MENU

Gudstjenester

5. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

6. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

9. oktober 2022, kl. 09:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

9. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Trine Windbirk kirkesanger

9. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Jens-Anders Djernes

17. søndag efter trinitatis

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

9. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 9. oktober kl. 10.30 v/ Solveig Jeppesen17. søndag efter trinitatis Mark. 2, 14-22 Indsamling til Kirkens Korshær

9. oktober 2022, kl. 11:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

17. søndag efter trinitatis747 Lysets engel går med glans7 Herre Gud! Dit dyre navn og ære385 Op, alle folk på denne jord847 Kalken med ordetNadversalme: 471 v. 1 og 4 O glædelig dag731 Nu står der skum fra bølgetop Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!« Markusevangeliet 2,14-22

13. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

13. oktober 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

13. oktober 2022, kl. 17:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

I Hellum Kirke og Multihus er der høstgudstjeneste og fællesspisning for børnefamilier og andre den 13. oktober kl. 17. Vi begynder med en hyggelig gudstjeneste i kirken og går derefter med fakler ad kirkestien til Multihuset, hvor vi spiser sammen og holder auktion over medbragt høstoffer (det kan fx være hjemmebagt brød eller frugt fra haven). Indtægten går til Sheba-børnene og sognenes julehjælp.

16. oktober 2022, kl. 09:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Jens Liisberg

16. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, PA

Begynd efterårsferie med familiegudstjenesteSøndag d. 16. oktober kl. 10.30Gudstjenesten holdes i salen i FDF's kredshus, Præstevænget 6B Vel mødt til gudstjeneste for alle aldre – på et sted, som både kan vække minder og danne grund for nye oplevelser. Efter gudstjenesten er der kaffe/saft og kage samt lege og konkurrencer for børn og voksne. Kirkebilen kører direkte til stedet

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Jens-Anders Djernes

18. søndag efter trinitatis

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

16. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Hanne Drejergaard Kjeldsen

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 16. oktober v/Hanne Drejergaard Kjeldsen18. søndag efter trinitatis Prædiketekst: Joh. 15, 1-11Læs søndagens tekster her Der samles i dag ind til: Danmarks Kirkelige Mediecenter

16. oktober 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

18. søndag efter trinitatis 731 Nu står der skum fra bølgetop47 Jeg løfter mine øjne op855 Der gror en rose412 Som vintergreneNadversalme: 471 v. 1 og 4 O glædelig dag863 Må Herren lyse for din fod Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.« Johannesevangeliet 15,1-11

19. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

20. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

20. oktober 2022, kl. 14:30Sted: Asaa Friplejehjem
Præst: Jeanette Nymann Geller

Plejehjemsgudstjeneste

23. oktober 2022, kl. 09:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. søndag efter trinitatis Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« – Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« – det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« – det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.” Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.« Johannesevangeliet 1,35-51

23. oktober 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

23. oktober 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

23. oktober 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

23. oktober 2022, kl. 10:15Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, UJ, Mosaik

23. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

23. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

23. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

19. søndag efter trinitatis

23. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 23. oktober v/Arne Mumgaard19. søndag efter trinitatis Prædiketekst: Joh. 1, 35-51Læs søndagens tekster her Der samles i dag ind til: Menighedsfakultetet

25. oktober 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Ivana Høgagard, PA (spiller til sangene)

Kom med alle sammen til en festlig børnegudstjeneste, hvor der som afslutning vil være spisning i kirkehuset. Det er gratis at deltage.

25. oktober 2022, kl. 19:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Mental fordybelse og plads til eftertanke. Vi inviterer til en anderledes og stemningsfuld gudstjeneste med veksling mellem musik, læsning, sang og stilhed. Vi synger et par taizésange, tænder lys og giver plads til stilheden. Organist Lasse Christensen spiller et afdæmpet repertoire, og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen læser ord til refleksion. Tirsdag den 25. oktober 2022 i Hellevad Kirke kl. 19. Programmet for stillegudstjenesten: Introitus: For at tænde lys, Lars LilholtFredshilsen + introTaizé: 420 Syng lovsang, hele jordenOrd til refleksionMusikstykkeKorsang: Dagen går med raske fjed, C.E.F. WeyseSalme: 28 De dybeste lag i mit hjerteOrd til refleksionMusikstykke + lystændingStilhedVekselbøn + salmevers: 419 O Gud, hør min bønKorsang: Stille nu, mit hjerte, Jesper MejlvangFadervorVelsignelseSalme: 772 Til vor lille gerning udPostludium

