MENU

Gudstjenester

28. februar 2021, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

28. februar 2021, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. februar 2021, kl. 09:00Sted: Aså Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

28. februar 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

28. februar 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

28. februar 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 28. februar kl. 10.30 2. s. i fastenMatt. 15, 21-28 Indsamling til Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund" HUSK TILMELDING

28. februar 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. februar 2021, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

28. februar 2021, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Ellen Balle Christensen

28. februar 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

2. søndag i fasten 432 Herre Gud Fader i Himlen410 v. 1-4/5-7 Som tørstige hjort monne skrige158 Kvindelil! din tro er stor Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kanaanæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Matt 15,21-28

4. marts 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

7. marts 2021, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. marts 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist

7. marts 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 7. marts kl. 10.30 v/ Arne Mumgaard3. s. i fastenLuk. 11, 14-28Indsamling til Sogneprojekt " Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

OBS: Flyttet fra Hellum Kirke pga pladsbegrænsning.

7. marts 2021, kl. 10:30Sted: Melholt kirke
Præst: Jeanette Nymann

7. marts 2021, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

3. søndag i fasten 432 Herre Gud Fader i Himlen172 Se, vi går op til Jerusalem634 Du ved det nok, mit hjerte Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« Luk 11,14-28

11. marts 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

11. marts 2021, kl. 17:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Fastetiden appellerer til refleksion, eftertænksomhed, bøn og fordybelse. Vi inviterer til to korte hverdagsandagter i marts måned, hvor fokus er på netop dette. Der vil være musik og sang, bøn og nadver, og rum til fordybelse. Andagterne vil finde sted i Ørum Kirke torsdag den 11. og 25. marts kl. 17 til 17.30.

14. marts 2021, kl. 00:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Tidspunkt ikke fastlagt

14. marts 2021, kl. 09:00Sted: Aså Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

14. marts 2021, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

14. marts 2021, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Midfaste 432 Herre Gud Fader i Himlen739 v. 1-3 Rind nu op i Jesu navn739 v. 4-7 Rind nu op i Jesu navn Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Joh 6,1-15

14. marts 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

14. marts 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

14. marts 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 14. marts kl. 10.30 v/ Kristian Brogaard3. s. i fastenJohs. 6, 1-15Indsamling til: Folkekirkens Nødhjælp - Sogneindsamling

14. marts 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

14. marts 2021, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

14. marts 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Midfaste432 Herre Gud Fader i Himlen3 v. 1-5 Lovsynger Herren3 v. 6-10 Lovsynger HerrenDette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Joh 6,1-15

18. marts 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

18. marts 2021, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

KirkeKalle og påske Velkommen til alle børnefamilier til KirkeKalle – familiegudstjeneste – onsdag den 17. marts kl. 17:00. Det er lige op til påske, og KirkeKalle går og undrer sig over alle de mange mærkelige ting, der sker i påskens historier i Bibelen. Det får han sig en god snak med Rune om, og så kan det være, at både KirkeKalle og alle andre i kirken bliver meget klogere på, hvad påsken egentlig handler om. Gudstjenesten varer cirka en halv time, og foruden den spændende historie, skal vi også lave nogle sjove aktiviteter. Efter gudstjenesten spiser vi sammen, og hvis det ikke er muligt pga. restriktioner, vil der være en madkasse til hver familie, som man kan tage med hjem og spise sammen. Af hensyn til mængden af mad er der tilmelding til denne gudstjeneste. Tilmelding sker telefonisk til kirkekontoret på tlf. 98844243 eller via mail dronninglund.sogn@km.dk senest søndag den 14. marts.

