MENU

Input og opkvalificering af den lokale kirkekommunikation

Kommunikationsgruppen i Brønderslev Provsti arrangerer et par gange om året en kommunikationsworkshop eller ERFA-møde. Det er arrangementer, hvor man enten deler viden eller får ny viden og mulighed for at prøve det af med det samme. Desuden er det hyggeligt at møde folk fra andre sogne, som også arbejder med den lokale kirkekommunikation. Alle mere eller mindre professionelle er velkomne. Arrangementerne er gratis. 

Kontakt Pia Uth tlf. 20220078 eller pia@broenderslevprovsti.dk

 


 

 

 

Ultimate Web A/S