26. oktober 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ulrika Jensen

Hvordan får vi malet en time blå? I gamle dage var skumringstimen en tid på dagen til stilhed og samtale i fællesskabet. Den stund kan ofte være en mangelvare i vores travle samfund i dag. En gang om måneden holdes der imidlertid en skumringstime i Hjallerup Kirke. Eller rettere kaldes det ”Den Blå Time”. Den Blå Time i Hjallerup Kirke er bygget op omkring: Stilhed, meditativ musik, refleksion, samtale og fællesskab. Omkring kl. 18 vil der være mulighed for at mødes omkring en bid brød for 20 kr.

30. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

BUSK står for BØRN, UNGE, SOGN ogKIRKE og er overskriften på en anderledesgudstjeneste for børn og unge.

30. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

30. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Tise Kirke
Præst: Jens-Anders Djernes

20. søndag efter trinitatis

30. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

30. oktober 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. 30. oktober v/Arne Mumgaard20. søndag efter trinitatis Prædiketekst: Matt. 21, 28-44Læs søndagens tekster her Der samles i dag ind til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

30. oktober 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

20. søndag efter trinitatis751 Gud ske tak og lov447 Herren strækker ud sin arm448 Fyldt af glæde under livets under414 Den mægtige finder vi ikkeNadversalme: 520 Du, som freden mig forkynder11 Nu takker alle Gud Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Men hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde: Min søn, gå ud og arbejd i vingården i dag. Men han svarede: Nej, jeg vil ikke! Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede: Ja, herre! men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje?« De svarede: »Den første.« Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: Toldere og skøger skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke, men toldere og skøger troede ham. Og skønt I så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse! Der var en vingårdsejer, som plantede en vingård og satte et gærde om den, og han gravede en perse i den og byggede et vagttårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og én pryglede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk, flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte: De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden: Det er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder?« De svarede ham: »Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde.« Jesus sagde til dem: »Har I aldrig læst i Skrifterne: ›Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk, det er underfuldt for vore øjne?‹ Derfor siger jeg jer: Guds rige skal tages fra jer og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvæstet, men den, som stenen falder på, vil den knuse.« Matthæusevangeliet 21,28-44

30. oktober 2022, kl. 13:30Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

30. oktober 2022, kl. 14:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, PA, Hjallerup Gospelkor

30. oktober 2022, kl. 16:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

BUSK gudstjeneste. BUSK står for BØRN, UNGE, SOGN og KIRKE og er overskriften på en anderledes gudstjeneste for børn og unge.Efter gudstjenesten i Agersted kirke, spiser vi sammen i Rosendalcentret. Det er gratis at deltage

30. oktober 2022, kl. 19:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

1. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

2. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

3. november 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

3. november 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

3. november 2022, kl. 17:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Børnegudstjeneste

6. november 2022, kl. 09:00Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. november 2022, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

6. november 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Alle helgen – dagen hvor vi mindes vore døde. Gennem snart mange år er der vokset en smuk tradition frem med at mødes i kirken til Alle Helgen for at mindes dem vi har mistet. Helt særligt læser vi navnene op på de, der er begravede eller bisatte fra kirken siden sidste Alle Helgen, men det er en dag hvor alle der gerne vil sende en tanke til dem de savner, er velkomne. Sorgen har ingen forældelsesfrist, og skønt det måske koster en tåre er det ofte velgørende at give sig selv lov til at mindes. Det er Alle Helgens søndag den 6. november i år – og der er gudstjeneste i Dronninglund Kirke klokken 10.00 og i Dorf Kirke klokken 14.00. Der er blomster og gravlys i kirken som kan tages med på kirkegården efter gudstjenesten. Hanne Svensmark Rent praktisk om Alle Helgen Har du anmeldt et dødsfald siden sidste Alle Helgen vil du modtage en invitation til gudstjenesten, hvor navnet på afdøde vil blive læst op. I brevet beder vi om at du inviterer pårørende og nære, der ellers gerne vil deltage. Har du ikke modtaget sådan et brev ca 1½ uge før AlleHelgen og du ønsker navnet læst op, så kontakt kordegnen. Vi må kun sende brev til medlemmer af Folkekirken, medmindre vi bliver bedt om det. Kontakt os gerne hvis der er noget at være i tvivl om.

