MENU

Kirken på landet


Kirken på landet

Den første og meget velbesøgte og vellykkede workshop blev holdt 7. marts 2019 i Melholt Forsamlingshus, med godt værtsskab af det lokale menighedsråd og inspirerende oplæg og samtalerunder med sognepræst Vita Andreasen. 

LÆS EN REPORTAGE FRA DAGEN HER!

 

Visioner for kirken på landet.
Hvordan lykkes vi med dem, og hvor er vi på vej hen?


Besøg af Vita Andreasen.
Hun er sognepræst i de 4 kirker syd for Middelfart, og hun er ’kirken på landet præst’ 30 % af sin tid i Fyens Stift.
Denne aftens workshop vil give input til nytænkning.

Kirken er en vigtig ressource i landsbyerne både socialt og økonomisk, men alt for ofte tages kirken ikke med til bords, når der tales om landsbyens fremtid.
Landsbyens skæbne er også kirkens skæbne.
12 % af Danmarks befolkning lever i sogne, hvis største by er mindre end 1000 indbyggere, det vil sige, at hver 8. dansker bor i små landsogne.

Disse sogne har ansvaret for 54 % af alle landets kirker. Det er en kæmpe udfordring for menighedsråd, frivillige og ansatte, men også en enestående chance.
 

Vita Andreasen, der er aftenens oplægsholder og facilitator har i samarbejde med landsbyudvikler Tyge Mortensen gennemført projektet ’6xlandsby&kirke’ i 3 fynske provstier og med støtte fra Den Folkekirkelige udviklingsfond.
13 sogne var med i projektet, hvor der blev afprøvet flere forskellige metoder og processer, der havde til formål at skabe en mere udadvendt og proaktiv landsbykirke. De brugte ordet SAMSKABELSE mellem landsby og kirke.

 

Denne workshop er for alle: menighedsråd, ansatte og frivillige. Udgiften afholdes af Kirken på landet-gruppen i Visionsprojektet, så deltagelsen er gratis.
Tilmelding til provstikontoret, evr@km.dk, tlf. 24 25 00 78 senest den 1. marts. I tilmeldelsen gives der besked om evt. hensyn i forhold til mad.

 

VI GLÆDER OS.
Kirken på landet – gruppen
Kathrine Buus Christensen – Jørgen Nielsen – Niels Chr. Aagaard – Leif Kousholt – Jeanette Geller – Hanne Larsen og Lisbeth Brønager.

 

--------------

Kirken på landet er under pres. Mange steder er skolen og butikkerne lukket – og folk flytter til en større by.
Men kirken er stadig til stede og er en meningsfuld aktør i det liv, der leves på landet.
Spørgsmålet er derfor, hvordan man kan udvikle kirkelivet og fastholde kirkens position i landområderne under de ændrede vilkår.

Det betyder, at

  • Vi ønsker en øget afklaring af de udfordringer, vi er i.
  • Vi ønsker tilpasning til lokale forhold, hvordan bruge kirken, hvor vi er og få videregivet erfaringer til hinanden.

KIRKEN PÅ LANDET er et nationalt projekt - se mere på hjemmesiden: www.kirkenpaalandet.fkuv.dk

Hvis du er interesseret i at være medlem af gruppen eller gerne vil høre mere om gruppens arbejde er du velkommen til at kontakte gruppens tovholder Kathrine Buus Christensen på tlf. 98 86 70 14 eller mail kbch@km.dk.

Ultimate Web A/S