MENU

Dagsorden 11. september

 

Punkt 2. Renovering af badeværelse, præstegården Hellevad

Henvendelse fra menighedsråd: "På vegne af formand for Præstegaards udvalget, Kirsten Mathiasen, fremsender jeg hermed skitseforslag på tiltænkt renovering af badeværelse på 1. sal i Hellevad Præstegaard"

Grundplan, - beskrivelse af ønsker om tiltag
Ekstisterende grundplan


Punkt 3. Renovering af diger, Melholt
Aktuel luftfoto
Licitation. Tilbud fra tre håndværkere
Skriveelse fra arkitekt til stiftet, april 2018
Tegning 
Beskrivelse fra Mogens Ansdersen, november 2016
Projektbeskrivelse. Kroghs Arkitektur, april 2018 
Skrivelse fra menighedsråd, august 2018

 

Punkt 4. Ansøgning om penge til konfirmandrejse 2020. Asaa menighedsråd
Ansøgning
Beskrivelse af rejsen. Mål og indhold.
Budget

 

Punkt 5. Aftale om rådgivning. Dronninglund Kirke.

Henvendelse fra menighedsråd : "HERMED SOM VEDHÆFTET FIL AFTALEFORMULAR VEDR. UDARBEJDELSE AF SKITSEPROJEKT FRA P+P-ARKTEKTER.
Kopi sendt til Aalborg Stift. Underskrives såfremt der ikke inden kort tid er kommentarer til aftalen."


Totalrådgivningsaftale, udkast

 

Punkt 6. Politik i forhold byggesager
Intet bilag.


Punkt 7. Kirketælling
Intet bilag. Oplæg ved Lise.


Punkt 8. Prioriteringskatalog
Oversigt 

 

Punkt 9. Beredskabsplan
Oplæg


Punkt 10.
Intet bilag.
 

Punkt 11. Møder i 2019
Oplæg.

 

Punkt 12. Synsrapport. Hjallerup
Rapport

 

Punkt 13. Synsrapport. Agersted
Rapport

 

Punkt 14. Kvartalsrapport. Voer
2. kvartal
Bemærkninger

 

Punkt 15. Kvartalsrapport. Agersted
2. kvartal  

 

Punkt 16. Kvartalsrapport. Øster Brønderslev
2. kvartal 

 

Punkt 17. Asaa Kirke
Notat fra møde 15. august

 

Punkt 18. Lindetræ. Voer kirkegård
Svar fra Mogens Andsersen

 

Punkt 19. Budgetsamråd
Referat fra 30. august
Bemærkninger til budget fra kirkekasserne

 

Punkt 20. Tovholdermøde
Referat fra 28. august 
Budgetoplæg 2019 + opfølgning 2018

 

Punkt 21. Gudstjenesteudvikling
Referat fra 22. august

 

Punkt 22. Kommunikationsudvalg
Referat fra 22. august

 

Punkt 23. Diakoniudvalget
Referat fra 14. august

 

Punkt 24. Ansættelsesbevis
Projektmedarbejder
 

Punkt 25. Opslag sognepræst Brønderslev-Serritslev
Opslag. Stiftet 
Opslag. Menighedsrådene

 

Punkt 26. Personalekonsulenter
Referat fra bestyrelsesmøde 
Budget 2019 
Fordeling af budget 2019 

 

Punkt 27. Presse og kommunikation
Bestyrelsesmøde 

 

Punkt 28. Organistsamarbejde
Kontrakt 

 

Punkt 29. Indbrud i kirker
Henvendelse fra Nordjyllands Politi, videresendt til menighedsråd.

 

Punkt 30. Åbning Kirkens Korshær. Børne- og familiearbejde
Åbningsinvitation

 

Punkt 31 Tak
Tak for midler fra anlægspuljen

Ultimate Web A/S