6. november 2022, kl. 10:00Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Alle helgen markeresigen i år medto stemningsfyldtemusikgudstjenester. Traditionen tro blivernavnene læst op på alle dem, som er gåetbort i sognet og der bliver spillet musik tileftertanke og erindring om de kære, somikke længere er hos os.Ide Bylin Bundgaard på tværfløjte medvirkersammen med kirkens organist ShalikaLalani Pedersen.Ide Bylin Bundgaard er klassisk uddannetfløjtenist med diplomuddannelsen i tværfløjte/piccolo fra Nordjysk Musikkonservatoriummed videre studier i København

6. november 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. november 2022, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Alle Helgen

6. november 2022, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

6. november 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Gamle Kirke
Præst: Arne Mumgaard

Højmesse i Brønderslev Gl. kirke, søndag d. v/Arne MumgaardAlle helgens dag Prædiketekst:Læs søndagens tekster her Der samles i dag ind til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

6. november 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Allehelgen Vi mindes vore døde, og navnene på dem, som er døde siden sidste Allehelgen, bliver læst op ved gudstjenesten. Musik, prædiken, bønner og salmer vil denne dag være tilrettelagt i samklang hermed. Og der er plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Der vil også være mulighed for at tænde lys. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker ved gudstjenesten, og saxofonist Pia Munch medvirker i samspil med organist Lasse Christensen. 754 Se, nu stiger solen af havets skød856 Når den jeg har elsket er borte566 Er livet alt lifligt herneden121 Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.« Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.« Matthæusevangeliet 5,1-12

6. november 2022, kl. 11:00Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

6. november 2022, kl. 13:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

6. november 2022, kl. 14:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Allehelgen Vi mindes vore døde, og navnene på dem, som er døde siden sidste Allehelgen, bliver læst op ved gudstjenesten. Musik, prædiken, bønner og salmer vil denne dag være tilrettelagt i samklang hermed. Og der er plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem. Der vil også være mulighed for at tænde lys. Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen prædiker ved gudstjenesten, og saxofonist Pia Munch medvirker i samspil med organist Lasse Christensen. 402 Den signede dag med fryd vi ser856 Når den jeg har elsket er borte566 Er livet alt lifligt herneden121 Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.« Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.« Matthæusevangeliet 5,1-12

6. november 2022, kl. 14:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Alle helgen – dagen hvor vi mindes vore døde. Gennem snart mange år er der vokset en smuk tradition frem med at mødes i kirken til Alle Helgen for at mindes dem vi har mistet. Helt særligt læser vi navnene op på de, der er begravede eller bisatte fra kirken siden sidste Alle Helgen, men det er en dag hvor alle der gerne vil sende en tanke til dem de savner, er velkomne. Sorgen har ingen forældelsesfrist, og skønt det måske koster en tåre er det ofte velgørende at give sig selv lov til at mindes. Det er Alle Helgens søndag den 6. november i år – og der er gudstjeneste i Dronninglund Kirke klokken 10.00 og i Dorf Kirke klokken 14.00. Der er blomster og gravlys i kirken som kan tages med på kirkegården efter gudstjenesten. Hanne Svensmark Rent praktisk om Alle Helgen Har du anmeldt et dødsfald siden sidste Alle Helgen vil du modtage en invitation til gudstjenesten, hvor navnet på afdøde vil blive læst op. I brevet beder vi om at du inviterer pårørende og nære, der ellers gerne vil deltage. Har du ikke modtaget sådan et brev ca 1½ uge før AlleHelgen og du ønsker navnet læst op, så kontakt kordegnen. Vi må kun sende brev til medlemmer af Folkekirken, medmindre vi bliver bedt om det. Kontakt os gerne hvis der er noget at være i tvivl om.

