MENU

Gudstjenester

27. oktober 2019, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

27. oktober 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

27. oktober 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

27. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke, Bredgade 102, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Gitte Lykke Andersen

19. s. e. trinitatis Mark. 2, 1-12 Alkoholfri nadverIndsamling til Sogneprojekt - Promissio

27. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

27. oktober 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup,Lise Lundgreen

27. oktober 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Selvom vi måske ikke altid tænker over det, så har vi en rig salmesamling i Danmark, som man i andre lande ikke kender til i så høj grad. Dét er værd at påskønne!Vi synger salmer af danske digtere og komponister. Heriblandt en salme af Anne Linnet. Orgel- og kormusikken ligeså af danske komponister. Provst Lise Lundgreen prædiker og kirkekoret medvirker med introitus og motet efter prædiken foruden under salmesangen. Koret synger musik af Willy Egmose, "Syng en ny sang for Herren", og Merete Kuhlmann, "Bryd ud i fryderåb for Herren". Salmer:3 Lovsynger Herren, min mund og mit indre392 Himlene, Herre, fortælle din ære 14 Tænk, at livet koster livet827 Nu står jeg op (fra Kirkesangbogen)731 Nu står der skum fra bølgetop Læsninger fra Es 44,22-28 og Mark 2,1-12. 19. søndag efter trinitatis (1. tekstrække) Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Gud Herren: Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb, jordens dybder, bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer! For Herren har løskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed. Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig? Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber, slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfæster min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd. Jeg siger til Jerusalem: »Du skal befolkes,« til Judas byer: »I skal genopbygges,« jeg genrejser ruinerne. Til havdybet siger jeg: »Bliv tørt!« Jeg udtørrer dine strømme. Til Kyros siger jeg: »Min hyrde!« Han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem: »Du skal genopbygges, og templet skal grundlægges.« Es 44,22-28 Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Gud Herren: Jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Råb af fryd, himmel, for Herren har grebet ind. Bryd ud i jubelråb, jordens dybder, bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer! For Herren har løskøbt Jakob, ved Israel viser han sin herlighed. Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv: Jeg, Herren, har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig? Jeg kuldkaster orakelpræsters varsler, gør spåmænd til tåber, slår vismænd tilbage og gør deres viden til dårskab. Jeg stadfæster min tjeners ord og fuldbyrder mine sendebuds råd. Jeg siger til Jerusalem: »Du skal befolkes,« til Judas byer: »I skal genopbygges,« jeg genrejser ruinerne. Til havdybet siger jeg: »Bliv tørt!« Jeg udtørrer dine strømme. Til Kyros siger jeg: »Min hyrde!« Han skal udføre alt det, jeg vil. Jeg siger til Jerusalem: »Du skal genopbygges, og templet skal grundlægges.« Es 44,22-28Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren; og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var; og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: »Søn, dine synder tilgives dig.« Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: »Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end én, nemlig Gud?« Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: »Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste, at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden« - siger han til den lamme: »Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem!« Og han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: »Aldrig har vi set noget lignende!« Mark 2,1-12

27. oktober 2019, kl. 14:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

27. oktober 2019, kl. 16:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

29. oktober 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Thomas A. Uth

Gudstjeneste på plejehjemmet Kornumgård Der er altergang hver gang

31. oktober 2019, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

3. november 2019, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

3. november 2019, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. november 2019, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

3. november 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Alle Helgens Gudstjenester Søndag den 3. november Første søndag i november måned er det Alle Helgens Søndag. Det er en gammel helligdag, hvor vi mindes dem, der begravet og nedsat på kirkegården det sidste år og samtidig også minder hinanden om det håb, vi har, at dem, der er gået forud for os, lever hos Gud. Gudstjenesten bærer derfor præg af både en taknemmelighed over det, vi har fået af dem, vi holdt af og en kiggen fremad mod den nye virkelighed, som Gud en dag vil lade os se fuldt ud. Ved gudstjenesterne vil navnene på dem, der begravet eller nedsat på henholdsvis Dronninglund og Dorf kirkegårde blive nævnt og mindet, og der vil være blomster at tage med ud til gravene. Sognepræst Rune Thomassen

3. november 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

Alle Helgens dag Matt. 5, 1-12

3. november 2019, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

3. november 2019, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Alle Helgen

