MENU

Gudstjenester

18. maj 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Hanne Drejergaard Kjeldsen

18. maj 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Søren Pedersen spiller

Hvordan får vi malet en time blå? I gamle dage var skumringstimen en tid på dagen til stilhed og samtale i fællesskabet. Den stund kan ofte være en mangelvare i vores travle samfund i dag. En gang om måneden holdes der imidlertid en skumringstime i Hjallerup Kirke. Eller rettere kaldes det ”Den Blå Time”. Den Blå Time i Hjallerup Kirke er bygget op omkring: Stilhed, meditativ musik, refleksion, samtale og fællesskab. Temaet for denne gang vil være: ’Skuld gammel venskab rejn forgo – Om de livslange venskaber, nære eller perifere’. Omkring kl. 18 vil der være mulighed for at mødes omkring en bid brød som en afrunding på Den Blå Time. Dette koster 20 kr. at deltage i.

19. maj 2022, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

19. maj 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

22. maj 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

22. maj 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, Trine Windbirk kirkesanger, Jørgen Harritsø organist

22. maj 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe:

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 22. maj kl. 10.30 v/ Solveig Jeppesen5. søndag efter påske Joh. 17, 1-11 Indsamling til sogneprojekt: "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

5. s.e. påske

22. maj 2022, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

22. maj 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

5. søndag efter påske 402 Den signede dag med fryd vi ser333 Almindelig er Kristi kirke876 Barmhjertige Gud587 Guds egen kære SønNadversalme: 466 v. 1, 10 Vor Herres Jesu mindefest414 Den Mægtige finder vi ikke Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Sådan talte Jesus; og han så op mod himlen og sagde: »Fader, timen er kommet. Herliggør din søn, for at Sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør mig nu hos dig med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Jeg har åbenbaret dit navn for de mennesker, du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er fra dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem; ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, for de er dine; alt mit er dit, og dit er mit, og jeg er herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være ét ligesom vi.« Johannesevangeliet 17,1-11

24. maj 2022, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Arne Mumgaard

24. maj 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, PA, Inger Marie Jakobsen

Kom med alle sammen til en festlig børnegudstjeneste, hvor der som afslutning vil være spisning i kirkehuset.