6. november 2022, kl. 14:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

6. november 2022, kl. 14:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Solveig Jeppesen

Gudstjeneste i Brønderslev kirke, søndag d. 6. november kl. 14.00 v/ Solveig JeppesenAlle helgens dagMatt. 5, 13-16Der samles ind til sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

6. november 2022, kl. 16:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

6. november 2022, kl. 16:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Musikgudstjeneste i Agersted kirke kl. 16.00 Traditionen tro bliver navnene læst op på alle dem, som er gået bort i sognet og der bliver spillet musik til eftertanke og erindring om de kære, som ikke længere er hos os. Ida Bylin Bundgaard på tværfløjte sammen med kirkens organist Shalika Lalani Pedersen.

6. november 2022, kl. 16:00Sted: Tise Kirke
Præst: Lise Lundgreen

Alle Helgen

6. november 2022, kl. 16:00Sted: Serritslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

8. november 2022, kl. 19:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

Afteneftertanker- og sang i Dorf Kirke Som noget nyt indbyder vi til afteneftertanker med musik og sang og små refleksioner i Dorf Kirke. Tirsdag den 8. november klokken 19.00 er temaet: Novembertanker Aftenen tilrettelægges af Anette og Hans Bilde sammen med Hanne Svensmark Kom og giv plads til lidt ro og musik og stille tanker i Dorf Kirkes smukke rammer. Afteneftertanken varer ca. en time og bagefter byder vi på en kop kaffe. Kirkebilen kører ved behov, ring til kirkekontoret 98 84 42 43 inden 12.00 mandagen før. Hanne Svensmark

9. november 2022, kl. 17:00Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Sognepræst NN

Familiegudstjeneste i Brønderslev kirke, onsdag d. 17. august kl. 17.00. Gudstjeneste i børnehøjde med friske sange og bibelfortællinger.Efter gudstjenesten er der let og lækker aftensmad i Café Møllehave.

10. november 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

12. november 2022, kl. 10:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

13. november 2022, kl. 09:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

13. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

13. november 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

13. november 2022, kl. 10:30Sted: Hellum Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

13. november 2022, kl. 10:30Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

13. november 2022, kl. 10:30Sted: Stenum Kirke
Præst: Lise Lundgreen

22. søndag efter trinitatis

13. november 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: Katharina Rothbøll Raarup

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/ Katharina Rothbøll Raarup22. søndag efter trinitatis Prædiketekst: Matt. 18, 1-14Læs søndagens tekster her Der samles i dag ind til: Sogneprojekt "Stærke kvinder - stærke lokalsamfund"

16. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

16. november 2022, kl. 16:00Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

Rod i kirken er kirke i børnehøjde for alle børnefamilier (cirka 2-9 år, men alle er velkomne). Vi mødes i konfirmandstuen til drop in-kaffe og frugt fra kl. 16.00, og kl. 16.30 vil der være en eller flere aktiviteter. 17.15 er der en kort gudstjeneste i kirken, og så spiser vi pizza sammen i konfirmandstuen bagefter. Arrangementet slutter senest 18.30. Det koster ikke noget, og tilmelding er ikke nødvendigt.

17. november 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

20. november 2022, kl. 09:00Sted: Mylund Kirke
Præst: Jens Liisberg

20. november 2022, kl. 09:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Jeanette Geller

20. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

20. november 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

20. november 2022, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

20. november 2022, kl. 10:30Sted: Øster Hjermitslev Kirke
Præst: Jens-Anders Djernes

Sidste søndag i kirkeåret

20. november 2022, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

20. november 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

20. november 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Sidste søndag i kirkeåret 732 Dybt hænder året i sin gang217 Min Jesus, lad mit hjerte få289 Nu bede vi den Helligånd56 Jesus er navnet mageløsNadversalme: 471 v. 1 og 4 O glædelig dag899 Du lagde livstid i min krop Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.« Matthæusevangeliet 11,25-30

