MENU

Familiegudstjeneste og juletræstænding

Familiegudstjeneste den 1. søndag i
advent i Agersted kirke
Den 1. december mødes vi til Familiegudstjeneste i Agersted kirke kl. 15.00.
Her synger Voksenkoret nogle af julens
dejlige salmer og sange. Efter gudstjenesten går/kører vi til det store juletræ ved
Rosendalcenteret hvor lysene tændes.
Herefter serveres der i centret gløgg, kaffe,
the, saftevand og æbleskiver. Borgerforeningen har købt godter til børnene.
Det er en eftermiddag som alle byens foreninger er sammen om. Så vi glæder os til
at rigtig mange møder op.
Arr. Borgerforeningen, Gymnastikforeningen, Centerrådet, Netcafeen, Agersted Friskole, FDF og Menighedsrådet

Ultimate Web A/S