MENU

Møde 13. maj 2020

DAGSORDEN

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bilag.

Punkt 2. Corona pandamien
Ingen bilag.

Punkt 3. Øster Brønderslev. Præstegården. Konfirmandstuen.
Oversigt 
Tilbud Richart Thomsen 
Tilbud Søren Lauritsen 
Overslag fra rådgiver Rottbøll 
Faktura fra rådgivning

Punkt 4. Hellevad. præstegården. Kloak
Ansøgning
Smmenligning af tilbud

Punkt 5. Ørum. Udviklingsplan
Ansøgning 
Tilbud på udviklingsplan

Punkt 6. Dronninglund Kirke. Renovering
Ansøgning
Tilbud på farvearkæologisk undersøgelse 
Øvrige bilag kan ses i F2

Punkt 7. Serritslev. Fliser ved præstegården
Ansøgning
Tilbud GPS Landmåling 
Tilbud KJ Entreprenøren
Foto I
Foto II 
Foto III
Foto IV
Yderllige fotos kan ses i F2.

Punkt 8. Melholt. Digerenovering
Anmodning 
Bilagsoversigt 
Øvrige bilag kan ses i F2

Punkt 9. Stenum Kirke. Gavl

Ansøgning 
Økonomi efter licitation

Punkt 10. Stenum Kirke. Indvendig renovering
Aftalteformular
Bemærkning fra stiftet.

Punkt 11. Stenum. Diger
Ansøgning (orientering)
Bemærkning fra Mogens Andersen 
Ansøgning (efter behandling ud fra Mogens Andersens bemærkninger)

Punkt 12. De 4 kirker. Præstegård. Kloaktilslutning
Ansøgning
Tilbud Mads Thomsen
Tilbud Brdr. Sand
Tilbud Peter Juul 
 

Punkt 13. Asaa Kirke. Historisk inventar og indvendige murflader
Rapport, historiske inventar 
Rapport, indvendige murflader

Punkt 14. Øster Brønderslev. Infoskærm
Kommunens godkendelse 
Placering 
Menighedsrådets henvendelse til Fredningsnævnet
Fredningsnævnet videresendelse til stift og provsti 

Punkt 15. Lokalplan. Høring
Se: https://dokument.plandata.dk/20_9704822_1587133699821.pdf

Punkt 16. Asaa. Kvartalsrapport 
Kvartalsrapport 

Punkt 17. Melholt. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 

Punkt 18. Hallund. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 

Punkt 19. Dronninglund-Dorf. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 

Punkt 20. Melholt. Frie midler
Anmodning
Tilbud, kalkning af kirken 
Tilbud, kalkning af indgangsparti 

Punkt 21. Kirkekasserne. Årsregnskaber 2019
Agersted
Asaa
Brønderslev
Dronninglund-Dorf
Hallund
Hellevad
Hjallerup
Jerslev-Hellum-Mylund
Melholt
Serritslev
De 4 kirker
Voer
Ørum
Øster Brønderslev 
Samlet oversigt

Punkt 22. Fælles Anlæg. Tilsyn
Bemærkninger 
Regnskab  
Regnskabsbilag 

Punkt 23. Formandsmøde.
Dagsorden følger

Punkt 24. Provstesyn
Ingen bilag

Punkt 25. PUK. Kvartalsrapport
Kvartalsrapport 

Punkt 26. PUK. Visionsprojekt. Skolekirketjeneste
Oplæg til foreløbig budget

Punkt 27. Præstegårde. Drift
Henvendelse 
Oplæg

Punkt 28. Voer. Ansættelse
Ingen bilag.
Yderlige information kan ses i F2.

Punkt 29. Asaa. Syn
Synsrapport 

Punkt 30. Hjallerup Kirke. Renovering af tag mm. 
Orientering fra menighedsråd 
Foto af spær 
Besigtigelse
Foto I (11.03.24)
Foto II (11.03.41)
Foto III (11.03.59)
Foto IV (11.04.38)
Foto V (11.31.37)
Foto VI (11.31.47)

 

Punkt 31. Serritslev. Klokkestabel
Bemærkninger fra stiftet 
Øvrige bilag kan ses i F2.

Punkt 32. Øster Brøndrslev. Lokalplan 
 Henvendelse til Mogens Andersen
Lokalplan, Hvilshøjvej 
Øvrige bilag kan ses i F2

Punkt 33. Dronninglund. Lokalplan
Se https://dokument.plandata.dk/20_9713752_1588272877848.pdf 

Punkt 34. Menighedsrådsvalg
Ingen bilag.

Punkt 35. Stiftsbidrag 2021
Oversigt 

Punkt 36. Stifterne. Klima-og energitiltag
Spørgeskema inkl. svaroplæg 

Punkt 37. Diakoniudvalg
Folder til familier 
Øvrige bilag kan ses i F2

Punkt 38. Sjælesorg på nettet
Orientering.

Punkt 39. Presse & Kommunikation
Ingen bilag. Orientering fremgår af dagsordenen.

Punkterne 40 - 45.
Ingen bilag.

 


 

 

 

 

Ultimate Web A/S