22. november 2022, kl. 19:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Mental fordybelse og plads til eftertanke. Vi inviterer til en anderledes og stemningsfuld gudstjeneste med veksling mellem musik, læsning, sang og stilhed. Vi synger et par taizésange, tænder lys og giver plads til stilheden. Organist Lasse Christensen spiller et afdæmpet repertoire, og sognepræst Sandra Fossdal Nielsen læser ord til refleksion. Tirsdag den 22. november 2022 i Ørum Kirke kl. 19.Programmet for stillegudstjenesten:Introitus: For at tænde lys, Lars LilholtFredshilsen + introTaizé: 420 Syng lovsang, hele jordenOrd til refleksionMusikstykkeKorsang: Skyerne gråner, og løvet falder, Thora BorchSalme: 36 Befal du dine vejeOrd til refleksionMusikstykke + lystændingStilhedVekselbøn + salmevers: 419 O Gud, hør min bønKorsang: Stille nu, mit hjerte, Jesper MejlvangFadervorVelsignelseSalme: 775 Det står et slot i vesterledPostludium

24. november 2022, kl. 14:30Sted: Asaa Friplejehjem
Præst: Jeanette Nymann Geller

Plejehjemsgudstjeneste

27. november 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

27. november 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

27. november 2022, kl. 10:30Sted: Jerslev Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

27. november 2022, kl. 10:30Sted: Voer Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Vi tager hul på adventstiden med engudstjeneste, hvor børnekoret deltager.Desuden er der afslutning med minikonfirmandernedenne søndag.

27. november 2022, kl. 10:30Sted: Tolstrup Kirke
Præst: Lise Lundgreen

1. søndag i advent

27. november 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

27. november 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

27. november 2022, kl. 13:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

1. søndag i advent 84 Gør døren høj, gør porten vid78 Blomstre som en rosengård87 Det første lys er Ordet talt af Gud74 Vær velkommen, Herrens år Vi markerer traditionen tro adventstidens begyndelse med at tænde juletræet på torvene i begge byer. I Ørum sker det umiddelbart efter familiegudstjenesten i Ørum Kirke kl. 13, hvor minikonfirmanderne og korskolen medvirker. Derefter inviterer menighedsrådet til varme æbleskiver, juletræ og samvær i Ørum Kultur- og Forsamlingshus, hvor alle er velkommen. Og gad vide om, vi får besøg af en herre, der har travlt i december måned? Deltagelse er gratis. I Klokkerholm tændes juletræet efter adventsgudstjenesten i Hellevad Kirke kl. 16. Spejderne fra Dannerhøj Gruppen bærer fane og levende lys ind i kirken. Søndag den 27. november 2022 i Ørum Kirke kl. 13 og Hellevad Kirke kl. 16.Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matthæusevangeliet 21,1-9

27. november 2022, kl. 13:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

27. november 2022, kl. 15:00Sted: Agersted Kirke
Præst: Kathrine Buus Christensen

Familiegudstjeneste i Agersted kirke kl. 15.00Voksen koret deltager med nogle af julens dejlige salmer og sange.Efter gudstjenesten går/kører vi til det store juletræ ved Rosendalcentret, hvor vi lysene tændes.Herefter serveres der gløgg, kaffe, the, kakao og æbleskiver.Borgerforeningen har købt godter til børnene. Der vil være et fint pyntet juletræ, evt. møder der også en nisse op.

27. november 2022, kl. 16:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

1. søndag i advent 84 Gør døren høj, gør porten vid78 Blomstre som en rosengård87 Det første lys er Ordet talt af Gud74 Vær velkommen, Herrens år Vi markerer traditionen tro adventstidens begyndelse med at tænde juletræet på torvene i begge byer. I Ørum sker det umiddelbart efter familiegudstjenesten i Ørum Kirke kl. 13, hvor minikonfirmanderne og korskolen medvirker. Derefter inviterer menighedsrådet til varme æbleskiver, juletræ og samvær i Ørum Kultur- og Forsamlingshus, hvor alle er velkommen. Og gad vide om, vi får besøg af en herre, der har travlt i december måned? Deltagelse er gratis. I Klokkerholm tændes juletræet efter adventsgudstjenesten i Hellevad Kirke kl. 16. Spejderne fra Dannerhøj Gruppen bærer fane og levende lys ind i kirken. Søndag den 27. november 2022 i Ørum Kirke kl. 13 og Hellevad Kirke kl. 16.Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matthæusevangeliet 21,1-9