25. maj 2022, kl. 17:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

26. maj 2022, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

26. maj 2022, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

26. maj 2022, kl. 10:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Ørum Rundt - En pilgrimsvandring på Kristi himmelfartsdag Kristi himmelfartsdag har vi planlagt en vandretur på 3-4 km. rundt i Ørum. Vi begynder med gudstjeneste i Ørum Kirke kl. 10 og drager efterfølgende afsted. Medbring madpakke og drikkedunk, godt fodtøj og praktisk tøj. Menighedsrådet serverer blødt brød og kaffe undervejs. Det er gratis at deltage. I tilfælde af vedvarende regn afholdes blot gudstjenesten. Lokalhistorisk arkiv laver en udstilling med gamle fotografier fra Ørum, som bliver udstillet i Klubhuset ved sportspladsen. Udstillingen kan ses uanset hvordan vejret arter sig. Medbring: Mad og drikke til turen, godt fodtøj, praktisk tøj og evt. sikkerhedsvest. Det er gratis at deltage, men man kan støtte kirkens julehjælp ved at lægge et bidrag i kirkebøssen, eller støtte flygtningene fra Ukraine med et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp via MobilePay på 11 75 45. Vandringen: Velkommen til en tur på 3-4 km. Ruten kan afkortes undervejs efter behov. Vi begynder med morgengudstjeneste i Ørum Kirke kl. 10. Efter en halvtimes andagt går vi mod nord ad Bjørnbækvej, rundt om Ørum Sø, og videre mod Gammel Ørum. Før vi når vejen mod Klokkerholm (Østermarksvej) drejer vi til venstre ad Smedegårdsvej, og går langs vejen til vejens ende, hvor vi går mod højre ad Hollenstedvej. Ved første vej på venstre hånd drejer vi hen ad Bækkevej, som ender ved Vestermarksvej. Her går ruten til venstre mod Ørum By. Vi går ind mod sportspladsen og holder en pause ved Klubhuset. Her nyder vi vores medbragte madpakker og drikkevarer. I Klubhuset udstiller Lokalhistorisk Arkiv for Hellevad og Ørum Sogne gamle fotografier fra Ørum, som man kan kigge på. Efter frokostpausen går ruten videre fra sportspladsen til Vægtervej, hvor vi følger en rute gennem plantagen hen bagom savværket. Vi krydser Bjørnbækvej og går over til Oasen, hvor der serveres blødt brød og kaffe/te. Sidste etape går fra Oasen mod Trøgdrupvej og tilbage til Ørum Kirke. En anden mulighed er at krydse Bjørnbækvej igen og gå tilbage gennem plantagen til Vægtervej, og tilbage til kirken. I våbenhuset har menighedsrådet lagt en mappe med den nye kirkegårdsplan, som man med interesse kan kigge i. Der er toiletter ved kirkens graver-/servicebygning, klubhuset og WC-skur i Oasen. Har man behov for hjælp undervejs, kan man ringe på telefon 23 46 28 63. Det er gratis at deltage, men man kan støtte kirkens julehjælp ved at lægge et bidrag i kirkebøssen, eller støtte flygtningene fra Ukraine med et bidrag til Folkekirkens Nødhjælp via MobilePay på 11 75 45. Programmet for morgensangen: Præludium: Nu vågne alle Guds fugle små, Jesper MadsenSalme: 748 Nu vågne alle Guds fugle småHilsen og bønEvangeliumTrosbekendelsenSalme: 850 Gud, du kender alle mine vejePrædiken og lovprisningSalme: 29 Spænd over os dit himmelsejlKirkebøn, fadervor, velsignelseSalme: 807 Den lange lyse sommerdagExitus: Må din vej gå dig i møde

26. maj 2022, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

26. maj 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, torsdag d. 26. maj kl. 10.30 v/ Solveig JeppesenKristi Himmelfartsdag Luk. 24, 46-53 Indsamling til sogneprojekt: "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

26. maj 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

26. maj 2022, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Peter Bandholm

Kristi Himmelfartsdag

26. maj 2022, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

29. maj 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

29. maj 2022, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Marie Kirketerp

6. søndag efter påske Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres ord tror på mig, at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være ét, ligesom vi er ét, jeg i dem og du i mig, for at de fuldt ud skal blive ét, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig, for at de skal se min herlighed, som du har givet mig, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig, men jeg har kendt dig, og de har erkendt, at du har udsendt mig; og jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.« Johannesevangeliet 17,20-26

29. maj 2022, kl. 09:00Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

6. s.e. påske

29. maj 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

29. maj 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

29. maj 2022, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, MOSAIK

29. maj 2022, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

29. maj 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Hanne Drejergaard Kjeldsen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 29. maj kl. 10.30 v/ Lise Lundgren6. søndag efter påske Joh. 17, 20-26 Indsamling til sogneprojekt: "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

1. juni 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

2. juni 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus

2. juni 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. juni 2022, kl. 13:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. juni 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. juni 2022, kl. 09:30Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Pinsedag 291 Du, som går ud fra den levende Gud287 Kraften fra det høje292 Kærligheds og sandheds Ånd290 I al sin glans nu stråler solen Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« Johannesevangeliet 14,15-21

5. juni 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ, PA

5. juni 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

5. juni 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

5. juni 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

5. juni 2022, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

5. juni 2022, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

5. juni 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 5. juni kl. 10.30 v/ Solveig JeppesenPinsedag Joh. 14, 15-21 Indsamling til sogneprojekt: "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

