MENU

Gudstjenester

21. marts 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

24. marts 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

24. marts 2019, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Ivana Høgagard

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den: Jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv, og de kommer og flytter ind dér. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første.« Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte: »Saligt er det moderliv, som bar dig, og de bryster, du diede!« Men han svarede: »Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« Luk 11,14-28

24. marts 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. marts 2019, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. marts 2019, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

3. søndag i fasten Luk. 11, 14-28Alkoholfri nadver Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

24. marts 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

27. marts 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

28. marts 2019, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

30. marts 2019, kl. 15:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Rune Herholdt

Årets konfirmander og B&U-kor synger til en gospelgudstjeneste i Hellevad Kirke. Forud har alle medvirkende været samlet hele dagen og øvet sangene under ledelse af gospelinstruktør Rune Herholdt. - I en tid, hvor børnene skal finde deres "egne ben", er det min ypperste opgave at fortælle konfirmanderne, at de er elsket, og at de ikke er alene. "You are not alone", fortæller Rune Herholdt. - Derudover ønsker jeg at vise konfirmanderne, hvor bred en Folkekirke vi har, samt fortælle dem om gospelmusikkens historie. Jeg har noget på hjerte og ønsker ikke bare at underholde, uddyber Rune. Rune Herholdt er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, leder flere gospelkor, blandt andet Aarhus Gospel Singers - og synger desuden i flere kor og vokalgrupper. Hyppigt brugt som gospelinstruktør, har udgivet CD'er og medvirket i spillefilmen 'O Happy Day'. Gospelgudstjenesten finder sted lørdag den 30. marts i Hellevad Kirke kl. 15, og der er gratis adgang.

31. marts 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

31. marts 2019, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

31. marts 2019, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

31. marts 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

31. marts 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

31. marts 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Midfaste søndag Joh. 6, 1-15Indsamling til Sogneprojekt Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset Mandskoret medvirker

31. marts 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

31. marts 2019, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

31. marts 2019, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

31. marts 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

31. marts 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene. Joh 6,1-15

2. april 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

2. april 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Jens Staghøj Lisberg

Gudstjeneste på plejecentret Valdemarsgade v/Jens Staghøj Liisberg

2. april 2019, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

En kort gudstjeneste særligt målrettet børn i førskolealderen sammen med familier, FDF, DGP, Minikor m.fl. Vi fejrer dåbsjubilæum for 4- års dåbsjubilarer og efter gudstjenesten serveres der pasta og kødsovs i Kulturhuset.

3. april 2019, kl. 17:00Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

Spaghettigudstjenester er gudstjenester i børnehøjde. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste hvorefter der fællesspisning. Det plejer at være rigtig hyggeligt så kom og vær med. Denne gang er emnet for vores spaghettigudstjeneste: Påske. Tilmelding er ikke nødvendig.

4. april 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Udefrakommende er meget velkomne til at deltage. Efterfølgende serveres kaffe.

4. april 2019, kl. 10:30Sted: Rosengården
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. april 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Pernille Gilbak Jensen

7. april 2019, kl. 09:00Sted: Aså Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

7. april 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

7. april 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

7. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Mariæ Bebudelse Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

7. april 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. april 2019, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

7. april 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

7. april 2019, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Jens-Anders Djernes

Mariæ Bebudelse

7. april 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

Hjallerup Sangkor medvirker ved gudstjenesten.Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

7. april 2019, kl. 19:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Søndagens navn er Mariæ Bebudelses dag, og vi fejrer vores dåbsfad, som har 400-års jubilæum i år. Motivet på fadet er netop bebudelsen. Klokkerholm Koret og kirkekoret medvirker.Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

10. april 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

10. april 2019, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

11. april 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

11. april 2019, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

11. april 2019, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

11. april 2019, kl. 14:30Sted: Friplejehjemmet
Præst: Pernille Gilbak Jensen

For beboere på Friplejehjemmet og alle andre interesserede holder vi månedligt plejehjemsgudstjeneste.

13. april 2019, kl. 10:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

14. april 2019, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

14. april 2019, kl. 09:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Familiegudstjeneste med børnekor

14. april 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

14. april 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

14. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Palmesøndag Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset Minikonfirmander og Aspirantkoret medvirker

14. april 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

14. april 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Palmesøndag Påske for børn

14. april 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

14. april 2019, kl. 11:00Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Vi holder familiegudstjeneste om hele påskensdrama fra palmesøndag til påskedag.Voer kirkes børnekor opfører en lillemusical for os. Desuden er der i Voer kirkeafslutning med dette forårs minikonfirmander.Kom og få en god begyndelse på påskeferiensammen med hele familien i kirken.