27. november 2022, kl. 19:00Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

29. november 2022, kl. 17:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Ulrika Jensen

Hvordan får vi malet en time blå? I gamle dage var skumringstimen en tid på dagen til stilhed og samtale i fællesskabet. Den stund kan ofte være en mangelvare i vores travle samfund i dag. En gang om måneden holdes der imidlertid en skumringstime i Hjallerup Kirke. Eller rettere kaldes det ”Den Blå Time”. Den Blå Time i Hjallerup Kirke er bygget op omkring: Stilhed, meditativ musik, refleksion, samtale og fællesskab. Omkring kl. 18 vil der være mulighed for at mødes omkring en bid brød for 20 kr.

30. november 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

1. december 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

4. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, PA

4. december 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

4. december 2022, kl. 10:30Sted: Mylund Kirke
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

4. december 2022, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

4. december 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

4. december 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

4. december 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

2. søndag i advent86 Hvorledes skal jeg møde80 Tak og ære være Gud125 Mit hjerte altid vanker74 Vær velkommen, Herrens år De ni læsninger De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge. I England holdes de ni læsninger juleaften, men i Danmark er det blevet en tradition at holde de ni læsninger i adventstiden. Kirkekoret medvirker under ledelse af organist Lasse Christensen. Liturg er sognepræst Sandra Fossdal Nielsen. Søndag den 4. december 2022 i Hellevad Kirke kl. 11.

8. december 2022, kl. 10:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

8. december 2022, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

8. december 2022, kl. 17:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

11. december 2022, kl. 09:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. søndag i advent Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: »Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?« Jesus svarede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: ›Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.‹ « Matthæusevangeliet 11,2-10

11. december 2022, kl. 09:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

11. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, UJ, Mosaik

11. december 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

11. december 2022, kl. 10:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

11. december 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

14. december 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

18. december 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

18. december 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

18. december 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

18. december 2022, kl. 14:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, PA,

18. december 2022, kl. 14:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

4. søndag i advent 99 Velkommen igen Guds engle små823 Nu i den hellige time114 Hjerte, løft din glædes vinger824 Nu tændes tusind julelysJuletræet med sin pynt Vi synger julen ind Holder du også meget af julens salmer? Dét gør vi, og derfor vil vi gerne synge julen ind sammen med dig. Vi inviterer til en lille julesalmemaraton i Ørum Kirke, hvor vi synger julens smukke melodier til orgelbrus og i stearinlysets skær. Klokkerholm Koret støtter os på fællessangen og medvirker også med et par numre. Ved klaveret sidder organist Lasse Christensen. Søndag den 18. december 2022 i Ørum Kirke kl. 14. Gratis entré.

22. december 2022, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

22. december 2022, kl. 14:30Sted: Asaa Friplejehjem
Præst: Jeanette Nymann Geller

Plejehjemsgudstjeneste

23. december 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

23. december 2022, kl. 10:30Sted: Voldgade 69, 9740 Jerslev
Præst: Ann Sofi Lægsgaard Andersen

24. december 2022, kl. 13:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2022, kl. 13:30Sted: Melholt Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

24. december 2022, kl. 14:00Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Juleaften94 Det kimer nu til julefest103 Barn Jesus i en krybbe lå104 Et barn er født i Betlehem120 Glade jul, dejlige jul121 Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Lukasevangeliet 2,1-14

24. december 2022, kl. 14:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

24. december 2022, kl. 14:30Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

24. december 2022, kl. 14:30Sted: Dorf Kirke
Præst: Hanne Svensmark

24. december 2022, kl. 15:30Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Juleaften94 Det kimer nu til julefest103 Barn Jesus i en krybbe lå104 Et barn er født i Betlehem120 Glade jul, dejlige jul121 Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Lukasevangeliet 2,1-14

