MENU

Input og opkvalificering af den lokale kirkekommunikation

Kommunikationsgruppen i Brønderslev Provsti arrangerer et par gange om året en kommunikationsworkshop eller ERFA-møde. Det er arrangementer, hvor man enten deler viden eller får ny viden og mulighed for at prøve det af med det samme. Desuden er det hyggeligt at møde folk fra andre sogne, som også arbejder med den lokale kirkekommunikation. Alle mere eller mindre professionelle er velkomne. Arrangementerne er gratis. 

Næste ERFAmøde: Tirsdag 21. januar 2020 kl. 17.00-19.00 i det nye Kirkehus v. Hjallerup Kirke. (Undervejs spiser vi lidt aftensmad sammen) KLIK PÅ FLYEREN OVENFOR FOR DOWNLOAD

Emner: 
a) Målgruppe-formidling. Fokus på at ’Være opmærksom på hvilken målgruppe, vi har fokus på’ når vi kommunikerer og hvilke kommunikationsformer, der er bedst egnet til forskellige grupper. 
b) Netværks/interessegrupper på Facebook. Mulighed for at komme i kontakt med personer via Facebook mm. ved at der er en overordnet Facebook-side som indgang og med undergrupper med forskellige interesser f.eks. børnekirke, babysalmesang, kor, mm. 
c) At have kirke-ambassadør. Personer, der via eget netværk kan komme i kontakt med nye brugere af kirketilbud

TILMELDING til Pia Uth tlf. 20220078 eller pia@broenderslevprovsti.dk senest fredag 17. januar af hensyn til aftensmad. 

Næste workshop:
Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 14.00 – ca. 17.00: Emne følger senere 


 

 

 

Ultimate Web A/S