MENU

Visionsprojektets ledelse


 

Provstiudvalget fastlægger Visionsprojektets økonomiske ramme.

Legepladsen, som består af en tovholder fra hver visionsgruppe, provsten og provstisekretæren, fungerer som den praktiske daglige ledelse, der fx godkender ansøgninger til konkrete arrangementer fra visionsgrupperne.

Repræsentantskabet, der består af en repræsentant fra hvert menighedsråd, drøfter Visionsprojektets overordnede retning og formål og godkender Legepladsens budget.

Visionsgrupperne, som alle kan melde sig ind i, styrer i høj grad deres eget arbejde, kommer med idéer, afvikler arrangementer og lignende.


 

Ultimate Web A/S