5. juni 2022, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Pinsedag291 Du, som går ud fra den levende Gud309 Bøj, o Helligånd, os alle287 Kraften fra det høje292 Kærligheds og sandheds ÅndNadversalme: 466 v. 1, 10 Vor Herre Jesu mindefest290 I al sin glans nu stråler solen Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.« Johannesevangeliet 14,15-21

6. juni 2022, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

6. juni 2022, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. juni 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

6. juni 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, mandag d. 6. juni kl. 10.30 v/ Arne Mumgaard2. pinsedag Joh. 6, 44-51 Indsamling til sogneprojekt: "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

6. juni 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

6. juni 2022, kl. 14:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Vi afholder Anden pinsedag under åben himmel ved gravhøjen på Hellevad Kirkegård. Der er sat bænke op, og vi håber, at vejret bliver behageligt og sommerligt. I tilfælde af regn eller ustadigt vejr afholdes gudstjenesten i Hellevad Kirke. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker over dagens evangelium. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet en kop kaffe og et stykke kage til alle. Mandag den 6. juni 2022 ved gravhøjen på Hellevad Kirkegård kl. 14. Programmet for gudstjenesten: Introitus: Sommeren kommer tilbageFredshilsen og velkomstSalme: I al sin glans nu stråler solenLæsning + miniprædikenMusik + ophængning af duerLæsning + miniprædikenTrosbekendelsenSalme: Nu slår glæden ud med håndenLæsning + miniprædikenSalme: Som korn fra mange markerNadverSalme: Se ud og se Guds underKirkebønVelsignelse: Må din vej gå dig i møde Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.« Johannesevangeliet 6,44-51

6. juni 2022, kl. 14:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Denne søndag er der ikke gudstjeneste i Hjallerup Kirke. Derfor henvises der til Hellevad Kirke.Der afholdes 2. pinsedag gudstjeneste under åben himmel ved gravhøjen på Hellevad Kirkegård. Der er sat bænke op, og vi håber, at vejret bliver behageligt og sommerligt. I tilfælde af regn eller ustadigt vejr afholdes gudstjenesten i Hellevad Kirke. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker over dagens evangelium. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet en kop kaffe og et stykke kage til alle.

7. juni 2022, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: NN

7. juni 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

9. juni 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, Bitten Pedersen spiller

9. juni 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

12. juni 2022, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Marie Kirketerp

Trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.« Matthæusevangeliet 28,16-20

12. juni 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

12. juni 2022, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Lise Lundgreen

12. juni 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

12. juni 2022, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, PA

12. juni 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 12. juni kl. 10.30 v/ Arne MumgaardTrinitatis søndag Matt. 28, 16-20 Indsamling til Kirkens Korshær i Danmark

14. juni 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ulrika Jensen

Hvordan får vi malet en time blå? I gamle dage var skumringstimen en tid på dagen til stilhed og samtale i fællesskabet. Den stund kan ofte være en mangelvare i vores travle samfund i dag. En gang om måneden holdes der imidlertid en skumringstime i Hjallerup Kirke. Eller rettere kaldes det ”Den Blå Time”. Den Blå Time i Hjallerup Kirke er bygget op omkring: Stilhed, meditativ musik, refleksion, samtale og fællesskab. Omkring kl. 18 vil der være mulighed for at mødes omkring en bid brød for 20 kr.

15. juni 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

16. juni 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

19. juni 2022, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

19. juni 2022, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

19. juni 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ, Mosaik

19. juni 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

19. juni 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

19. juni 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 19. juni kl. 10.30 v/ Katharina Rothbøll Raarup1. søndag efter trinitatis Luk. 12, 13-21 Indsamling til sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

19. juni 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

19. juni 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

1. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: En i skaren sagde til Jesus: »Mester, sig til min bror, at han skal skifte arven med mig.« Men han svarede: »Menneske, hvem har sat mig til at dømme eller skifte mellem jer?« Og han sagde til dem: »Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.« Og han fortalte dem en lignelse: »Der var en rig mand, hvis mark havde givet godt. Han tænkte ved sig selv: Hvad skal jeg gøre? For jeg har ikke plads til min høst. Så sagde han: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven, du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud.« Lukasevangeliet 12,13-21

