MENU

Provstiudvalget indkalder repræsentanter for hvert menighedsråd i provstiet til budgetsamråd to gange hvert år (marts og august).
På budgetsamrådet belyses de økonomiske forhold i provstiet.

Budgetsamrådene er offentlige.

Referat august 2021

Referat, august 2020

Referat, august 2019

Ultimate Web A/S