24. december 2022, kl. 15:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

24. december 2022, kl. 16:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

25. december 2022, kl. 09:30Sted: Ørum Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Juledag96 Fra Himlen kom en engel klar100 Kimer I klokker821 Se min engel98 Det var ikke en nat som de andre119 Julen har bragt Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Lukasevangeliet 2,1-14

25. december 2022, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp, Inger Marie Jakobsen organist, PA

25. december 2022, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

25. december 2022, kl. 10:30Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

25. december 2022, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

25. december 2022, kl. 10:30Sted: Brønderslev Kirke
Præst: NN

Højmesse i Brønderslev kirke, søndag d. v/NNPrædiketekst:Læs søndagens tekster herDer samles i dag ind til:

25. december 2022, kl. 11:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Juledag96 Fra Himlen kom en engel klar100 Kimer I klokker821 Se min engel98 Det var ikke en nat som de andre119 Julen har bragt Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Lukasevangeliet 2,1-14

26. december 2022, kl. 10:00Sted: Dorf Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

26. december 2022, kl. 10:30Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

28. december 2022, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

31. december 2022, kl. 13:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

31. december 2022, kl. 14:00Sted: Hellevad Kirke
Præst: Sandra Fossdal Nielsen

Nytårsaften117 En rose så jeg skyde717 I går var hveden moden136 Dejlig er den himmel blå712 Vær velkommen, Herrens år Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv. Lukasevangeliet 2,21

31. december 2022, kl. 15:00Sted: Øster Brønderslev Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

31. december 2022, kl. 22:00Sted: Aså Kirke
Præst: Jeanette Nymann Geller

Gudstjeneste

1. januar 2023, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

1. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. januar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

5. januar 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

8. januar 2023, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

8. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

8. januar 2023, kl. 10:30Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

11. januar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

12. januar 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

15. januar 2023, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

15. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. januar 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

22. januar 2023, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Rune Leo Thomassen

22. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

25. januar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

29. januar 2023, kl. 10:00Sted: Dronninglund Kirke
Præst: Hanne Svensmark

29. januar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. februar 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

5. februar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. februar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. februar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

9. februar 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

12. februar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. februar 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

18. februar 2023, kl. 10:00Sted: Hallund Kirke
Præst: Jens Staghøj Liisberg

19. februar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

22. februar 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

26. februar 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. marts 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette

5. marts 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. marts 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. marts 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

9. marts 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

12. marts 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. marts 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

19. marts 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

22. marts 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

26. marts 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. april 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

4. april 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

5. april 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

9. april 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

13. april 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

13. april 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

16. april 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. april 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

20. april 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

23. april 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

2. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

3. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

4. maj 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Jeanette Geller

11. maj 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Hanne Svensmark

14. maj 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

17. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

21. maj 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

25. maj 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Rune Leo Thomassen

28. maj 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

31. maj 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

1. juni 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Kathrine Buus Christensen

4. juni 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

6. juni 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. juni 2023, kl. 14:00Sted: Blåbærhaven
Præst: Rune Leo Thomassen

11. juni 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

14. juni 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

15. juni 2023, kl. 10:30Sted: Margrethelund
Præst: Hanne Svensmark

18. juni 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

25. juni 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. juni 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Støberiet
Præst: NN

Gudstjeneste på plejecentret Støberiet onsdag i lige uger kl. 10.30

2. juli 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

4. juli 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

9. juli 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

16. juli 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

23. juli 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

30. juli 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. august 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

6. august 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

13. august 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

20. august 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

27. august 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. september 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. september 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

10. september 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

17. september 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

24. september 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

1. oktober 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. oktober 2023, kl. 10:30Sted: Plejecentret Valdemarsgade
Præst: Sognepræst Jens Staghøj Lisberg

8. oktober 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

15. oktober 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

22. oktober 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

29. oktober 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

5. november 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

12. november 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

19. november 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

26. november 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

3. december 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

10. december 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

17. december 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

24. december 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

31. december 2023, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

7. januar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

14. januar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

21. januar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

28. januar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

4. februar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

11. februar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

18. februar 2024, kl. 10:00Sted: Hjallerup Kirke
Præst: Marie Kirketerp

Ultimate Web A/S