MENU

Kommunikationsgruppen


Kommunikationsgruppen arbejder med forskellige kommunikationsopgaver i provstiet. Gruppen har blandt andet iværksat denne provstihjemmeside, skrevet pressemeddelelser og været primus motor for udarbejdelsen af provstiets logo og motto. Hvert år indbyder kommunikationsgruppen til to workshops, hvor de lokale kirkers frivillige og medarbejdere kan få gode råd og lære mere om kommunikation. 

Gruppen har ansat en kommunikationsmedarbejder i en deltidsstilling og fungerer som sparringspartner for vedkommende. 

Hvert år indbyder kommunikationsgruppen til to konkrete workshops, hvortil alle er velkomne. Her kan man lære nyt og blive klædt på til den lokale kirkekommunikation. Emner som Facebook, hjemmesider, kirkeblade og andre trykte medier, pressemeddelelser og kontakt til aviserne, billedbrug og billedbehandling er nogle af de emner, som har været på programmet. 

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Tenna Svensson tlf. 60 19 59 80. Mail tennalyng@gmail.com


Kommende arrangementer

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 15.30 i Klokkerholm Konfirmandstue: Erfamøde om Webtilgængelighed. Sæt kryds i kalenderen! Se invitation til erfamødet her. 

Ultimate Web A/S