21. juni 2022, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: NN

26. juni 2022, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst:

26. juni 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

26. juni 2022, kl. 09:30Sted: Markedspladsen
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

26. juni 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ, PA

26. juni 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

26. juni 2022, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

26. juni 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Hanne Drejergaard Kjeldsen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 26. juni kl. 10.30 v/ Hanne Drejergaard Kjeldsen2. søndag efter trinitatis Luk. 14, 25-35 Indsamling til sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

26. juni 2022, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

2. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Store skarer fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem: »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt? – for at man ikke skal se ham lægge en sokkel uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger: Den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det! Eller hvilken konge vil drage i krig mod en anden konge uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med ti tusind mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med tyve tusind? Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning; man smider det væk. Den, der har ører at høre med, skal høre!« Lukasevangeliet 14,25-35

29. juni 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

3. juli 2022, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

3. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde også: »En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte: Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slagt den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede: Din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far: Nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud; men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn dér, som har ødslet din ejendom bort sammen med skøger – da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet.« Lukasevangeliet 15,11-32

3. juli 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Maria Stryhn Hajslund kirkesanger

3. juli 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

3. juli 2022, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. juli 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

10. juli 2022, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

4. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen!« Matthæusevangeliet 5,43-48

10. juli 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

10. juli 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist, Linda Basczak kirkesanger

10. juli 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

10. juli 2022, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

14. juli 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. juli 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

17. juli 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist, Maria Stryhn Hajslund kirkesanger

17. juli 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

17. juli 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. juli 2022, kl. 19:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

5. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?« Matthæusevangeliet 16,13-26

21. juli 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

24. juli 2022, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Jens Liisberg

24. juli 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Hedvig Knive organist, Maria Stryhn Hajslund kirkesanger

24. juli 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. juli 2022, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

6. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.« Matthæusevangeliet 19,16-26

31. juli 2022, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

7. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »En discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbonden Beelzebul, hvor meget snarere da ikke hans husfolk! Frygt derfor ikke for dem. For der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve.« Matthæusevangeliet 10,24-31

31. juli 2022, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

31. juli 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, organist Jørgen Harritsø, PA

31. juli 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

31. juli 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

2. august 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. august 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

7. august 2022, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

7. august 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

7. august 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

7. august 2022, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

8. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.« Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Matthæusevangeliet 7,22-29

11. august 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

14. august 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

14. august 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Kirkekaffe

14. august 2022, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

14. august 2022, kl. 11:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, PA, Hjallerup Gospelkor

14. august 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

9. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde: »Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være. I skal have kjortlen bundet op om lænderne og have lamperne tændt og være som mennesker, der venter på, hvornår deres herre vil bryde op fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham, når han kommer og banker på. Salige de tjenere, som herren finder vågne, når han kommer! Sandelig siger jeg jer: Han skal binde kjortlen op om sig og lade dem sætte sig til bords og selv komme og sørge for dem. Om han så kommer i den anden eller tredje nattevagt – salige er de, hvis han finder dem vågne. Men det ved I, at vidste husets herre, i hvilken time tyven kommer, så ville han forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Også I skal være rede, for Menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter det.« Peter spurgte: »Herre, er det os, du taler om i denne lignelse, eller er det om alle?« Herren svarede: »Hvem er da den tro og kloge forvalter, som af sin herre bliver sat til at give hans tjenestefolk mad i rette tid? Salig den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer! Ja, sandelig siger jeg jer: Han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men hvis den tjener siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå karlene og pigerne og at spise og drikke og fylde sig, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med de utro. Den tjener, som kender sin herres vilje, men ikke har forberedt eller gjort noget efter hans vilje, han skal have mange prygl. Men den, som ikke kender den, og som har gjort noget, han fortjener straf for, han skal have få prygl. Enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af. Og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.« Lukasevangeliet 12,32-48 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde: »I en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde: Hjælp mig til min ret over for min modpart! Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv: Selv om jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær; ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet.« Og Herren sagde: »Hør, hvad den uretfærdige dommer siger! Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lader han dem vente? Jeg siger jer: Han vil skaffe dem ret, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?« Lukasevangeliet 18,1-8

