsbrev.

Punkterne 28 - 34
Ingen bilag.
 

LUKKET MØDE

Dagsorden

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Hallund. Anke fra gravstedsejer
Sagens forløb og anke

Punkt 3. Projektmedarbejder Ann Lebech.
Ansøgning om nedsat tid.

Punkt 4. Eventuelt
Ingen bilag.

 

Ultimate Web A/S