14. april 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Minikonfirmanderne og kirkens B&U-kor medvirker.Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matt 21,1-9

14. april 2019, kl. 14:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

16. april 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

18. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas A. Uth

SkærtorsdagMatt. 26, 17-30

18. april 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Skærtorsdag Tapas og vin

18. april 2019, kl. 13:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

18. april 2019, kl. 17:00Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Ved aftengudstjenesten skærtorsdag iVoer kirke medvirker 3 musikere. Eftergudstjenesten er der gratis fællesspisningmed lammesteg, men det vil være muligtat bede om en alternativ menu, hvis manikke spiser lam.Hvis man ønsker at spise med er TILMELDINGnødvendig: Skriv jer på listen i kirkensvåbenhus eller hos Min Købmand iFlauenskjold mellem d. 4. og 14. april, efterførst til mølle princippet. Ønsker I at deltagei gudstjenesten, men ikke middagener tilmelding ikke nødvendig.

18. april 2019, kl. 18:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

Efter gudstjenesten er der fællesspisning på Hallund Kro

18. april 2019, kl. 19:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

18. april 2019, kl. 19:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

18. april 2019, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

Bordet er dækket, brødet er nybagt og vinen er veludvalgt

18. april 2019, kl. 19:00Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

Skærtorsdag aften spiste Jesus med sine disciple for sidste gang. For at markere dette vil vi også spise sammen denne aften. Vi starter med en gudstjeneste i Asaa kirke, hvorefter der vil være fællesspisning.

19. april 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

LangfredagMatt. 27, 31-56

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Langfredag

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

19. april 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

19. april 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Gudstjeneste, hvor salmer, korsang og orgelmusik er afstemt dagens begivenhed.

21. april 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

21. april 2019, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

21. april 2019, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

Påskeevangeliet lyder i samklang med salmer, korsang og orgelmusik.

21. april 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

21. april 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

Påskedag Mark. 16, 1-8 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

I gudstjenestendeltager Skytte&Sandkamm duosom i de sidste 8 år bl.a. har spillet til Åbningenaf Musikkens Hus i 2014, ThomasKastrup Larsens indsættelse som borgmester,medvirket i tv-programmer og derudoverspillet til receptioner, begravelser ogbryllupper.

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Påskedag

21. april 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

21. april 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Påskeevangeliet lyder i samklang med salmer, korsang og orgelmusik.

22. april 2019, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

2. påskedagLuk. 24, 13-35

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. Påskedag

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Knud Erik Lægsgaard

22. april 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

24. april 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

25. april 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Pernille Gilbak Jensen

28. april 2019, kl. 09:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas A. Uth

Søndergade Skole - 7. A

28. april 2019, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

28. april 2019, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. april 2019, kl. 09:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

28. april 2019, kl. 10:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

28. april 2019, kl. 10:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. april 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

28. april 2019, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

28. april 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

28. april 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

28. april 2019, kl. 11:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas A. Uth

Søndergade skole - 7. B

28. april 2019, kl. 11:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

28. april 2019, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

1. s. e. påske Joh. 20, 19-31 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

30. april 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

30. april 2019, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Børnekor, FDF, DGP

En kort gudstjeneste særligt målrettet børn i indskolingsalderen sammen med familier, DGP, FDF, børnekor m.fl. Efter gudstjenesten serveres der pasta og kødsovs i Kulturhuset.

2. maj 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Udefrakommende er meget velkomne til at deltage. Efterfølgende serveres kaffe.

2. maj 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

2. maj 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. maj 2019, kl. 18:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Gudstjeneste Efterfølgende saft m.m. i våbenhuset

4. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

4. maj 2019, kl. 19:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. maj 2019, kl. 20:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

5. maj 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. maj 2019, kl. 09:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Skolegade skole - 7A

5. maj 2019, kl. 09:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

5. maj 2019, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

5. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

5. maj 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

2. s. e. påske

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Afslutning minikonfirmander

5. maj 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Hanne Svensmark

5. maj 2019, kl. 11:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

5. maj 2019, kl. 11:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Skolegade skole - 7B

5. maj 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

7. maj 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Jens Staghøj Lisberg

Gudstjeneste på plejecentret Valdemarsgade v/Jens Staghøj Liisberg

7. maj 2019, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

Spaghettigudstjenester er gudstjenester i børnehøjde. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste hvorefter der fællesspisning. Det plejer at være rigtig hyggeligt så kom og vær med. Denne gang er emnet for vores spaghettigudstjeneste: Påske. Tilmelding er ikke nødvendig.

