MENU

Gudstjenester

5. august 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

8. august 2021, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

8. august 2021, kl. 09:00Sted: Aså Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen,Jeanette Nymann Geller

8. august 2021, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

8. august 2021, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

10. søndag efter TrinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.« Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Lukasevangeliet 19,41-48

8. august 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

8. august 2021, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

8. august 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

8. august 2021, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

8. august 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 8. august v/ Solveig Jeppesen10. s. e. trinitatis Luk. 19, 41-48 Indsamling til FDF´s missionsprojekt

8. august 2021, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

10.s.e. trinitatis

11. august 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

12. august 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

12. august 2021, kl. 10:30Sted:
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

14. august 2021, kl. 10:00Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

15. august 2021, kl. 09:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

15. august 2021, kl. 09:00Sted: Stenum Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

11.s.e. trinitatis

15. august 2021, kl. 09:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA, Heidi Andersen trompet

15. august 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen,Katharina Rothbøll Raarup

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 15. august v/ Solveig Jeppesen11. s. e. trinitatis Luk. 18, 9-14 Indsamling til Sogneprojekt

15. august 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

15. august 2021, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Ivana Høgagard

11. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« Lukasevangeliet 18,9-14

17. august 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

19. august 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

21. august 2021, kl. 09:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

21. august 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Jeanette Geller

21. august 2021, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

21. august 2021, kl. 11:00Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

21. august 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

22. august 2021, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

22. august 2021, kl. 09:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, søndag d. 22. august kl. 09.00 v/ Jens Dammeyer12. s. e. trinitatis 1 dåb Mark. 7, 31-37 Indsamling til Sogneprojekt

22. august 2021, kl. 09:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA, Heidi Andersen trompet

22. august 2021, kl. 09:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

22. august 2021, kl. 10:00Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

22. august 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

22. august 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

22. august 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 22. august v/ Jens Dammeyer12. s. e. trinitatis Mark. 7, 31-37 Indsamling til Sogneprojekt

22. august 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

12. søndag efter Trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyrus og kom over Sidon til Galilæas Sø midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var døv og havde svært ved at tale, og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides, væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge; og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham: »Effatha!« – det betyder: »Luk dig op!« Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen; men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældede af forundring og sagde: »Han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale.« Markusevangeliet 7,31-37

22. august 2021, kl. 11:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

25. august 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

26. august 2021, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. august 2021, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

28. august 2021, kl. 10:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

28. august 2021, kl. 10:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Konfirmation i Agersted kirke den 28. august kl. 10.00

28. august 2021, kl. 10:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

28. august 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

29. august 2021, kl. 09:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

29. august 2021, kl. 10:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

29. august 2021, kl. 10:00Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

29. august 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ, Mosaik

29. august 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

29. august 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

29. august 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 29. august v/ Kristian Brogaard13. s. e. trinitatis Luk. 10, 23-37 Indsamling til Sogneprojekt

29. august 2021, kl. 11:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

29. august 2021, kl. 11:00Sted: Oasen, Digemarken, Ørum
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

13. søndag efter TrinitatisVi afholder traditionen tro den årlige sensommer-friluftsgudstjeneste i Oasen i Ørum. Ved gudstjenesten takker vi også for årets høst, og gudstjenestens salmer, bønner og prædiken bærer præg heraf. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let kirkefrokost. Alle er velkommen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene: »Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre.« Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?« Manden svarede: »Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke og af hele dit sind, og din næste som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!« Lukasevangeliet 10,23-37

29. august 2021, kl. 16:00Sted: Kirkeladen
Præst: Peter Bandholm

13.s.e. trinitatis

31. august 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

31. august 2021, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, tirsdag d.31. august kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

2. september 2021, kl. 10:00Sted: Plejecenter Hellevadlund
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

2. september 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

4. september 2021, kl. 10:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. september 2021, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. september 2021, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Ivana Høgagard

14. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilæa. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han ti spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte: »Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?« Og han sagde til ham: »Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.« Lukasevangeliet 17,11-19

5. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, PA, Inger Marie Jakobsen organist

5. september 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

5. september 2021, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. september 2021, kl. 10:30Sted: Sognegården, køkken
Præst: Sognepræst Kristian Brogaard

5. september 2021, kl. 19:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. september 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

7. september 2021, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann

8. september 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

9. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

9. september 2021, kl. 10:30Sted:
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

9. september 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

11. september 2021, kl. 09:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

11. september 2021, kl. 10:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

11. september 2021, kl. 11:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

12. september 2021, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

12. september 2021, kl. 09:30Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ivana Høgagard, UJ, PA

12. september 2021, kl. 10:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

12. september 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

12. september 2021, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

12. september 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

12. september 2021, kl. 11:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ivana Høgagard, UJ, PA

12. september 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Høstgudstjeneste - 15. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.« Matthæusevangeliet 6,24-34

14. september 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

16. september 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

18. september 2021, kl. 10:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Mulighed for dåb et par særlige lørdage. Da mange har måtte udsætte at holde dåb her gennem coronatiden tilbyder vi to særlige dåbsgudstjenester i Dronninglund Kirke lørdagene den 18. september og den 20. november klokken 10.30. Der er plads til 3 dåb ved hver gudstjeneste, og ifølge de nuværende retningslinjer kan hver familie invitere op til 30 gæster. Tilmelding sker via kirkekontoret.

