MENU

Kirkesangere

Annette WindfeldtAnnette Windfeldt
Kirkesanger ved Stenum, Thise, Tolstrup og Øster Hjermitslev kirker
98 80 11 03
20 72 50 03
annette.laessoee.windfeldt@skolekom.dk
Birthe ChristiansenBirthe Christiansen
Kirkesanger ved Dronninglund kirke
98 84 24 65
20 44 23 65
birthe_christiansen@stofanet.dk
Mai Skytte SimonsenMai Skytte Simonsen
Kirkesanger ved Agersted og Voer kirker
27 47 40 57
musicbymai@gmail.com
Mette BjørnMette Bjørn
Kirkesanger ved Hellevad og Ørum kirker
98 28 21 56
-
Poul KristiansenPoul Kristiansen
Kirkesanger ved Hallund og Øster Brønderslev kirker
21 52 74 40
-
Dorthe T. HansenDorthe T. Hansen
Kirkesanger i Asaa Kirke
60 93 43 59
-
Pernille AxelsenPernille Axelsen
Kirkesanger mm. ved Hjallerup Kirke
20 82 18 94
axelsenpernille@gmail.com
Ultimate Web A/S