8. maj 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

8. maj 2019, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

9. maj 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

9. maj 2019, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

9. maj 2019, kl. 14:30Sted: Friplejehjemmet
Præst: Pernille Gilbak Jensen

For beboere på Friplejehjemmet og alle andre interesserede holder vi månedligt plejehjemsgudstjeneste.

11. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen,Pernille Gilbak Jensen

12. maj 2019, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

12. maj 2019, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

12. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

12. maj 2019, kl. 10:00Sted: Tise Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

12. maj 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. maj 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. påske Joh. 16, 16-22 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

12. maj 2019, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

12. maj 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

12. maj 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

12. maj 2019, kl. 19:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

14. maj 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

16. maj 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

17. maj 2019, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

17. maj 2019, kl. 09:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Konfirmationsgudstjeneste Bededag Hedegårdsskolen 7A

17. maj 2019, kl. 09:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

17. maj 2019, kl. 09:30Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

En stor festdag i kirke og hjem. Kirkens B&U-kor og trompetist medvirker

17. maj 2019, kl. 10:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

17. maj 2019, kl. 10:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Konfirmation Bededag Hedegårdsskolen 7C

17. maj 2019, kl. 10:00Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

17. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

17. maj 2019, kl. 10:00Sted: Aså Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

17. maj 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

17. maj 2019, kl. 11:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Konfirmation Bededag Hedegårdsskolen - 7B

17. maj 2019, kl. 11:00Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

17. maj 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

En stor festdag i kirke og hjem. Kirkens B&U-kor og trompetist medvirker

17. maj 2019, kl. 12:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Konfirmation Bededag Skolegade skole - 7D

17. maj 2019, kl. 19:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

Højmesse Bededag

19. maj 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

19. maj 2019, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

19. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

19. maj 2019, kl. 10:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

19. maj 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. maj 2019, kl. 10:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

19. maj 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

4. s. e. påske Joh. 16, 5-15 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

19. maj 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

19. maj 2019, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

19. maj 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

22. maj 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

23. maj 2019, kl. 10:15Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

23. maj 2019, kl. 16:00Sted: Konfirmandstuen
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

26. maj 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

26. maj 2019, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

26. maj 2019, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. maj 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

5. s. e. påske Joh. 16, 23b-28 Indsamling til SogneprojektAlkoholfri nadver Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset

26. maj 2019, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

26. maj 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

26. maj 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

26. maj 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

28. maj 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

28. maj 2019, kl. 17:00Sted: Håndværkervej 4, 9700 Brønderslev
Præst: Sognepræst

Gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i 2-8 års alderen. Tema: Duen

30. maj 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

30. maj 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

30. maj 2019, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

Tag med på pilgrimsvandring på Kristi himmelfartsdag, torsdag den 30. maj 2019. Vi begynder med morgengudstjeneste i Ørum Kirke. Derefter går turen videre i bus til Gjøl. Gåturen begynder ved Dæmningen, ophold ved udsigtstårnet og Bjerget, videre til sommerhusområdet, havnen og kirken som endemål. Ruten er 9 km., terrænet er fladt hele vejen og gå-venligt. Man ville nemt kunne medbringe en barnevogn. Medbring frokost og drikkevarer. Der serveres kaffe om eftermiddagen. Nærmere info tilgår. Tilmelding her.

30. maj 2019, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

30. maj 2019, kl. 10:30Sted: Hedelund
Præst: Kristian Brogaard

Kristi Himmelfarts dagMark. 16, 14-20

30. maj 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

30. maj 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

30. maj 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Kristi Himmelfart

30. maj 2019, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Efter vandring og morgenmad afholder vi gudstjeneste i det fri, ved Melholt kirke.Gudstjeneste foregår som vi kender det, med salmesang, læsninger og nadver - vi har bare rykket den udenfor kirken.Gudstjenesten begynder 10.30.