21. marts 2021, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

21. marts 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

21. marts 2021, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

21. marts: Mariæ bebudelse 432 Herre Gud Fader i Himlen1 Guds menighed, syng for vor skaber i løn73 Vi synger med Maria Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

21. marts 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

21. marts 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

21. marts 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

21. marts 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 21. marts kl. 10.30 v/ Arne MumgaardMariæ bebudelses dagLuk. 1, 26-38Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"HUSK TILMELDING

21. marts 2021, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

21. marts 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

21. marts 2021, kl. 10:30Sted: Melholt kirke
Præst: Jeanette Nymann

21. marts 2021, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. marts 2021, kl. 19:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

25. marts 2021, kl. 10:15Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

25. marts 2021, kl. 17:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Fastetiden appellerer til refleksion, eftertænksomhed, bøn og fordybelse. Vi inviterer til to korte hverdagsandagter i marts måned, hvor fokus er på netop dette. Der vil være musik og sang, bøn og nadver, og rum til fordybelse. Andagterne vil finde sted i Ørum Kirke torsdag den 11. og 25. marts kl. 17 til 17.30.

28. marts 2021, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

28. marts 2021, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. marts 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. marts 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 28. marts kl. 10.30 v/ Jens DammeyerPalmesøndagMatt. 21, 1-9Indsamling til: Samvirkende menighedsplejer

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann

28. marts 2021, kl. 10:30Sted: Ø. Hjermitslev kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Palmesøndag

28. marts 2021, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Palmesøndag Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matt 21,1-9

1. april 2021, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Skærtorsdag

1. april 2021, kl. 18:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

1. april 2021, kl. 19:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, torsdag d. 1. april kl. 19.00 v/ Kristian BrogaardSkærtorsdagMatt. 26, 17-30Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"HUSK TILMELDING

1. april 2021, kl. 19:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

1. april 2021, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Skærtorsdag Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?« Han svarede: »Gå ind i byen til den og den, og sig til ham: Mesteren siger: Min time er nær; hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple.« Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de tolv. Og mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil forråde mig.« De blev meget bedrøvede og begyndte én efter én at spørge ham: »Det er vel ikke mig, Herre?« Han svarede dem: »Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.« Judas, som forrådte ham, spurgte: »Det er vel ikke mig, Rabbi?« Han svarede ham: »Du sagde det selv.« Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.« Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.« Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget. Matt 26,17-30

1. april 2021, kl. 19:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

2. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

2. april 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

2. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, fredag d. 2. april kl. 10.30 v/ Arne Mumgaard LangfredagMatt. 27, 31-56 Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund" HUSK TILMELDING

2. april 2021, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Langfredag

2. april 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. april 2021, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

2. april 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Langfredag Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de havde hånet Jesus, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. På vejen derud traf de en mand fra Kyrene, som hed Simon, ham tvang de til at bære hans kors. Da de kom ud til det sted, der hedder Golgata – det betyder Hovedskalsted – gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig ved at kaste lod om dem. Så satte de sig dér og holdt vagt over ham. Over hans hoved havde de anbragt anklagen imod ham, den lød: »Det er Jesus, jødernes konge«. Sammen med ham blev der korsfæstet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud, lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt: Jeg er Guds søn.« Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Han kalder på Elias.« Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men de andre sagde: »Lad os se, om Elias kommer og frelser ham.« Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden. Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og jorden skælvede, og klipperne revnede, og gravene sprang op, og mange af de hensovede helliges legemer stod op, og de gik ud af deres grave og kom efter hans opstandelse ind i den hellige by og viste sig for mange. Men da officeren og hans folk, der holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det andet, der skete, blev de rædselsslagne og sagde: »Sandelig, han var Guds søn.« Der var også mange kvinder, der så til på afstand, de havde fulgt Jesus fra Galilæa og sørget for ham. Blandt dem var Maria Magdalene, Maria, Jakobs og Josefs mor, og Zebedæussønnernes mor. Matt 27,31-56 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. Og de tvang en mand, som kom forbi ude fra marken, til at bære hans kors. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander og Rufus. De førte ham ud til stedet Golgata – det betyder Hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men han tog det ikke. Så korsfæstede de ham og delte hans klæder ved at kaste lod om, hvem der skulle have hvad. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Og indskriften med anklagen imod ham lød: »Jødernes konge«.Sammen med ham korsfæstede de også to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger: »Og han blev regnet blandt lovbrydere.« De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: »Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv og stig ned fra korset!« Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham på samme måde og sagde til hinanden: »Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Kristus, Israels konge – lad ham nu stige ned fra korset, så vi kan se og tro!« Også de, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham. Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time.Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde: »Hør, han kalder på Elias.« Så løb én hen og fyldte en svamp med eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke, idet han sagde: »Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned.«Men Jesus udstødte et højt skrig og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han udåndede sådan, sagde han: »Sandelig, den mand var Guds søn.« Mark 15,20-39