3. november 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

3. november 2019, kl. 14:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. november 2019, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Alle Helgens Dag Matt. 5, 1-12

3. november 2019, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

Alle Helgens Gudstjenester Søndag den 3. november Første søndag i november måned er det Alle Helgens Søndag. Det er en gammel helligdag, hvor vi mindes dem, der begravet og nedsat på kirkegården det sidste år og samtidig også minder hinanden om det håb, vi har, at dem, der er gået forud for os, lever hos Gud. Gudstjenesten bærer derfor præg af både en taknemmelighed over det, vi har fået af dem, vi holdt af og en kiggen fremad mod den nye virkelighed, som Gud en dag vil lade os se fuldt ud. Ved gudstjenesterne vil navnene på dem, der begravet eller nedsat på henholdsvis Dronninglund og Dorf kirkegårde blive nævnt og mindet, og der vil være blomster at tage med ud til gravene. Sognepræst Rune Thomassen

3. november 2019, kl. 14:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Stemningsfuld musikgudstjeneste hvor navnene på dem i sognet, der er gået bort i det forløbne år, bliver læst højt. Klassisk trompetist Henrik Lütsen medvirker på flygelhorn

3. november 2019, kl. 16:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Vi mindes de personer vi har mistet siden sidste Alle Helgen

3. november 2019, kl. 16:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

3. november 2019, kl. 16:00Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Alle Helgen

3. november 2019, kl. 16:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ivana Høgagard , Ulrika Jensen, Pernille Axelsen

En musikgudstjeneste hvor vi mindes dem, som ikke er her mere, og som har betydet meget for os. Ved gudstjenesten læses navne på dem, der er døde eller begravede fra Hjallerup Sogn siden sidste Alle helgen. Pårørende opfordres til at besøge kirkegården inden gudstjenesten, hvis vejret er til det. Der er stillet lys frem, som man er velkommen til at tage med og sætte på gravene.

5. november 2019, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann

"Gud, der er tirsdag!" er gudstjenester i børnehøjde. Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste hvorefter der fællesspisning. Det plejer at være rigtig hyggeligt så kom og vær med. Tilmelding er ikke nødvendig.

6. november 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

6. november 2019, kl. 19:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Joachim Hejslet & band , konfirmander Marie Kirketerp, Ivana Høgagard

Under ledelse af Joachim Hejslet og et4-mands band. Koncerten er kulmination på en workshop for konfirmander. Kom og oplev, når de forvandles til koncertkor for en aften og syng selv med undervejs.

7. november 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

7. november 2019, kl. 10:30Sted: Rosengården
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

7. november 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

8. november 2019, kl. 15:30Sted:
Præst: Ivana Høgagard

10. november 2019, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

10. november 2019, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

10. november 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

10. november 2019, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

10. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

21. s. e. trinitatis Joh. 4, 46-53

10. november 2019, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

10. november 2019, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

12. november 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Thomas A. Uth

Gudstjeneste på plejehjemmet KornumgårdDer er altergang hver gang

12. november 2019, kl. 16:00Sted: Konfirmandstuen
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

13. november 2019, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke og Sognegård
Præst: Kristian Brogaard

En halv times gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år og deres familier. Der bliver sunget salmer, fortalt bibelhistorie og måske kommer der besøg af dukkerne Lisa og Bertram. Efter gudstjenesten er alle inviteret i Sognegården til en bid dejlig aftensmad. Inden kl. 19.00 kan alle tage hjem.

13. november 2019, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

KirkeKalle - gudtjeneste for børn og familier Onsdag den 13. november kl. 17 Så er KirkeKalle igen nede i kirken og glæder sig til at se en masse børn og familier! Vi skal synge sammen og hjælpe præsten med at finde ting, der er blevet væk, så han kan fortælle historien færdig. Bagefter er der aftensmad til alle til kr. 25 pr. voksen og 15 for børn. Tilmelding ikke nødvendig. Vi ses i Dronninglund Kirke!