2. juni 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

2. juni 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Biskop + præster

6. s. e. påske Matt. 5, 20-26Efter gudstjenesten er der reception i Sognegården

2. juni 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. juni 2019, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

2. juni 2019, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

5. juni 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

6. juni 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

Udefrakommende er meget velkomne til at deltage. Efterfølgende serveres kaffe.

6. juni 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

7. juni 2019, kl. 19:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard m.fl.

9. juni 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

9. juni 2019, kl. 10:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

9. juni 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

9. juni 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

9. juni 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Pinsedag Joh. 14, 22-31 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i café Møllehave

10. juni 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

10. juni 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

2. pinsedag Joh. 3, 16-21 Efter gudstjenesten er der kirkefrokost

10. juni 2019, kl. 14:00Sted: Voergård Slot
Præst: Kathrine Buus Christensen

Årets 2. pinsedag fejres traditionen tromed en fælles gudstjeneste under åbenhimmel. Denne gang ved Voergård Slot.Områdets kirkekor danner et fælleskor,som vil befordre salmesangen. Efterfølgendeserveres kaffe og kage. Medbring ettæppe og påklædning, der matcher vejrudsigten.Arrangør: Folkekirkerne i den gamleDronninglund kommune

11. juni 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Thomas Ancher Uth

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

11. juni 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Jens Staghøj Lisberg

Gudstjeneste på plejecentret Valdemarsgade v/Jens Staghøj Liisberg

12. juni 2019, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

13. juni 2019, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

16. juni 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

16. juni 2019, kl. 09:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

16. juni 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. juni 2019, kl. 10:30Sted: Den Runde Pavillon
Præst: Gitte Lykke Andersen

Trinitatis søndag Joh. 3, 1-15

20. juni 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

21. juni 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejcentret Støberiet

23. juni 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

23. juni 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

23. juni 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

23. juni 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

1. s. e. trinitatis Luk. 16, 19-31 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i café Møllehave

23. juni 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

23. juni 2019, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

25. juni 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemme Kornumgård
Præst: Gitte Lykke Andersen

Plejehjemsgudstjeneste på Kornumgård

27. juni 2019, kl. 18:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

30. juni 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

30. juni 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

30. juni 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

2. s. e. trinitatis Luk. 14, 16-24 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i café Møllehave

30. juni 2019, kl. 19:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

2. juli 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Gitte Lykke Andersen

Gudstjeneste på plejecentret Valdemarsgade v/Jens Staghøj Liisberg

7. juli 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

7. juli 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. juli 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

7. juli 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatis Luk. 15, 1-10

14. juli 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

14. juli 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ

14. juli 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

14. juli 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

4. s. e. trinitatis Luk. 6, 36-42

21. juli 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

21. juli 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

21. juli 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

21. juli 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

28. juli 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. juli 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

28. juli 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. juli 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

4. august 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

4. august 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

4. august 2019, kl. 19:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

6. august 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Jens Staghøj Lisberg

Gudstjeneste på plejecentret Valdemarsgade v/Jens Staghøj Liisberg

11. august 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

11. august 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

18. august 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

18. august 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

18. august 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

18. august 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

25. august 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

25. august 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

25. august 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

1. september 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

1. september 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

1. september 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

1. september 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

Høstgudstjeneste i Oasen i Ørum med efterfølgende kirkefrokost.

3. september 2019, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

Spaghettigudstjenester er gudstjenester i børnehøjde. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste hvorefter der fællesspisning. Det plejer at være rigtig hyggeligt så kom og vær med. Denne gang er emnet for vores spaghettigudstjeneste: Påske. Tilmelding er ikke nødvendig.

8. september 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

8. september 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

8. september 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

15. september 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

15. september 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

22. september 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

22. september 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

29. september 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

29. september 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

29. september 2019, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

6. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

13. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

20. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

27. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

3. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

5. november 2019, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Pernille Gilbak Jensen

Spaghettigudstjenester er gudstjenester i børnehøjde. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste hvorefter der fællesspisning. Det plejer at være rigtig hyggeligt så kom og vær med. Denne gang er emnet for vores spaghettigudstjeneste: Påske. Tilmelding er ikke nødvendig.

10. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

17. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

24. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

1. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

8. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

15. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

22. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

29. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas A. Uth

3. s. e. trinitatisLuk. 15, 1-10

Ultimate Web A/S