MENU

Konsulenter, som menighedsrådene kan benytte

Personalekonsulent
Liselotte Rasmussen,  lior@km.dk,  tlf. 30 34 23 11.
Linda Sørensen, lee@km.dk, tlf. 22 57 79 32.

Bygningssagkyndig i provstiet
Lars Balle, lb@arkitekthusetvodskov.dk, tlf. 41 99 50 01.

Kirkeministeriets Varme-, energi- og klimakonsulent
Poul Klenz Larsen, tlf. 20 15 35 30, poul.klenz.larsen@privat.dk. Vilvordevej 55, 2920 Charlottenlund. Konsulenten varetager de faglige vurderinger omkring opvarmning af kirker.

Kirkegårdskonsulent
Arkitekt Mogens Andersen, tlf. 98 16 59 64, træffes bedst efter kl. 17.00. Mail arkitekt@mbandersen.dk. Adresse:Vibevej 6, 9000 Aalborg. Konsulenten udtaler sig om og vejleder om anlæg af kirkegårde, beplantning og indretninger. Han vejleder også i spørgsmål om graverhuse, kirkegårdsdige, træfældning og genplantning.

Konsulent vedrørende kirkernes indretning
Selskabet for Kirkelig Kunst, Frederiksholms Kanal 28 G, 1220 København K. www.kirkeligkunst.dk., tlf. 33 15 58 66. De tilbyder gratis rådgivning til menighedsrådene om kirkernes indretning.

Klokkekonsulent
Rasmus Møller, tlf. 86 39 40 48, adresse Nørregade 4, 8560 Ryomgård, mail prm@km.dk. Konsulenten varetager de faglige vurderinger omkring klokker.

Bygningskonsulent
Sager vedrørrende præsteboliger og andre bygninger i menighedsrådets ansvarsområde.
Preben Rottbøll, Kong Christians Álle 24, 9000 Aalborg. Tlf.: 40 85 77 26. Mail preben@rottboell.dk
 

Arkitekter

Nedenstående oversiget angiver i geografisk rækkefølge de arkitekter i nærheden af Brønderslev Provsti, som har arbejdet med renovering af kirkelige bygninger, som f.eks. præsteboliger og sognegårde. Oversigten skal alene ses som en oversigt og Brønderslev Provsti har dermed ingen særlig interesse eller indflydelse på hvem af rådgiverne der kontaktes, eller om andre rådgivere uden for listen kontaktes.

Firmanavn
Arkitektfirma Christen Justesen
9990 Skagen. Kontaktperson: Christen Justesen 40 28 27 11.

Bjerg Arkitektur A/S
9800 Hjørring. Kontaktperson: Kjeld Bjerg, 98 92 71 00.

Arkitektfimaet Bundgaard ApS
9800 Hjørring. Kontaktperson Terkel Bundgaard. 98 91 18 33.

UBN ARK
9800 Hjørring. Kontkaktperson Jørgen Ussing, 25 70 77 80.

ARKI NORD A/S
9900 Frederikshavn. Kontaktperson Arne Nielsen Hav. 99 22 32 11.

Ole Søndergaard Jepsen ApS
9330 Dronninglund. Kontaktperson Ole Søndergaard Jepsen. 98 84 11 77.

Per Pedersen
Søparken 37, Klokkeholm
9320 Hjallerup. Kontaktperson Per Pedersen 98 28 45 12.

Arkitekthuset Vodskov A/S
9310 Vodskov. Kontaktperson Morten Wæhrens. 41 99 50 00.

Knudsen & Østergaard A/S
9000 Aalborg. Kontaktperson Ole Knudsen. 98 16 31 11.

Arkitektfirmaet Steen Kærsgaard
9670 Løgstør. Kontaktperson Steen Kærsgaard. 96 50 50 33.

Ultimate Web A/S