14. november 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

14. november 2019, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

17. november 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

17. november 2019, kl. 09:30Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

17. november 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

17. november 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

17. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

22. s. e. trinitatis Matt. 18, 21-35

17. november 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

17. november 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

17. november 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

17. november 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

20. november 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

21. november 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

24. november 2019, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

24. november 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

24. november 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. november 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Sidste søndag i kirkeåret Matt. 25, 31-46 Alkoholfri nadverIndsamling til Sogneprojekt

24. november 2019, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

24. november 2019, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

De 9 læsninger

24. november 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

24. november 2019, kl. 19:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

De 9 læsninger med konfirmander. Æbleskiver efter gudstjeneste

26. november 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Thomas A. Uth

Gudstjeneste på plejehjemmet Kornumgård Der er altergang hver gang

27. november 2019, kl. 09:30Sted: Brønderslev Kirke og Sognegård
Præst: Kristian Brogaard

Byens dagplejere inviteres til en formiddag i kirke og sognegård - om julen og dens budskab.

28. november 2019, kl. 10:15Sted: Elmehøj Plejecenter
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. november 2019, kl. 18:30Sted: Brønderslev Kirke og Sognegård
Præst: Gitte Lykke Andersen

Gitte Lykke Andersen leder først gudstjenesten i kirken - og derefter er der kaffe, sang og hyggeligt samvær i Sognegården

1. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

1. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

1. søndag i advent Luk. 4, 16-30

1. december 2019, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

1. december 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Børnekoret og voksenkoret medvirker med nogle af julens dejlige salmer og sange

1. december 2019, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

1. december 2019, kl. 13:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

Nærmere herom.

1. december 2019, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gl. Kirke
Præst: Kristian Brogaard

1. søndag i advent Luk 4, 16-30

1. december 2019, kl. 14:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, børnekor, DGP, FDF, Minikonfirmander

Første søndag i advent holder vi traditionen tro en stemningsfuld familiegudstjeneste, hvor det første lys tændes i adventskransen og der vil være medvirken fra både Børnekor, DGP, FDFog minikonfirmander. Efter gudstjenesten vil vi indvie vores nye kirkehus ved en reception, hvor Hjallerup Gospelkor vil levere stemningsfuld gospelmusik

1. december 2019, kl. 15:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

I forbindelse med gudstjenesten er der afslutning for minikonfirmander.Efter gudstjenesten går/kører vi til det store juletræ ved Rosendalcenteret hvor lysene tændes. Herefter serveres der i centret gløøg, kaffe, the, saftevand og æbleskiver. Borgerforeningen har købt godter til børnene. Det er en eftermiddag som alle byens foreninger er sammen om.Så vi glæder os til at rigtig mange møder op.Arr. Borgerforeningen, Gymnastikforeningen, Centerrådet, Netcafeen, Agersted Friskole, FDF og Menighedsrådet.

1. december 2019, kl. 16:15Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

3. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

4. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Den Grønne Giraf

4. december 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

4. december 2019, kl. 14:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. december 2019, kl. 09:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Dronninglund Børnehave

5. december 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Peder Skamris Pedersen

5. december 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

5. december 2019, kl. 10:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Børnehuset Himmelblå

6. december 2019, kl. 09:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Julegudstjeneste for børnehave og dagplejerne, med hyggeligt samvær i konfirmandstuen

7. december 2019, kl. 13:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste med efterfølgende hygge i Vendelbohallen

8. december 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

8. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

8. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

2. søndag i advent Matt. 25, 1-13

8. december 2019, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

8. december 2019, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. søndag i advent Lucia med skolens kor

8. december 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

8. december 2019, kl. 14:00Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

2. søndag i advent Lucia med kirkens børnekor

10. december 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Thomas A. Uth

Gudstjeneste på plejehjemmet KornumgårdDer er altergang hver gang

11. december 2019, kl. 09:30Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

12. december 2019, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

13. december 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

15. december 2019, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

15. december 2019, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

15. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

15. december 2019, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

15. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

3. søndag i advent Luk. 1, 67-80 Alkoholfri nadver

15. december 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

15. december 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

3. søndag i advent

18. december 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

20. december 2019, kl. 08:15Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

20. december 2019, kl. 09:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen og Kristian Brogaard

20. december 2019, kl. 09:15Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

20. december 2019, kl. 10:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

20. december 2019, kl. 10:25Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

20. december 2019, kl. 11:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

21. december 2019, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

22. december 2019, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

22. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

22. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Thomas Ancher Uth

4. søndag i advent Joh. 3, 25-36 Efter gudstjenesten er der kirkekaffe på Kirketorvet

22. december 2019, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

4. søndag i advent

22. december 2019, kl. 13:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Brassband, Børnekor, Mosaik

Kombiner dagens julehandel med en festlig og højtidelig stund ved Dramhuspladsens juletræ, hvor vi sammen synger julen ind. Kirkens børnekor samt blæsere vil synge og spille for på salmerne.