4. april 2021, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

4. april 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

4. april 2021, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

PåskedagDette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Mark 16,1-8

4. april 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

4. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

4. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, søndag d. 4. april kl. 10.30 v/ Arne Mumgaard PåskedagMark. 16, 1-8 Indsamling til: KFUM & KFUK i Danmark HUSK TILMELDING

4. april 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

4. april 2021, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Påskedag

4. april 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. april 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Påskedag Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Mark 16,1-8

5. april 2021, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Jens Liisberg

5. april 2021, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

5. april 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, mandag d. 5. april kl. 10.30 v/ Kristian Brogaard 2. påskedagLuk. 24, 13-35 Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund" HUSK TILMELDING

5. april 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

5. april 2021, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. påskedag

6. april 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisbjerg

8. april 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

11. april 2021, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

11. april 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

11. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

11. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 11. april kl. 10.30 v/ Jens Dammeyer 1. søndag efter påskeJohs. 20, 19-31 Indsamling til: Danske Sømands- og UdlandsKirker

11. april 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

11. april 2021, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

14. april 2021, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

15. april 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

18. april 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

18. april 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

18. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

18. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 18. april kl. 10.30 v/ Kristian Brogaard 2. søndag efter påskeJohs. 10, 11-16 Indsamling til: KFUM´s Idrætsforbund

18. april 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

22. april 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

25. april 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

25. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

25. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, søndag d. 25. april kl. 10.30 v/ Arne Mumgaard 3. søndag efter påskeJohs. 16, 16-22 Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund" HUSK TILMELDING

25. april 2021, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

25. april 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

25. april 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

30. april 2021, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

30. april 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

30. april 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, fredag d. 30. april kl. 10.30 v/ Jens Dammeyer BededagMatt. 3, 1-10 Indsamling til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund" HUSK TILMELDING

30. april 2021, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Bededag

2. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

2. maj 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. maj 2021, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. maj 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. maj 2021, kl. 19:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. maj 2021, kl. 20:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

6. maj 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

9. maj 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

9. maj 2021, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Jens Liisberg

9. maj 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

9. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

9. maj 2021, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

13. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

13. maj 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

13. maj 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

16. maj 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

16. maj 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

16. maj 2021, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

16. maj 2021, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

19. maj 2021, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

19. maj 2021, kl. 17:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen, Kristian Brogaard, Thomas Ancher Uth, Pia Kirkegaard

20. maj 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

23. maj 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

23. maj 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

23. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

23. maj 2021, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Pinsedag

23. maj 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

24. maj 2021, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. pinsedag

24. maj 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

30. maj 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

30. maj 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

30. maj 2021, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Trinitatis søndag

30. maj 2021, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

30. maj 2021, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

3. juni 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

6. juni 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

6. juni 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

10. juni 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

13. juni 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist

15. juni 2021, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

17. juni 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

20. juni 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

27. juni 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. juli 2021, kl. 14:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth, Gitte Lykke Andersen, Pia Kirkegaard, Kristian Brogaard

4. juli 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

11. juli 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist, Trine Windbirk kirkesanger

18. juli 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist, Trine Windbirk kirkesanger

25. juli 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist

1. august 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

8. august 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

15. august 2021, kl. 09:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

22. august 2021, kl. 09:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

29. august 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

10. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

17. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

24. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

31. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. november 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

Ultimate Web A/S