18. august 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

21. august 2022, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

10. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Men hvad skal jeg sammenligne denne slægt med? Den ligner børn, der sidder på torvet og råber til de andre: Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke; vi sang klagesange, og I sørgede ikke. For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat. Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se den frådser og dranker, ven med toldere og syndere!« Dog, visdommen har fået ret ved sine gerninger. Da begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: »Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned! For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.« Matthæusevangeliet 11,16-24

21. august 2022, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

21. august 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

21. august 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

21. august 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

28. august 2022, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

28. august 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, PA

28. august 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

28. august 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

11. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv: »Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er én, der lever i synd.« Jesus sagde da til ham: »Simon, jeg har noget at sige dig.« Han svarede: »Sig det, Mester!« »En pengeudlåner havde to skyldnere. Den ene skyldte fem hundrede denarer, den anden halvtreds. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest?« Simon svarede: »Den, han eftergav mest, vil jeg tro.« Jesus sagde: »Det har du ret i.« Og vendt mod kvinden sagde han til Simon: »Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt.« Og han sagde til hende: »Dine synder er tilgivet.« De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv: »Hvem er han, som endog tilgiver synder?« Men han sagde til kvinden: »Din tro har frelst dig. Gå bort med fred!« Lukasevangeliet 7,36-50

1. september 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

1. september 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

4. september 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

4. september 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

4. september 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. september 2022, kl. 11:00Sted: Oasen
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

12. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod Menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ: Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer: På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.« Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham: »Mester, vi vil se dig gøre et tegn.« Men han svarede dem: »En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Mænd fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken, og se, her er mere end Jonas. Og Sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom, og se, her er mere end Salomo.« Matthæusevangeliet 12,31-42

6. september 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. september 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

11. september 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

11. september 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Kirkekaffe

11. september 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

13. søndag efter trinitatisDette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom Zebedæussønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende: »Hvad vil du?« Hun sagde til ham: »Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige, den ene ved din højre, den anden ved din venstre hånd.« Jesus svarede: »I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bæger, jeg skal drikke?« »Ja, det kan vi,« svarede de. Han sagde til dem: »Mit bæger skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen; det gives til dem, som min fader har bestemt det for.« Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl, ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.« Matthæusevangeliet 20,20-28

11. september 2022, kl. 14:00Sted: Sognegården AB
Præst: Hanne Svensmark

15. september 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

18. september 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

18. september 2022, kl. 14:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

21. september 2022, kl. 16:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

25. september 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

25. september 2022, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

2. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

4. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

9. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

13. oktober 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

13. oktober 2022, kl. 17:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

16. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, PA

20. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

23. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

25. oktober 2022, kl. 19:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

30. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. november 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. november 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

6. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

10. november 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

13. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

16. november 2022, kl. 16:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. november 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

20. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

22. november 2022, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

27. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

27. november 2022, kl. 13:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

27. november 2022, kl. 16:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Spejderne medvirker.

1. december 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

4. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

4. december 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

6. december 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. december 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

11. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

18. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, PA, Hedvig Knive organist

18. december 2022, kl. 14:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen, Lasse Christensen og Klokkerholm Koret

Klokkerholm Koret medvirker.

22. december 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

23. december 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

25. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. januar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

7. februar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

7. marts 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. april 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

2. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. juni 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

4. juli 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

1. august 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

5. september 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. oktober 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

Ultimate Web A/S