19. september 2021, kl. 10:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

19. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

19. september 2021, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

19. september 2021, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

16. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke; og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde: »En stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk.« Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Lukasevangeliet 7,11-17

19. september 2021, kl. 14:00Sted: SABC
Præst: Hanne Svensmark

19. september 2021, kl. 19:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

22. september 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

26. september 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

26. september 2021, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann

26. september 2021, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Sognepræst Ivana Høgagard

26. september 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

26. september 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

17. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« Lukasevangeliet 14,1-11

26. september 2021, kl. 14:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

28. september 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

29. september 2021, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, onsdag d.29. september kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

3. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

3. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

3. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

5. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

7. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Plejecenter Hellevadlund
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

7. oktober 2021, kl. 10:30Sted:
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

10. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

10. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

10. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

12. oktober 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

14. oktober 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

14. oktober 2021, kl. 17:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Børnehøstgudstjeneste i Hellum Kirke kl. 18. Herefter fakkeltog ad kirkestien til Multihuset, hvor der er fællesspisning og auktion over medbragt "høstoffer", fx frugt og grønt fra haven eller hjemmebagt brød. Indtægterne ved auktionen går til Projekt Fremtidsbørn og kirkens julehjælp.

17. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist

17. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

17. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. oktober 2021, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

20. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

21. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

24. oktober 2021, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

24. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

24. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. oktober 2021, kl. 13:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Sognepræst Irene Schjødt

26. oktober 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

31. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

31. oktober 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

31. oktober 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

2. november 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. november 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

3. november 2021, kl. 17:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Pizzagudstjeneste i Brønderslev kirke - målrettet børn på mellemtrinnet Onsdag d. 3. november kl. 17.30 - 19.30Først gudstjeneste i kirken - dernæst spises der pizza m.m. - og til sidst aktiviteter for hele familien.

4. november 2021, kl. 10:00Sted: Plejecenter Hellevadlund
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

4. november 2021, kl. 10:30Sted:
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. november 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

7. november 2021, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. november 2021, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. november 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

7. november 2021, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. november 2021, kl. 14:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. november 2021, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

9. november 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

11. november 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

14. november 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

14. november 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. november 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

18. november 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

21. november 2021, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

21. november 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

23. november 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

28. november 2021, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

28. november 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

1. december 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

2. december 2021, kl. 10:00Sted: Plejecenter Hellevadlund
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

2. december 2021, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. december 2021, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, torsdag d.2. december kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

5. december 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

5. december 2021, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

5. december 2021, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

7. december 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

7. december 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

9. december 2021, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

12. december 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

15. december 2021, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

19. december 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

21. december 2021, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

23. december 2021, kl. 10:30Sted:
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

24. december 2021, kl. 13:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2021, kl. 14:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. december 2021, kl. 14:30Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2021, kl. 16:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

25. december 2021, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

26. december 2021, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

1. januar 2022, kl. 16:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

2. januar 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

4. januar 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

9. januar 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

9. januar 2022, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

11. januar 2022, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, tirsdag d.11. januar kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

16. januar 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

23. januar 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

30. januar 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

1. februar 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

10. februar 2022, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, torsdag d.10. februar kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

1. marts 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

2. marts 2022, kl. 17:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Pizzagudstjeneste i Brønderslev kirke - målrettet børn på mellemtrinnet Onsdag d. 2. marts kl. 17.30 - 19.30 Først gudstjeneste i kirken - dernæst spises der pizza m.m. - og til sidst aktiviteter for hele familien.

5. april 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. april 2022, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Gud og guf i Brønderslev kirke, onsdag d.6. april kl. 17.00 Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år samt deres forældre/familie.

3. maj 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

18. maj 2022, kl. 17:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kirke- og kulturmedarbejder Inge Bech Hansen m.fl.

Pizzagudstjeneste i Brønderslev kirke - målrettet børn på mellemtrinnet Onsdag d. 18. maj kl. 17.30 - 19.30 Først gudstjeneste i kirken - dernæst spises der pizza m.m. - og til sidst aktiviteter for hele familien.

7. juni 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

5. juli 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

2. august 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. september 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

1. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. december 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. januar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

7. februar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

7. marts 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. april 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

2. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. juni 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. juli 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

1. august 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

5. september 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. oktober 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

Ultimate Web A/S