MENU

Strandgudstjeneste

Strandgudstjeneste i Asaa
Søndag den 13. juni kl.10.30

Igen i år holder vi strandgudstje-
neste for alle ved lystbådehav-
nen. Dette foto er fra gudstjene-
sten sidste år:

Gudstjenesten rykker ud i det
milde sommervejr, men er ellers

sådan, som en gudstjeneste ple-
jer at være med smukke salmer

og prædiken.

Bagefter er der vanen tro grill-
pølser, øl og vand til alle.

Vel mødt!

Ultimate Web A/S