23. december 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard

23. december 2019, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Jens Staghøj Lisberg

24. december 2019, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård
Præst: Jens Dammeyer

Pigekoret medvirker under ledelse af organist Lone Frederiksen

24. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Julegudstjeneste i Brønderslev Kirketirsdag d. 24. december kl. 10.30 v/ Kristian Brogaard Luk. 2, 1-14

24. december 2019, kl. 11:00Sted: Brønderslev Sygehus
Præst: Sognepræst Gitte Lykke Andersen

24. december 2019, kl. 11:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, Minikor

En kortere og enkel julegudstjeneste for de mindste. Vi samles om krybben, synger og hører juleevangeliet.

24. december 2019, kl. 13:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2019, kl. 13:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Juleaften

24. december 2019, kl. 13:30Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Heidi Anders trompet

24. december 2019, kl. 13:45Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

24. december 2019, kl. 14:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. december 2019, kl. 14:30Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2019, kl. 14:45Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Juleaften

24. december 2019, kl. 14:45Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Heidi Andersen trompet, VOICES

24. december 2019, kl. 14:45Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Juleaften

24. december 2019, kl. 15:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

24. december 2019, kl. 15:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

24. december 2019, kl. 15:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Julegudstjeneste i Brønderslev Kirketirsdag d. 24. december kl. 15.30 v/ Jens Dammeyer Luk. 2, 1-14 Mulighed for at deltage i Menighedsplejens juleaften i Sognegården bagefter.

24. december 2019, kl. 16:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

24. december 2019, kl. 16:00Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Juleaften

24. december 2019, kl. 16:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Heidi Andersen trompet, VOICES

24. december 2019, kl. 16:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. december 2019, kl. 16:15Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

24. december 2019, kl. 23:30Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

JuleaftenLuk. 2, 1-14

25. december 2019, kl. 09:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

25. december 2019, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

25. december 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgaard

25. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

25. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke, Bredgade 102, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Julehøjmesse Joh. 1. 1-14

25. december 2019, kl. 11:00Sted: Tise Kirke
Præst: Katharina Rottbøll Raarup

Juledag

25. december 2019, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

26. december 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

Denne 2. helligdag rykker vi sammen ved kirkens juletræ for at synge af julens dejlige salmer. I stedet for almindelig prædiken vil vi lytte til beretninger, der reflekterer julen og 2. juledag. Efter gudstjenesten er der kaffe og juleknas.

26. december 2019, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

26. december 2019, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

26. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gl. Kirke, Kirkevej 9, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Kristian Brogaard

Højmesse i Brønderslev Gl. Kirke Matt. 10, 32-42

29. december 2019, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

29. december 2019, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

29. december 2019, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Julesøndag Matt. 2, 13-23 Indsamling til Børnesagens Fællesråd

29. december 2019, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Julesøndag

29. december 2019, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

31. december 2019, kl. 14:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: NN

31. december 2019, kl. 15:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp. UJ og AnneChristine Skøtt (fløjte)

1. januar 2020, kl. 14:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

1. januar 2020, kl. 16:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

NytårsdagHøjmesse i Brønderslev kirke kl. 16.00 Matt. 6, 5-13 Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden GODT NYTÅR med kransekage og et glas bobler.

1. januar 2020, kl. 16:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

2. januar 2020, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

5. januar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. januar 2020, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

5. januar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Hellig Tre Kongers søndag Joh. 8, 12-20

5. januar 2020, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Hellig Tre Kongers søndag Joh. 8, 12-20

5. januar 2020, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: NN

7. januar 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

9. januar 2020, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

12. januar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. januar 2020, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

12. januar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

1. s. e. Hellig Tre Konger Markus 10, 13-16

12. januar 2020, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

15. januar 2020, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet, Grønnegade 31
Præst: Kristian Brogaard

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet

19. januar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. januar 2020, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

19. januar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

2. s. e. Hellig Tre Konger Joh. 4, 5-26

21. januar 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

23. januar 2020, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke, Bredgade 102, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Kristian Brogaard

En halv times gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år og deres familier. Der bliver sunget salmer, fortalt bibelhistorie og måske kommer der besøg af dukkerne Lisa og Bertram. Efter gudstjenesten er alle inviteret i Sognegården til en bid dejlig aftensmad. Inden kl. 19.00 kan alle tage hjem.

