MENU

Spis-sammen og koncert

Spis-sammen og koncert
med organist Olga Carlsen
Torsdag den 11.marts kl.18 i
Melholt forsamlingshus
Menighedsrådet har sammen
med vores organist Olga og
harmonikaspiller Janne Højen
Rodh planlagt en dansk aften,
som både byder på spisning og

herefter koncert, hvor under-
holdningen primært vil dreje i

retningen af dansk musik.
Af hensyn til middagen er der

tilmelding til Karen-Marie Kri-
stensen på tlf. 2396 3806 eller

mail mellemkaer@gmail.com,
senest den 4.marts.

Ultimate Web A/S