MENU

Kirken på landet

I landsognene spiller kirken en særlig rolle i det lokale liv. Og initiativgruppen "Kirken på landet" arbejder med, hvordan kirken kan indgå i samabejde med de lokale foreninger mm. omkring konkrete begivenheder i løbet af året. 
Ofte vil det være årets "højtider", fx høst og kyndelmisse, det lokale marked, byfester osv., hvor kirken også er med. 

Her nedenfor kommer forskellige sogne med nogle af deres erfaringer med og idéer til konkret samarbejde med det lokale foreningsliv mm. Vi håber, at flere også vil bidrage med erfaringer og gode idéer til fælles inspiration. 

Kontakt gerne tovholder for "Kirken på landet", sognepræst  Kathrine Buus Christensen tlf. 98 86 70 14 og mail kbch@km.dk med gode idéer og spørgsmål.

Klik og se gode idéer fra forskellige sogne. 

Asaa-Melholt: Fælles foreningsblad, kulturdage og Det sociale fristed for børn

Øster Brønderslev: Velbesøgte sangaftener

Dronninglund-Dorf: Maratonsang på Dronninglund Kunstcenter, Høstfest på Møllegården i Dorf og Grundlovsmøde

Hellevad-Ørum: Høstgudstjenester med jagtforening, kartoffeltema mm. Filmstudiekreds og Open by night i kirken

 

 

Ultimate Web A/S