26. januar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. januar 2020, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

26. januar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

3. s. e. Hellig Tre Konger Luk. 17, 5-10 Indsamling til Sogneprojekt Unge fra KUL medvirker

2. februar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. februar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Sidste s. e. Hellig Tre Konger Matt. 17, 1-9

2. februar 2020, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Sidste søndag efter Hellig Tre Konger Matt. 17, 1-9

4. februar 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

6. februar 2020, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

9. februar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

9. februar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Septuagesima Matt. 25, 14-30

12. februar 2020, kl. 17:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

onsdag d. 12. februar kl. 17.30 Kort gudstjeneste målrettet børnene på mellemtrinnet (1.-3. kl.) og deres familier. Efter gudstjenesten spises der pizza - og så er der aktiviteter for børn og voksne.

13. februar 2020, kl. 18:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

16. februar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. februar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

Seksagesima Mark. 4, 26-32

18. februar 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

23. februar 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

23. februar 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Fastelavns søndag Luk. 18, 31-43Alkoholfri nadverIndsamling til Sogneprojekt

1. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. marts 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

1. s. i fasten Luk 22, 24-32

3. marts 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

5. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

7. marts 2020, kl. 09:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Sognepræst Lise Lundgreen

8. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

8. marts 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

2. s. fasten Mark. 9, 14-29

8. marts 2020, kl. 14:00Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Jens Dammeyer

2. s. i fastenMark. 9, 14-29

15. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

15. marts 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Jens Dammeyer

3. s. i fasten Johs. 8, 42-51

17. marts 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

22. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

22. marts 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Kristian Brogaard

Midfaste Johs. 6, 24-35

24. marts 2020, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke og Sognegård
Præst: Sognepræst

En halv times gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år og deres familier. Der bliver sunget salmer, fortalt bibelhistorie og måske kommer der besøg af dukkerne Lisa og Bertram. Efter gudstjenesten er alle inviteret i Sognegården til en bid dejlig aftensmad. Inden kl. 19.00 kan alle tage hjem.

29. marts 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

29. marts 2020, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Gitte Lykke Andersen

Mariæ bebudelsesdag Luk. 1, 46-55Alkoholfri nadverIndsamling til Sogneprojekt

31. marts 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Kornumgårdsvej 42, 9700 Brønderslev, Danmark
Præst: Jens Dammeyer

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

2. april 2020, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

5. april 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. april 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

14. april 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

19. april 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. april 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. april 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

3. maj 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

8. maj 2020, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

8. maj 2020, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

9. maj 2020, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

10. maj 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. maj 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

17. maj 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

24. maj 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. maj 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

31. maj 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. juni 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

9. juni 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

14. juni 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

18. juni 2020, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke og Sognegård
Præst: Sognepræst

En halv times gudstjeneste i børnehøjde - målrettet børn i alderen 2-8 år og deres familier. Der bliver sunget salmer, fortalt bibelhistorie og måske kommer der besøg af dukkerne Lisa og Bertram.Efter gudstjenesten er alle inviteret i Sognegården til en bid dejlig aftensmad. Inden kl. 19.00 kan alle tage hjem.

21. juni 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

23. juni 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

28. juni 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. juli 2020, kl. 14:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Sognepræst

5. juli 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. juli 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

12. juli 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. juli 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

21. juli 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

26. juli 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. august 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

4. august 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

9. august 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. august 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

18. august 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

23. august 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

30. august 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. september 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

6. september 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

13. september 2020, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

15. september 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

29. september 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

13. oktober 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

27. oktober 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

10. november 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

24. november 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

8. december 2020, kl. 10:15Sted: Plejehjemmet Kornumgård, Brønderslev
Præst: Thomas Ancher Uth

Afholdes tirsdage i lige uger kl. 10.15

Ultimate Web A/S